आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२)
07-08-2021, 09:26 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आई पुढे बोलू लागली, "माझ्या मनांत ही युक्ती आली होती पण हे औषध मिळवायचे कसे हे काही कळेना. त्यानंतर मनाचा निश्चय करून मी माझ्या सर्वात जिवलग व विश्वासू अशा मैत्रिणीला बाजूला घेतले व विश्वासात घेऊन नवऱ्यासाठी असे काही औषध मिळेल काय असे खोटे सांगितले."
 
मी आईला विचारले, "कोण आहे तुझी सर्वांत विश्वासू मैत्रिण?"
 
त्यावर आईने सांगितले, "अरे, ती नाही का, सर्वांत मोठी, वयस्कर, निलिमा. तू तर पाहिले आहे ना काल संध्याकाळी तिला?"
 
त्यावर मी विचारले, "हो, हो, तिच का जी म्हणायची, झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा असे?"
 
आई म्हणाली, "होय रे, निलिमा जरी वयाने माझ्यापेक्षा खूप मोठी असली तरी माझी जिवलग आणि विश्वासू मैत्रिण आहे. माझ्याविषयी कोणतीही गोष्ट ती कोणाला सांगत नाही व माझ्यावर अगदी बहिणीसारखे प्रेम करते. खरं तर मीच तिच्याशी खोटे बोलले होते कारण ते औषध खरं तर तुझ्यासाठीच आणले होते परंतु ते तुझ्या बाबांसाठी पाहिजे असे मी तिला सांगितले होते. मी तिचा विश्वासघात केला होता परंतु शरीरसुखासाठी असे करणे काही पाप नाही असे मला वाटले.
 
निलिमाने माझे बोलणे ऐकल्यावर लगेच म्हणाली, "काळजी करू नकोस, सुमन. मला माहिती आहे सगळे. आणि कार्यक्रम झाल्यावर आम्ही सगळे घरी निघालो तेव्हा तिने मला खुणवले व बाजूला घेत म्हणाली, या पुढच्या मेडिकल स्टोअरमध्ये ते औषध मिळेल. तेथील मुलगी माझी ओळखीची आहे. तिला फक्त माझे नांव सांग व रात्रीचे औषध माग, ती बरोबर एक पुडी तुझ्या हातात देईल.
 
निलिमाच्या सांगण्यानुसार मी तेथे गेले व शेजारी कोणी ग्राहक नाही हे पाहून त्या मुलीला रात्रीचे औषध मागितले. तिने पटकन आत जाऊन एक पुडी आणून माझ्या हातात दिली व पन्नास रुपये मागितले. मी काहीही विचारपूस न करता पटकन तिच्या हातात पैसे दिले व लगेच निघून आले.
 
येता येता सर्व मैत्रिणी आपल्या घरी आल्या व त्यांच्या गप्पा ऐकून तर मी खूपच उत्तेजित झाले होते. त्यातल्या त्यात कोमल आणि तिच्या मुलाचे किस्से ऐकून तर मी मनात निर्धारच केला की काहीही झाले तरी आज या औषधाचा वापर करून तुझ्याकडून झवून घ्यायचेच त्याशिवाय झोपायचेच नाही, भलेही पूर्ण रात्र जागून काढावी लागली तरी चालेल.
 
कोमलच्या प्रकरणाने माझ्या मनात इतकी तीव्र इच्छा निर्माण झाली होती की त्याचे वर्णनच करता येत नाही. मी कमालीची बेचैन झाले होते व त्यातल्या आत घरी दोघांशिवाय कोणीही नसल्याकारणाने माझ्या शरीरात अभूतपूर्व अशी कामभावना व प्रचंड आत्मविश्वास तयार झाला होता. आज नाही तर कधीच नाही अशी भावना मनात तयार झाली होती व कितीही संकटे आली, कोणतीही परिस्थिती निर्माण झाली तरी त्यावर मात करून तुझ्या लंडाचा फडशा पाडायचाच अशी जणू प्रतिज्ञाच केली होती.
 
