आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३)
08-01-2021, 09:41 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आईने डोळे झाकताच मी सोफ्यावरून खाली उतरलो व आईचे पाय धरून जमीनीवर तिला माझ्या अंगावर ओढून घेतले. त्यावर ती बोलली, "अरे, अरे विजय, पडेल मी, जरा सांभाळून." आता मला कोणाचीही पर्वा नव्हती. मी तिला तशीच मिठीत घेतली व फरशीवरच लोळू लागलो. बराच वेळ चोळून, दाबून झाल्यावर एक-एक करत तिची सर्व कपडे काढली. मी तिची कपडे काढत असताना यावेळी आईने पण पुढाकार घेऊन माझी कपडे काढली. आता ती माझ्या प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया देऊ लागली होती. मी तिचे स्तन चोखत असताना ती पण माझ्या लवड्याशी खेळू लागली होती. थोड्या वेळाने तिनेच मला इशारा केला व मला पाठीवर झोपायला सांगितले. मी वरती तोंड करून झोपल्यावर तीने आपली दिशा बदलली व माझ्या पोटावर माझ्याकडे तिचे ढुंगण करून उलटे तोंड करून उभी राहिली. हळू हळू खाली वाकली व बरोबर माझ्या तोंडावर तीची पुच्ची टेकवली आणि खाली आपल्या तोंडाने माझ्या लंडाचा ताबा घेतला. लंड चोखणे हा तीचा सर्वांत आवडता खेळ असल्यामुळे व आता ती स्वत:हून खेळायला लागल्यामुळे मी खूप आनंदी झालो होतो. आता खऱ्या अर्थानं मला माझी आधीची आई मिळाली होती. तिचे सारे दु:ख विसरून माझ्या बरोबर शरीरसाथ देणारी माझी बायको मिळाली होती. बराच वेळ आम्ही एकमेकांचे लिंग चाटून पुसून खाऊन टाकले व नंतर परत उभे राहून प्रणय क्रिडा चालू केली.
 
तेवढ्यात मी तिला म्हणालो, "आई एकच मिनिट थांब. मला तुला काही दाखवायचे आहे." आई तशीच आरश्यासमोर उभी राहिली. मी पटकन आतमध्ये जाऊन फ्रिजमधून आईस्क्रीम काढले व आडोश्याने पलिकडून कुंकवाचा करंडा घेतला. मी आईला बोललो, "आई आज खूप दिवसांनी आपण एकत्र येऊन एकमेकांची भूक भागवलेली आहे त्यामुळे आजचा हा क्षण आपण यादगार बनवूया." असे म्हणून मी एक आईस्क्रीम आईच्या हातात दिले व एक माझ्यासाठी टेबलावर ठेवले, त्यावर तिने विचारले, "तू का नाही खात रे?"
 
त्यावर मी तिला एक मिनिट तिचे डोळे झाकायला सांगितले. आईने तिचे डोळे झाकले व मी तेवढयात करंड्यातले बरेचसे कुंकू माझ्या कडक लंडावर चोळले आणि राहिलेले हाताच्या चिमटीत धरले आणि आई डोळे उघडायच्या आत तिला मिठीत घेतले व तिच्या नकळतच केसांमध्ये माझ्या नावाने कुंकू भरले व काही गालाला चोळले.
 
यावेळी पहिल्याप्रमाणे मला आईची साथ मिळत असल्यामुळे मी तिला खूप झवलो तिची कित्येक दिवसांची आग शांत करून सोडली. माझ्या लंडाला कुंकू लावलेले असल्यामुळे आमच्या संभोगादरम्यान सर्व कुंकू आमच्या दोघांच्या वीर्यामध्ये मिसळले गेले व दोघांच्याही मांड्या रक्तासारख्या लाल झाल्या होत्या. आईच्या ओठांचे चुंबन घेताना मी तिच्या संपूर्ण कपाळावर माझ्या कपाळाने कुंकू लावले होते व तिचा निम्मा चेहरा व गाल कुंकवाने लाल झाले होते. यावेळी मी तिला खरोखर हसवलं व तिला पाहिजे तसे सुख दिले. आईनेही जे तिच्या मनांत येईल ते माझ्याकडून करून घेतले. खरोखर आज ती माझ्याबरोबर बायकोसारखेच वागली होती.
 