मैत्रिणींच्या गप्पांमध्ये नकळतपणे तुझे बाबा दिल्लीला गेलेले आहेत व लता पण घरात नाही असे मी सांगून गेले होते त्यामुळे आपल्या घरात आपण दोघेच आहोत असे निलिमाला कळून चुकले होते. त्यावेळी ती काही बोलली नाही परंतु जाताना दरवाजामध्ये तीने मला बाजूला बोलावून घेतले व हळूच विचारले कि आज रात्री तू आणि विजय दोघेच घरात आहात काय? निलिमाने असे विचारल्यानंतर मी गोंधळून गेले व काय उत्तर द्यावे कळेना. मी तसेच गडबडून त त म म करत, नाही, नाही, हा, नाही असे म्हणत कदाचित तो मित्रांकडे जाणार आहे असे सांगून टाकले.
 
माझा गोंधळ कदाचित निलिमाच्या लक्ष्यात आला असावा. तिने माझ्याकडे जरा वेगळ्या नजरेने पाहिले व स्मित हास्य केले आणि म्हणाली, "ठिक आहे सुमन, जाते मी. काही गरज पडली जर फोन कर मला." निलिमाच्या इशाऱ्याने मी मात्र घायाळ झाले होते. ती खूप हुशार आणि चाणाक्ष बाई आहे. त म्हणता ताक ओळखणारी स्त्री आहे आणि अशा बाबतीत तर तिच्यासारखे ज्ञान आणि बुद्धी कोणाकडेही नाही. त्यामुळे निलिमाला माझ्या प्लॅनविषयी नक्कीच संशय आलेला असणार यामध्ये काही शंका नाही. मी नवऱ्याचे नांव घेऊन औषध आणले होते पण ते खरे मुलासाठीच वापरायचे होते हे निलिमाला कळलेच असणार. कदाचित आज दुपारी ती मला नक्की फोन करून विचारेल नाहीतर संध्याकाळी बाजारात भेटल्यावर तर परखडपणे विचारल्याशिवाय राहणार नाही.
 
मी आईला बोललो, "आई, तू नको काळजी करू. निलिमा तुझी विश्वासू मैत्रिण आहे ना. ती कोणाला काहीही सांगणार नाही आणि आपण जे काही केले आहे ते काही पाप नाही. समाजाच्या दृष्टीने जरी पाप असले तरी तू मघाशी म्हंटल्याप्रमाणे नैसर्गिकदृष्टया व शारिरीकदृष्टया त्यात काहीही गैर नाही. हे फक्त एक पुरूष आणि एका स्त्रीचे मिलन आहे, दोन विरूद्ध शरिरांचा समागम आहे. हे आई व मुलाचे शरीरसंबंध नसून कामभावनेने प्रवृत्त झालेल्या दोन शरीरांचे, एकमेकांना स्वर्गसुख, परमानंद देणाऱ्या दोन जिवांचे मिलन आहे. त्यामुळे त्यात अपराधीपणाचे किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचे असे कोणतेही वर्तन नाही. आणि तसेही अजून हे फक्त तुला आणि मलाच माहिती आहे आणि आपण दोघांनीही याचा आनंद घेतलेला आहे. त्यामुळे आई, माझी हेमा, तू बिनधास्त रहा, मनमोकळेपणाने जग आणि पुढील काही दिवस आपण दोघे एकमेकांच्या शरीरांचा मनमुराद आनंद घेऊया." असे म्हणत मी आईच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले व तिचे मलमली ओठ चोखू लागलो.
 
थोडा वेळ चुम्माचाटी झाल्यानंतर आई उठायला लागली व म्हणाली, "चल आता तू आंघोळ करून घे तोपर्यंत मी स्वयंपाकाची तयारी करते."
 
मी म्हणालो, "आई, स्वयंपाक नंतर कर, मी तुला सर्व मदत करतो पण आता आपण दोघेही एकत्र आंघोळ करूया. आणि आता मी सांगतो, पुढील दोन तीन दिवस समाजाचा, नातेवाईकांचा काहीही विचार मनांत आणायचा नाही व पूर्णपणे आपण एकमेकांच्या शरीराचा आनंद घ्यायचा. थोड्या वेळाने आपण दोघेही बाजारात जाऊ व पुढील आठ दिवसांचा बाजार घेऊन येऊ म्हणजे परत आपल्याला घराच्या बाहेर जाण्याची गरजच पडणार नाही त्यामुळे यापुढे थोडाही वेळ वाया न घालविता मिळणाऱ्या प्रत्येक क्षणाचा मनमुराद आनंद घेऊ."
 
माझे बोलणे ऐकून आईने आपले डोळे मोठे केले व दोन्ही ओठ गरगर फिरवून माझ्या छातीला धक्का दिला व शॉवर चालू केला. मी शॉवर थोडा कमी केला व आईला मिठीत घेतले आणि विचारले, "मग पुढे काय केले तू?"
 
आई बोलू लागली, "पुढे काय म्हणजे, मला माहिती नव्हते की तू आधीच येऊन तुझ्या रूममध्ये बसलेला आहेस म्हणून. मला वाटले की तू अजून घरी आलेला नाही त्यामुळे तुझ्या आवडीचा स्वयंपाक करण्याचे ठरविले व त्यामध्ये कामवासनेचे ते औषध टाकायचे होते. तुला गुलाबजाम खूप आवडतात म्हणून औषध आणतानाच मी गुलाबजामचेही एक पाकीट आणले होते. तू रात्री काहीही खाल्ले नाही तरी गुलाबजाम नक्की खाणारच हे मला माहिती होते त्यामुळे तुझ्या आवडीचा फोडणीचा भात व त्याबरोबर गुलाबजाम असा मेनू ठरविला. एखाद्या वेळी तू भात जरी खाल्ला नाही तरी गुलाबजाम खाणार म्हणून पाकीटातील काही गुलामजाम माझ्यासाठी काढून घेतले व राहिलेल्यात ते सर्व औषध टाकले व तुझ्या ताटामध्ये दिले."
 
"नियोजनाप्रमाणे तू माझ्यासमोरच जेवशील अशी माझी अपेक्षा होती पण तू ताट घेऊन तुझ्या रूममध्ये गेला. जरी तू रूममध्ये गेला तरी गुलाबजाम खाल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री होती. थोड्या वेळाने तू सर्व खाऊन मोकळे ताट आणून दिले आणि माझी सर्व चिंता मिटली. आता काही वेळातच तुझ्या शरीरात ते औषध भिनले जाईल व तू माझ्या मागे मागे येऊन मला पकडणार यात काही शंका नव्हती."
 
आईने मला विचारले, "विजय, खरं सांग, तू ते गुलाबजाम खाल्ले होते ना? कारण बराच वेळ झाला तरी काही तू माझ्यावर चाल करून येत नव्हता. नंतर नंतर मला औषधाविषयी शंका येऊ लागली होती, पण विचार करू लागले की कदाचित सकाळी तुला ढकलल्यामुळे आता औषधाचा परिणाम होऊन सुद्धा मला दाबण्याची तुझी हिम्मत होत नसावी, अजूनही कदाचित तुझ्या मनांतील भिती संपलेली नसावी. त्यामुळेच मी काही लवकर बेडरूममध्ये जात नव्हते, मी तुझीच वाट पाहत होते परंतु तुझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचा पुढाकार होत नव्हता. तु एकदा पाणी प्यायला किचनमध्ये आला होतास त्यावेळी मी लगेच बाहेरून आले होते. त्यावेळी तू माझ्या अंगावर येशील असे वाटले होते परंतु तसे काही झाले नाही त्यामुळे मी परत तुला थोडा धक्का लागेल असे केले परंतु तरी तुझ्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मला कळत नव्हते की असे काय करावे की ज्यामुळे तुझ्या मनांतील भिती कमी होईल आणि सकाळचा प्रसंग विसरून पुन्हा नव्या उमेदीने तू मला आपल्या अंगावर ओढशील."
 