एक दीड तास मनसोक्त झवल्यानंतर आरश्यासमोर जाऊन आई कपडे घालायला लागली. तेवढ्यात मी जाऊन तिच्या मागे उभा राहिलो. आईने आरश्यात बघताच रडू लागली व म्हणाली, "विजय काय केलंस रे तू हे? मी एक विधवा आहे आणि तू माझ्या कपाळाला कुंकू लावलं, काय केलं हे तु?"
 
मी म्हणालो, "हो आई. तू पाहते ते खरं आहे. मी तुझ्या कपाळाला कुंकू लावलं आहे. अगं पण हे कुंकू दूसरं तिसरं कोणाचं नसून माझ्याच नावाचं आहे. मी आज खरोखर तुला माझी बायको बनवलेली आहे. आजपासून तूच माझी बायको आणि मीच तुझा नवरा. आई तू आता विधवा नाहीस तर माझी सख्खी बायको आहेस हे लक्ष्यात ठेव. अगं, मी नुसतंच तुझ्या कपाळी कुंकू लावलं नाही तर आपलं दोघांचं नातं पण कुंकवाने पावन केलं आहे. जरा तुझ्या योनीमध्ये बघ माझ्याच नावाचे वीर्य आहे आणि माझ्या लवड्यावर सुद्धा तुझंच वीर्य माखलं आहे गं. आज खरंच आपण एकरूप झालेलो आहे आणि मी तुला शब्द देतो आयुष्यभर तुझी साथ सोडणार नाही आणि तुला विसरणार देखील नाही."
 
आईने आरश्यात तिच्या कपाळावरचे कुंकू पाहिले आणि नंतर तिच्या योनीतील वीर्य देखील लाल बुंद झालेलं होतं व आमच्या दोघांच्या लाल मांड्या पाहून आईला रडू कोसळलं व तिने आपलं शरीर माझ्या मिठीत सोडलं आणि म्हणाली, "विजय आजपासून सुमन संपली आहे. आता मी सुमन नसून तुझी हेमा झाली आहे. आजपासून माझ्या शरीरावर व माझ्या आयुष्यावर फक्त तुझाच अधिकार असेल असे मी तुला वचन देते व या आरश्यासमोर आज मी तुझी बायको बनते."
 
आईच्या तोंडून ही वाक्ये ऐकल्यावर तर माझे भानच हरपून गेले होते. काही महिन्यांपूर्वीच आपले बाबा या जगाला सोडून निघून गेलेले होते हे मी विसरून गेलो व मला माझी हक्काची बायको, हक्काची पुच्ची मिळाली याबद्दल अत्यानंदीत झालो होतो. आता आजची रात्र ही एक यादगार रात्र बनविण्याचा मी विचार केला. आईला तेथेच आरश्यासमोर नागडीच उभी केली व मी माझ्या रूमकडे निघालो.
 
आईने विचारले, "काय रे, काय झालं?"
 
"एकाच मिनिटात आलो" असे सांगून मी रूममध्ये गेलो व होळीच्या रंगांचे पाकीट घेऊन आलो. हॉलमध्ये खाली जमीनीवर सतरंजी आंथरलेली होतीच. मी मागून जाऊन आईला आपल्या मिठीत घेतले व ओढत ओढत सतरंजीवर माझ्या शेजारी झोपवले. त्यानंतर जवळ जवळ एक दीड तास आम्ही नागडेच एकमेकांच्या मिठीत राहून खूप झवाड्या गप्पा मारल्या.
 
आता रात्रीचे साडे बारा वाजलेले होते. घड्याळाकडे पाहून आईने मला झोपण्यासाठी विनंती केली. त्यावर मी तिला म्हणालो, "आई, आज आपले लग्न झालेले आहे, इतक्या दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर तू माझी झालेली आहेस त्यामुळे आजची रात्र आपण आपल्या आयुष्यातील एक अद्वितीय रात्र साजरी करूया."
 
त्यावर तिने विचारले, "अरे, म्हणजे काय? आता काय करायचे बाकी राहिले आहे? आज दुपारीच तू मला नाही तसा झवला आहेस, त्यानंतर मघाशी पण अंदाधुंद लढाई केलीस की नाही? मग आता साजरे करायचे अजून काय राहिले आहे?" मी म्हणालो, "तसं नाही गं हेमा, आजची रात्र आपण आपली सुहागरात्र म्हणूनच साजरी करायची. आज रात्रभर जागून एकमेकांच्या शरीराचा मनमुराद आनंद घ्यायचा." असे म्हणत मी होळीच्या रंगाच्या पुड्या सोडायला सुरूवात केली. ते पाहून आई चक्रावून गेली. मी तिला खुणेनेच शांत रहायला सांगितले. त्यामध्ये चार पाच रंगांच्या पुड्या होत्या. मी पहिली निळ्या रंगाची पुडी फोडली व त्यातील काही कलर आईच्या छातीवर, स्तनांवर व बगलांमध्ये चोळला त्याचप्रमाणे माझ्याही छातीवर व बगलांमध्ये चोळला. त्यानंतर दुसरी गुलाबी रंगाची पुडी फोडून तिच्या व माझ्या चेहऱ्यावर आणि मानेवर रंग चोळला. नंतर आमच्या दोघांच्याही पोटावर जांघांपर्यंत पिवळा रंग व मांड्यांमध्ये लाल रंग चोळला. खाली पायांना हिरवा रंग व केसांमध्ये केशरी रंग फासला.
 
अशा प्रकारे मी आईला व स्वत:ला वेगवेगळ्या रंगांनी रंगविले. आईने विचारले, "अरे, आता काय करायचे?" मी बोललो, "अगं, हेमा, आता काय करायचे म्हणजे, आता परत एकदा न भूतो न भविष्यती असा प्रणय खेळ करायचा." असे ऐकताच आईने तिच्या हातांनी माझे केस ओढले व हसायला लागली. आई हसताच मी तिला उचलून माझ्या शेजारी बसविले आणि तिच्या बगलांमध्ये हात घालून आपल्या अंगावर ओढले व तिच्या ओठांवर चुंबनांचा वर्षाव केला. एखाद्या उपाशी कुत्र्याप्रमाणे मी आईचे मुके घेऊ लागलो, तिचे ओठ माझ्या जिभेने चाटू लागलो व दातांनी त्यांचा चावा घेऊ लागलो. आईपण तेवढ्या जोशाने मला प्रतिसाद देऊ लागली व माझ्या तोंडात तिची जीभ घालून पचपच पचपच करत इंग्लिश मुके घेऊ लागली.
 
मग मी सतरंजीवर पाठीवर झोपलो व तिला माझ्या अंगावर ओढून वरती झोपवले आणि तिचे सर्वांत माझ्या तोंडाने, हातांनी व पायांनी चोळू लागलो. आईपण माझ्याप्रमाणेच क्रिया करून दोघांचाही आनंद द्विगुणीत करत होती. थोड्यात वेळात दोघांचीही शरीरे गरमागरम होऊन तत्प झाली होती. माझा सोट्याने तर खरंच आतापर्यंतचा रेकॉर्ड मोडून सर्वांत लांब व कडक झाला होता व सारखा आईच्या मांड्यांमध्ये धडपड करू लागला. बराच वेळ घासाघासी केल्यानंतर तिला शेजारी जमीनीवर झोपविले व तिच्या स्तनांवर ताव मारला. आईच्या रंगीबेरंगी शरीराशी खेळताना जी मजा येत होती ती खरंच शब्दांत वर्णन न करण्याएवढी होती. तिचे असे रंगीत शरीर पाहून खोलीत वेगळ्यात प्रकारचे वातावरण तयार झालेले होते. आमच्या दोघांचीही रंगीबेरंगी शरीरे एकमेकांच्या रंगांत मिसळून गेली होती. मग मी माझा लाल रंगाचा कडक सोटा आईच्या लालबुंद पुच्चीवर ठेवला आणि तिची दोन्ही हातांची बोटे माझ्या हातांत घेऊन तिच्या अंगावर हलकाच भार सोडला  आणि ओठांचे मुके घेऊ लागलो. आईचे मुके घेता घेता हळू हळू माझा लंड तिच्या पुच्चीवर रगडू लागलो. थोड्यात वेळात मी माझा लंड तिच्या अडकवण्यात यशस्वी झालो आणि तसाच जोराचा धक्का देऊन खाचकन सगळा पुच्चीत घुसवून टाकला. मग जोरजोराने धक्के मारत, आईला इकडे तिकडे, खाली-वर, उलटे-पालटे फिरवत बेलगाम झवलो व शेवटी तिच्या पुच्चीला भरपूर पाणी पाजले जेणेकरून ती ओसंडून वाहू लागली होती. माझ्या वीर्याबरोबरच आईचेही वीर्य बाहेर आले होते व दोघांचे मिश्रण होऊन आईच्या पुच्चीतून तपकिरी रंगाच्या चिळकांड्या बाहेर पडत होत्या. एखाद्या डबक्यात दगड मारल्यावर ज्याप्रमाणे पाणी उसळते त्याप्रमाणे आईच्या पुच्चीत माझा लंड आदळला की वीर्याच्या चिळकांड्या  चरचर चरचर आवाज करत उडायच्या. अशा प्रकारे त्यावेळी जवळ जवळ एक दीड तास आम्ही एकमेकांच्या रंगीबेरंगी शरीरांना घुसळत घुसळत मनमुराद झवलो होतो व सर्व रंग एकमेकांत मिसळून गेले होते.
 