त्यावेळी माझ्या मनांत नक्की काय चालले होते हे खरं तर मला आईला सांगावेसे वाटत होते परंतु आता आईच्या मनांत जे काही आहे ते सर्व ऐकून घ्यावे असे मला वाटले व मध्ये काहीही न बोलता आईचे बोलणे ऐकत होतो.
 
आई पुढे सांगू लागली, "जरी मी तुझ्या जेवणामध्ये औषध दिले होते तरी तुझ्याकडून कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया येत नसल्यामुळे मी नाराज झाले होते व कारण काही का असेना पण आता तुझ्याकडून पुढाकार होणार नाही याची मला जाणीव झाली होती. त्यामुळे आता पुढचा मागचा विचार न करता आपणच पुढाकार घेऊन काहीतरी केले पाहिजे, भलेही मुलापेक्षा आईच जास्त चालू आहे असे झाले तरी चालेल पण या घटकेचा फायदा घेतलाच पाहिजे असे मी ठरविले व थोडा वेळ वाट बघितल्यानंतर मी स्वत:च तुझ्या रूममध्ये येणार होते. परंतु काहीतरी झाले आणि तुझ्या रूममध्ये काच फुटल्याचा आवाज झाला. मी अशा संधीची वाटच बघून होते. तात्काळ वेळ न घालवता मी तुझ्या रूममध्ये आले व पाहिले तर ग्लास फुटलेला होता. मी लगेच काचा गोळा करू लागले परंतु माझे लक्ष्य तुझ्याकडेच होते. तुझी नजर माझ्यावर होती हे मला जाणवत होते त्यामुळे आता या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे मी ठरविले आणि तुला पायात अडकलेला माझा पदर काढण्याची विनंती केली. माझा पदर मोकळाच होता पण तरी तू जवळ यावा हीच माझी इच्छा होती. अपेक्षेप्रमाणे तू जवळही आला पण माझा पदर काढून तू बाजूला झालास त्यामुळे मला पुढे काहीही करता आले नाही. तू थोडा वेळ जरी माझ्याजवळ घुटमळला असता तरी मी तुला लगेच बिलगले असते, तुझ्या लक्ष्यात आले होते की नाही माहिती नाही पण त्यावेळी मी ब्लाऊजची खालची तीन बटने मोकळी केलेली होती व माझ्या दोन्ही स्तनांचे खालच्या बाजूने तुला अर्धवट दर्शन होईल याची येतानाच खातरजमा केली होती. पण तू पदर काढल्यावर सरळ पलंगावर जाऊन बसल्यामुळे माझा नाईलाज झाला.
 
त्यानंतर मात्र मला चैन पडेना. तूझी भिती कशी दूर करता येईल याचे उत्तर मिळेना. मी बराच वेळ हॉलमध्ये ये जा करत होते पण तुझ्याकडून काहीही हालचाल होत नव्हती. शेवटी वैतागून मी ठरविले की थोडा वेळ माझ्या रूममध्ये जाऊन आराम करते व मग काही युक्ती सुचते की पाहते.
 