त्यानंतर बराच वेळ एकमेकांच्या मिठीत पडून राहिल्यानंतर मी आईला उठविले व दोघेही आरश्यासमोर जाऊन उभे राहिलो. आमच्या दोघांचीही शरीरे रंगांमध्ये न्हाऊन निघालेली होती, एकही अशी जागा राहिलेली नव्हती की रंगलेली नव्हती. दोघांनाही आरश्यामध्ये नागडे रंगीबेरंगी पाहून अतुलनीय आनंद होत होता. खऱ्या अर्थाने आम्ही त्यावेळी एक प्रकारचा अविश्वसनीय संभोग केलेला होता.
 
माझे आपल्या सर्वांना सांगणे आहे, आवाहन आहे की खरंच आपण सुद्धा एकदा तरी आपल्या प्रेयसीबरोबर किंवा बायकोबरोबर किंवा कोणत्याही स्त्रीबरोबर अशा प्रकारचा "धुलवडी संभोग" किंवा "रंगीत संभोग" करून बघाच. त्यामधून आपल्याला जो आनंद मिळेल तो आतापर्यंतचा सर्वांत सुखद आनंद, मज्जा असेल असे मी खात्रीपूर्वक सांगतो. त्या रात्री आम्ही दोघेही तसेच रंगून रात्रभर नागडेच एकमेकांच्या मिठीत वळवळ करत झोपलो. सकाळी जाग आल्यावर देखील परत एकदा जोरदार झवाझवी केली व नंतर शॉवरखाली आरामात एकत्र आंघोळ करत सगळे रंग धुवून टाकले व चकचकीत झालो.
 
अशा प्रकारे त्या रात्री आम्ही दोघांनी आरश्याच्या साक्षीने व कुंकवाचा समागम व नंतर "धुलवडी संभोग" करून एकमेकांशी लग्न लावले होते व खऱ्या अर्थाने एकमेकांचे नवरा बायको बनून लग्नाची पहिली सुहागरात साजरी केली.
 
अशा प्रकारे त्या दिवसापासून आम्ही घरात पती पत्नी म्हणूनच वागत होतो व दररोज एकमेकांच्या सोबतीने संसार फुलवत होतो. आईला म्हणजेच हेमाला आता बाबांची उणीव भासत नव्हती व मी सुद्धा भूतकाळ विसरून आपला नवीन संसार थाटू लागू होतो. आठ दहा दिवसांनंतर मामाच्या गावावरून लता परत आली. आईला नेहमीप्रमाणे खुश पाहून ती पण खूप आनंदी झाली. लता जरी मामाच्या घरी गेली होती परंतु रोज रात्री ती न चुकता आईला फोन करून तिची खुशाली विचारत असे. ती जेव्हा मामाबरोबर गेली होती त्यावेळी आईची अवस्था खूपच गंभीर होती परंतु जेव्हा मी तिच्याशी पुन्हा शरीरसंबंध सुरू केले तेव्हापासून तिच्यामध्ये कमालीचा बदल झालेला होता व लतालाही तो रोजच्या बोलण्यावरून जाणवत होता.‍
 
गेले दहा दिवस मी आईला सतत भरपूर झवून पूर्वपदावर आणले होते परंतु आता लता आल्यामुळे मात्र आमचा गोंधळ होऊ लागला कारण आता ती आईला आधार देण्याच्या उद्देशाने तिच्या शेजारीच झोपू लागली व नाईलाजाने आईला पण माझ्या रूममध्ये न येता हॉलमध्येच लताबरोबर झोपावे लागत होते. आता आम्ही नवरा बायको असून सुद्धा खुलेपणाने वागू शकत नव्हतो. लताला याबद्दल काही कळता कामा नये याची आम्ही चोख खबरदारी घेत होतो.
 
अशा परस्थितीत मात्र आम्हाला एकमेकांना मनसोक्त झवता येणे शक्य होत नव्हते सतत लताची भिती मनामध्ये असायची. आईसुद्धा सतत लताचाच विचार करायची, त्यामुळे मीच पुढाकार घेऊन एक दिवस लताला सांगितले की, "हे बघ, लता, तू मामाच्या घरी गेल्यानंतर बऱ्याच प्रयत्नांनी आई आता पूर्वपदावर आलेली आहे, परंतु तू आल्यापासून तिला पुन्हा बाबांची आठवण येऊ लागल्याचे दिसते. आई आता परत पहिल्यासारखेच वागू लागली आहे, तिचे बोलणे पुन्हा कमी होत चालले आहे व हसणे तर संपलेच आहे. कदाचित तुझ्या बरोबर राहिल्यामुळे तिला जुन्या आठवणी पुन्हा पुन्हा मनांत येत असतील. त्यामुळे मला वाटते की तू पूर्वीप्रमाणेच हॉलमध्ये झोपत जा व आईला तिच्या बेडरूममध्ये एकटेच झोपू दे म्हणजे ती बाबांना पूर्णपणे विसरून जाईल व लवकरच आनंदी होऊन तिचा भूतकाळ संपून जाईल.
 
लताला माझे म्हणणे एकदम पटले व त्याच रात्रीपासून ती हॉलमध्ये झोपू लागली व आई तिच्या बेडरूममध्ये. अशा प्रकारे लताची तात्पुरती का होईना अडचण दूर झाली. लता येऊन चार-पाच दिवस झाल्यानंतर शनिवारच्या दिवशी आईने आम्हाला सांगितले की, "बाळांनो, अरे बरेच दिवस तुम्ही कुठे बाहेर जेवायला गेलेले नाहीत त्यामुळे उद्या रविवारी आपण तिघेही बाहेर हॉटेलमध्ये जेवायला जाऊ, तेवढेच लताही थोडी फ्रेश होईल." आम्हाला आईचे म्हणणे पटले व आम्ही तात्काळ तिला होकार दिला. दुसऱ्या दिवशी रात्री आम्ही लवकरच हॉटेलवर गेलो व सर्व लताच्या आवडीचे पदार्थ ऑर्डर केले.
 
लता एकदम खुश दिसत होती व आईपण आज जरा वेगळीच वाटत होती. ऑर्डरला अजून वेळ असल्यामुळे आम्ही इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारू लागलो. तेवढ्यात लता बाथरूमला गेली व आईने लगेच माझा हात तिच्या हातांत घेतला व म्हणाली, "विजय, तुला आठवतंय का जेव्हा तुझा दहावीचा निकाला लागला होता आणि मी तुला मिठीत घेऊन अभिनंदन करत होते?"
 
मी म्हणालो, "हो ना आई, मी कसे विसरेल ते?"
 
ती बोलली, "त्यावेळी तू माझ्याकडे एक मोठे बक्षिस मागितले होतेस ना?"
 
मी म्हणालो, "हो ना आई, पण काय करणार त्यानंतर लगेचच बाबांना त्रास होऊ लागल्यामुळे सगळेच राहून गेले. आता काही मला ते बक्षिस मिळणार नव्हते त्यामुळे मी विसरून देखील गेलो होतो."
 