रूममध्ये गेल्यावर मी सरळ जाऊन पलंगावर पडले. ब्लाऊजची बटने उघडी असल्यामुळे व पदर खाली निसटल्यामुळे दोन्ही स्तन डोकावत होते व बाहेर येण्यासाठी जणू आतूर झाले होते. मी ब्लाऊजची राहिलेली दोन्ही बटने सोडली व गोळे मोकळे करून पडले. नकळत माझे दोन्ही हात गोळयांवर आले व हळूहळू स्वत:च कुरवाळू लागले. मनांत विचार आला की तसेच उठावे व तुझ्या रुममध्ये येऊन तुझ्या छातीवर माझे उघडे गोळे घासत रहावे. तू कितीही दुर्लक्ष्य केले तरी त्याचा विचार न करता शेवटी तुझ्या तोंडावरून माझे मऊ, मुलायम स्तन फिरवायचे. मग तर तुझी सर्व भिती निघून जाईल व तू ठरविले तरी शांत बसू शकणार नाही आणि मला ओढून घेणारच यात तिळमात्र शंका नव्हती. असा विचार करत मी माझा ब्लाऊज काढून टाकला व कमरेच्या वरती पूर्णपणे उघडी झाले होते. बेडरूममध्ये शेजारीच आरसा असल्यामुळे लगेच मला माझे उघडे स्तन दिसले त्यामुळे मी अजूनच बेचैन होऊ लागले. त्यावेळी माझ्या मनांत काय चालले होते याची मलाच खबर लागत नव्हती. फक्त अर्धनग्न होऊन काय होईल, त्यापेक्षा पूणपणे नागडी होऊन तुझ्या रुममध्ये गेले तर काही प्रश्नच उरणार नाही. पूर्ण नग्न तुझ्याकडे आले म्हणजे केवळ आणि केवळ संभोग करण्यासाठीच आले आहे असा अर्थ होईल व त्यामुळे तुझ्या मनांतील भिती संपून जाईल त्याच क्षणी तू मला बिलगून जाशील. असा विचार मनाला पटताच मी लगेच झटपट माझी साडी फेडली व तशीच बाजूला फेकून दिली आणि क्षणार्धात कमरेचा परकर बाजूला केला व पूर्णपणे विवस्त्र झाले. आता तर माझ्यासमोर देव जरी उभा असेल तरी तो स्वत:ला रोखू शकणार नाही एवढेच काय एखादा जख्ख म्हातारा जरी माझ्यापुढे आणून सोडला तरी तो अर्धा एक तास माझ्याशी खेळल्याशिवाय राहणार नाही अशी माझी जवानी आरश्यात दिसत होती. मी पूर्ण नागडी होऊन आता तुझ्या रुमकडे निघाले होते. जाता जाता आरश्यात दिसले की माझे केस जरा विस्कटलेले होते.
 
मनांत विचार आला की आता आपण पूर्ण नग्न तर झालोच आहे पण केसांना थोडे सुगंधी तेल लावून विंचरून व्यवस्थित करावे व अंगावर मंद सुगंधी अत्तर लावावे. त्याप्रमाणे मी कपाटातून सुगंधी तेल काढले व केसांना लावून विंचरू लागले. केस व्यवस्थित केल्यानंतर अत्तर घेतले व मानेवर, काखेत, जांघांमध्ये चोळले. आता पूर्ण खोलीत मंद सुगंध दरवळत होता जणूकाही कोणाची सुहागरातच आहे. अत्तरची बाटली कपाटात ठेवताना शेजारीच असलेली लिपस्टीक दिसली. मनांत आले की केस विंचरलेत, अत्तर लावलाय, आता अंगाला थोडी सुवासिक पावडर लाऊ व हलकी हलकी ओठांना लाली फिरवू म्हणजे थोडा शृंगार पण होईल. त्यावेळी माझी अशी स्थिती झाली होती की मनांत जो विचार येईल ते लगेच करू लागले. पावडर लाली लावल्यावर मी दरवाजाजवळ आले व तुझ्या रुमकडे पाहू लागले. तुझ्या रूमची लाईट अजून चालूच होती याचा अर्थ तू अजून झोपलेला नाहीस हा विचार करून आता सरळ तुझ्या रुममध्ये येऊन दरवाजात नागडे उभे राहण्याचे ठरविले. त्यानुसार मी बेडरूममध्रील लाईट घालवली व बाहेर येणार तोच मनांत दुसरा विचार आला. आपण एवढा शृंगार केलेला आहे आणि नागडेच विजयच्या रुममध्ये चालले आहे.
 
नागड्या बाईला झवण्यात जास्त आनंद मिळत नाही याची मला कल्पना होती. स्त्रीयांचे किंवा पुरुषांचे देखील कपडे काढून झवण्यात जो आनंद असतो तो आधीच नग्न असण्यामध्ये नसतो. स्त्रीयांचे एक एक करून कपडे काढण्यात वेगळीच मजा असते, वेगळाच आनंद असतो. त्याचप्रमाणे पुरुषांना देखील हळूहळू नग्न करण्यात जो आनंद मिळतो तो अचानक नग्न पुरूष समोर पाहून मिळत नाही. झवण्याचा परीपूर्ण आनंद अनुभवण्यासाठी पूर्ण वस्त्र परिधान केलेल्या स्त्रीबरोबर सुरुवात करणेच जास्त आनंददायी असते. तिचे एक एक वस्त्र शरीरापासून बाजूला करण्यात जी मजा, जो उन्माद असतो तो नागडया बाईमध्ये नसतो. एक एक करून ज्यावेळी स्त्रीला विवस्त्र केले जाते त्यावेळी तिच्या प्रत्येक अंगाचा स्पर्श अनुभव करता येतो व प्रत्येक अंगाची वेगवेगळी चव चाखता येते, वेगवेगळ्या भावना निर्माण होतात. पुरुषाला सुद्धा एकदम नग्न पाहण्यात आनंद मिळत नाही. पुरुषाला प्रथम कमरेच्या वरती नग्न करण्यात वेगळा आनंद मिळतो त्यानंतर हळूहळू त्याच्या पँटवरून हात फिरवताना काय वाटते हे शब्दांत वर्णन करू शकत नाही. नंतर हलकेच हाताने त्याची पँटची चैन खालायची हाताने त्याचा लंड दाबायचा. या प्रक्रियेने पुरुषाच्या त्याचप्रमाणे स्त्रीच्या अंगामध्ये सुद्धा एक प्रकारची वीज चमकली जाते त्याचा लंड ताडकन उभा राहतो. अशा प्रकारे ताठरलेला लंड पँटच्या चैनमधून कुस्करतांना जी मजा येते ती काही वेगळीच असते. मग हळूच त्याची पँटची बटन काढायची व खाली सरकवत न्यायची. पँट सरकवताना पुरुषाचा कमरेखालील प्रत्येक भाग स्त्रीला उत्तुंग आनंद देत असतो. त्याच्या भरीव केसाळ मांड्या उघडया पडत जातात व त्यामधून जंगलचा राजा भारदस्तपणे डरकाळी फोडत पुच्चीवर हल्ला करण्यासाठी सज्ज झालेला दिसतो. पुरुषाचा जंगलचा राजा पाहिल्यावर स्त्रीची पुच्चीराणीही जोमात येते व राजाच्या डरकाळीला साथ देवू लागते. ज्याप्रमाणे पुरुषाच्या जंगलामध्ये आग लागलेली असते त्याचप्रमाणे जंगलच्या राजाला बघून त्याला कुस्कारून स्त्रीच्या जंगलामध्ये लवकर न विझणारी आग लागते. स्त्रीच्या जंगलातील आग बराच काळ धगधगत असते व ती पुच्चीराणीची आग शांत करण्याची जबाबदारी जंगलच्या लंडराजाची असते.
 
अशा प्रकारे पुर्ण विवस्त्र होऊन जाण्यापेक्षा जर मस्त भरजरी, रेशमी साडी परिधान करून, नव्या नवरीसारखा शृंगार करून विजयच्या रूममध्ये गेले तर काय मज्जा येईल. जणू काही आज आपली सुहागरातच आहे असे वातावरण निर्माण होईल व आपले पहिले वहिले मिलन हे एखाद्या सुहागरात्रीप्रमाणे होईल अशी कल्पना माझ्या मनांत आली. तसेही आता माझ्या पुढाकारानेच पुढील कार्यक्रम होणार होता त्यामुळे जास्त घाई गडबड न करता शांत रितीने, निश्चिंत मनाने समागम करून प्रथम मिलन करावे असे ठरविले.
 
आई असे सांगत असताना मी दोन्ही हातांनी तिला गदगदा हलविले व माझा लंड तिच्या पुच्चीवर जोरजोराने दाबू लागलो. आईने पण मग आपल्या हाताने माझा लवडा चोळायला सुरूवात केली. मग मी खोलवर तिचे एक चुंबन घेतले आणि म्हणालो, "बरं पुढे काय झालं?"
 