आई म्हणाली, "अरे, तू जरी विसरला असशील पण मी नाही रे विसरले. त्यावेळी मी तुला शब्‍द दिला होता त्यामुळे मला तुला ते बक्षिस द्यावेच लागणार आहे. विजय, अरे, मी ठरविले आहे की आज रात्री मी तुला स्पेशल बक्षिस देणार आहे ज्याचा तू कधी विचारही केला नसेल."
 
मी विचारले, "आई, असे कोणते बक्षिस आहे ते? सांग ना मला लवकर, मी खूप उताविळ झालो आहे ते समजण्यासाठी. सांग ना आई लवकर, सांग ना."
 
आई पुढे बोलू लागली तेवढ्यात लता बाथरूमवरून आली त्यामुळे आईने तो विषय तिथेच संपवला. आई गप्प झाल्यामुळे मी पण परत तिला काही विचारले नाही व रात्रीची आतुरतेने वाट पाहू लागलो. आज असे काय नवीन बक्षिस आईकडून मिळणार याबद्दल तर्कवितर्क लढवू लागलो. कदाचित ती काही बाबांची एखादी वस्तू तर मला देणार नाही ना? किंवा काही दागिने किंवा पैसे वगैरे? माझ्या मनांत वेगवेगळे विचार येऊ लागले होते.
 
थोड्याच वेळात जेवणाची ऑर्डर आली व आम्ही भरपूर मनसोक्त जेवण केले. बऱ्याच दिवसांनंतर आम्ही हॉटेलमध्ये जेवलो होतो त्यामुळे लता व मी दोघेही पूर्ण समाधानी झालो होतो. माझे मात्र चित्त थाऱ्यावर नव्हते कारण रात्रीच्या बक्षिसासाठी माझा जीव कासाविस झाला होता.
 
पोटभर जेवण केल्यामुळे भरपूर सुस्ती आली होती. लता तर घरी गेल्या गेल्या लगेच अंथरूण करून झोपी गेली. मी थोडा वेळ टीवी पाहिला व नंतर माझ्या रूममध्ये गेलो. आईने पण बेडरूममध्ये जाऊन झोपण्याची तयारी केली व किचनमध्ये जाऊन सर्व आवराआवर करून लताला उठविले व हॉलचा दरवाजा व लाईट करण्यास सांगितले. आईचे सर्व काम संपले तरी लता काही उठली नव्हती त्यामुळे आईने पुन्हा एक दोन वेळा लताला हाक मारली तेव्हा ती उठली व पटकन दरवाजा लावून लाईट बंद करून झोपली.
 
मी आता खूप बेचैन झालेलो होतो व कधी एकदा आईकडे जाऊन तिच्याकडून बक्षीस घेतोय असे वाटत होते. बक्षीस घेतल्यानंतर आईला भरपूर झवायचे व अखेर दहावीचा निकाल साजरा करायचा असे ठरविले. लता आताच झोपली होती त्यामुळे पुढील दहा ते पंधरा मिनिटे कशी तरी घालवली आणि हळूहळू आवाज न करता आईच्या बेडरूममध्ये घुसलो. आता लता घरात असल्यामुळे आईच्या बेडरूमची लाईट चालू ठेवली तर तिच्या लक्ष्यात येईल व ती आईला हाक मारेल त्यामुळे मी लगेच दरवाजा व खिडक्या बंद करून त्यांचे पडदे व्यवस्थित लावून घेतले जेणेकरून बाहेर उजेड दिसणार नाही. त्यानंतर सरळ आईच्या पलंगाकडे गेलो व तिला मिठीत घेऊन मुके घेऊ लागलो. हॉटेलमध्ये जेवायला गेलेलो असल्यामुळे आईने जरा चांगली साडी घातलेली होती व थोडा नखरा देखील केलेला होता. अजून तिने कपडेही बदललेले नव्हते त्यामुळे तिचा सुगंध पूर्ण बेडरूममध्ये दरवळत होता.
 