त्यावर तिने परत हाताने जोरात माझा लंड दाबला आणि म्हणाली, "पुढे काय झालं म्हणजे? त्यानंतर मी कपाट उघडले व आमच्या लग्नाचा शालू काढला आणि झटपट नेसले. हातात मोत्याच्या बांगड्या घातल्या आणि कानांत व नाकात अलंकार घातले आणि खरोखर नवीन नवरीसारखा पोषाख परिधान करून माझ्या दुसऱ्या व आपल्या दोघांच्या पहिल्या सुहागरातीसाठी निघाले. मनांत निश्चय केला की आता काही झाले तरी मागे हटायचे नाही. समाज काय म्हणेल, मित्र मैत्रिणी काय म्हणतील, नातेवाईक काय बोलतील याचा काही विचार करायचा नाही. एका क्षणी विचार आला की जर तुझ्या बाबांना कळले तर काय होईल तसेच लताला याबद्दल समजल्यावर काय घडेल? पण दुसऱ्याच क्षणी मनाने निश्चय केला की जे होईल ते पाहून घेऊ. जे होणार आहे ते नंतर भविष्यात होणार आहे, त्याचा विचार आताच्या घडीला करायचा नाही. आताच्या घडीचा परीपूर्ण आनंद घ्यायचा. समाजाचा, नातेवाईकांचा, मित्रमंडळींचा विचार करीत बसलो तर हवा तो आनंद, हवे ते सुख कधीच मिळणार नाही व पूर्ण आयुष्य असेच खरडत खरडत जगावे लागेल. त्यामुळे या घडीला माझ्या मनांला जे योग्य वाटते ते करण्याचे मी ठरविले. त्यानुसार आता स्वत:च्याच मुलाकडून मनमुराद झवून घेणे माझ्या मनाला योग्य वाटत असल्यामुळे परिणामांचा काहीही विचार न करता आपण स्वत:ही अभूतपूर्व आनंद घ्यायचा व तुला सुद्धा अभूतपूर्व आनंद द्यायचा असे ठरविले.
 
ठरल्याप्रमाणे मी पूर्ण शृंगार करून सजून बाहेर आले व तुझ्या रुमकडे निघाले तेवढ्यात तुला हॉलमध्ये जाताना मी पाहिले. तु हॉलमध्ये गेला म्हणजे अजून काही तुला झोप येत नाही असा त्याचा अर्थ होता व हा केवळ औषधाचा परिणाम आहे हे मी जाणले व तुझ्यामागे सरळ हॉलमध्येच आले आणि तुझ्या मिठीत माझे सर्वस्व अर्पण केले."
 
एवढे सांगून झाल्यावर आई जरा भावूक झाली होती व नकळत तिच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू दाटू लागले. माझ्या लक्ष्यात आल्यावर मी लगेच तिला घट्ट आवळले तिच्या चेहऱ्यावरून माझे तोंड फिरवू लागलो. मी म्हणालो, "आई तू जे काही केले त्यात काहीही गैर नाही. उलट मला तुझा अभिमान वाटतो की तू तुझ्या मुलाच्या भावना जाणल्या व त्यासाठी स्वत: पुढाकार घेऊन मलाही अभूतपूर्व आनंद दिला व स्वत:ही समाधान मिळविले.
 
मी आईला घट्ट पकडलेले असल्यामुळे ती काहीही हालचाल करत नव्हती. नंतर हळूहळू मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर गोलगोल फिरवू लागलो त्यामुळे तिच्याही ढुंगणाची हालचाल होऊ लागली होती. थोड्या वेळापूर्वी आईने चोकोबार करत माझा पाईप मोकळा केला होता त्यामुळे लगेच तर मी तिला झवू शकत नव्हतो परंतु आईच्या पुच्चीच्या स्पर्शाने माझ्या लंडात हळूहळू त्राण येऊ लागला होता त्याचा आकार वाढत चालला होता. माझे जरी वीर्यपतन झालेले होते तरी पण आईची पुच्ची तर तहानलेली होती. थोडा फार प्रयत्न करून तिला पाणी पाजावे असे मी ठरविले व पुच्चीवरील जोर वाढवला. आता आईला पण माझ्या लवड्याच्या स्वारीची चाहूल लागली होती.
 
ती बोलू लागली, "विजय, आता नको, आंघोळ झाल्यावर आपण जेवण करू व त्यानंतर बेडरूममध्ये किंवा हॉलमध्ये जावून चांगला खेळ करू. आता दिवसभर आपल्याला त्रास द्यायला कोणीही येणार नाही. असे बोलून आई माझ्या मिठीतून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी काही आईला सोडण्यास तयार नव्हतो. मी म्हणालो, "ठिक आहे आई, आपण नंतर करूया पण आता शॉवर चालू आहे तर आंघोळ तरी कर ना माझ्याबरोबर." त्यावर ती म्हणाली, "ठिक आहे, करते" आणि तिने शॉवरचा स्पीड वाढवला. स्पीड वाढल्याबरोबर आमच्या दोघांच्याही अंगावर भरपूर पाणी पडू लागले व क्षणार्धात दोघेही ओले चिंब झालो. आईचे केस पूर्ण ओले झाले होतो व त्या केसांशी मी अधाश्यासारखा खेळू लागलो होतो. आईपण पहिल्यांदाच माझ्याबरोबर आंघोळीची मजा घेत होती व तोंडात पाणी घेऊन माझ्या लंडावर फवारा मारत होती. तिची ती क्रिया पाहून मी पण लगेच माझ्या तोंडात भरपूर पाणी घेतले आणि खाली वाकून आईच्या पुच्चीला बोटांनी फाकवले व जोरात पिचकारी सोडून दिली. आमची दोघांची गंमत जंमत चालू होती तेच बाहेर आईच्या मोबाईलची रिंग वाजू लागली. पहिल्या एक दोन रिंग ऐकूच आल्या नाहीत परंतु आवाज आल्यावर आई बोलली, "माझा फोन वाजतोय."
 
मी म्हणालो, "वाजूदे ग आई, नंतर बघू." काही वेळाने परत मोबाईलची रिंग वाजू लागली. आई परत म्हणाली, "कोणाचा फोन आहे कोणास ठाऊक?"
 
मी म्हणालो, "आई, आंघोळ झाल्यावर बघ. नाहीतर तू परत फोन कर." त्यावर ती म्हणाली, "अरे, कदाचित तुझ्या बाबांचा फोन असेल. ते दिल्लीला पोहचले असतील. पोहचल्यावर मी त्यांना फोन करायला सांगितले होते ना." मी म्हणालो, "ठिक आहे, बघ मग."
 
त्यानंतर आईने पटकन आपले केस दोन हातांनी पिळले व नागडीच बाथरूमच्या बाहेर निघाली. पण ती बाथरूमच्या बाहेर पडताच फोनची रिंग बंद झाली. मग ती परत आतमध्ये आली व टॉवेलने आपले अंग पुसू लागली. मी म्हणालो, "काय गं आई, तुझ्याबरोबर आंघोळ करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली होती पण फोनमुळे सगळा घोटाळा झाला."
त्यावर ती म्हणाली, "अरे त्यात काय झालं? उद्या परत आपण बरोबर आंघोळ करू की? आता पुढचे दोन तीन दिवस आपलेच आहेच." असे म्हणत ती अंग पुसत पुसत बाहेर निघून गेली. मी पण पटपट आंघोळ केली आणि अंडरवेअर बदलून बाहेर आलो.
 
आईने कपडे घालण्याआधीच मोबाईलवरील मिस्ड कॉल पाहिला व कपाळावर मारून घेतले. मी विचारले, "काय गं आई, काय झाले? कोणाचा फोन होता तो?"


क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply
07-11-2021, 05:17 AM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२)
मस्तच नवर्याबद्दल लाज वाटू दे आईला, आईला मोडर्न बनव टाईट जिन्स लेगिज मधे झव. आणि भाउ असेल तर त्याला दोघांबद्दल शक देखिल वाटू दे, भावाने आई बरोबर मेन कैरेकटर ला रंगेहाथ चाळे करताना बघू दे
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 16,278 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 5,101 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 7,316 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 4,140 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 6,280 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 12,986 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 33,677 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 30,137 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 71,013 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 88,940 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)