बक्षिसाचे नंतर बघू पहिले आईला या कपड्यांमध्येच मनसोक्त झवून काढू असे ठरविले व तिला जोरजोराने दाबू लागलो. आई पण मला काहीही विरोध करत नव्हती उलट मी सांगेल तसे वागू लागली. मी लगेच आईला पलंगावर पाडले व तिच्या अंगावर स्वार होऊन मस्ती करू लागलो. बघता बघता तिला पूर्णपणे विवस्त्र केले व स्वत:ही नागडा झालो आणि तिचे नग्न शरीर कुरवाळू लागलो. माझा सोटा जबरदस्त ताठरला होता व आईच्या पुच्चीत जाण्यासाठी उतावीळ झाला होता. आता जास्त उशीर न करता खाचकन त्याला पुच्चीत ढकलावे असे ठरविले व आईच्या मांड्या वरती सरकवू लागलो.
 
तेवढ्यात आईने मला जवळ ओढले व आपल्या छातीवर माझी छाती दाबली आणि माझ्या कानांत काहीतरी सांगू लागली. कदाचित आई बक्षिसाबद्दलच काही सांगणार असेल असा विचार करून मी लगेच तिच्या तोंडाजवळ माझा कान लावला. आई म्हणाली, "विजय, तुला माझ्याकडून मोठे बक्षीस हवे ना?" मी म्हणालो, "हो, दे ना?" त्यावर तिने विचारले, "कोणते बक्षीस पाहिजे तुला?"
 
मी म्हणालो, "आई, तू देशील ते बक्षीस आवडेल मला."
 
"ठिक आहे." आई असे बोलली आणि उठायला लागली.
 
आम्ही दोघेही पूर्ण नागडे एकमेकांच्या अंगांबरोबर मस्ती करत होतो आणि अचानक आई उठायला लगल्यामुळे मी विचार करू लागलो. आता अशीच उठून आई मला बक्षीस देणार आहे की काय? परंतु बक्षीस देण्याऐवजी, मला काही कळायच्या आत आई उठली व परत खाली माझ्यासमोर गुढग्यांवर बसली. मग मी लगेच तिला झटायला लागलो तर तिने मला थोडे थांबायला सांगितले व पुढे वाकून हातांचे कोपरे टेकवले व गुढग्यांवर भार देऊन आपले उन्मत्त ढुंगण माझ्या तोंडापुढे करून कुत्र्यासारखी वाकली.
 
माझ्या तोंडासमोर आईचे ढुंगण आल्याबरोबर मी लगेच जीभेने चाटू लागलो. एक दीड मिनिटांतच मी सर्व ढुंगण व तीची पुच्ची देखील चाटून काढली व तिच्या पुच्चीत बोटे फिरवू लागलो. अधून मधून तिच्या गुद्वारावर सुद्धा बोटाने घासू लागलो. आई आता भलतीच रंगात येऊन आपले ढुंगण गोल गोल फिरवू लागली. तिच्या या क्रियेमुळे माझा एकदम कडक झाला जोरजोरात उसळू लागला.
 
आता जास्त वाट न बघता मी तिचे ढुंगण चाटणे बंद केले. आईच्या नितंबांवर माझे ठेऊन हळून उठलो व गुढगे टेकवून तिच्या पुच्चीत माझा लंड घुसवू लागलो. माझा लंड तिच्या पुच्चीत सहजासहजी जात नसल्यामुळे मी एका हाताने धरला आणि आईच्या पुच्चीच्या तोंडावर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या लंडाचे टोक आईच्या पुच्चीवर पडताच तिने आपले ढुंगण थोडे खाली दाबले. त्यावर मी लगेच थोडा खाली सरकलो व परत तिच्या पुच्चीत लंड घुसवू लागलो तर आईने परत आपले ढुंगण खाली दाबले. मला काही कळत नव्हते की आई असे का करत आहे? कदाचित तिला इतक्या लवकर खेळ सुरू करायचा नसेल असा मी विचार केला व तिचा एक पाय ओढून परत पाठीवर झोपवू लागलो. परंतु आई पाठीवर झोपण्यास देखील तयार नव्हती. मग मी तसेच दोन्ही हातांनी तिचे ढुंगण धरले व वरती ओढले आणि एका हाताने माझा सोटा तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि जोरात धक्का देणार तोच तिने ढुंगण जरा खाली घेतले.


क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 15,169 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 4,684 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 6,914 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 3,809 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 5,731 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 12,036 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 31,147 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 29,169 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 70,324 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 86,677 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)