आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१)
08-08-2021, 10:04 AM, (This post was last modified: 08-10-2021, 08:29 PM by myownstories.)
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.


आईच्या अश्या विचित्र वागण्याने मला चक्रावून सोडले होते. आईला झवायचेही नाही आणि मस्ती पण करायची नाही, मग मला असेच झुलवायचे आहे की काय? कदाचित थोड्या वेळाने म्हणेल की आज माझी इच्छा नाही, आपण उद्या झवू. असं झालं तर माझ्या ताठरलेल्या सोट्याचं काय करणार? त्याला कोणत्या बीळात सोडणार? आता आपणच पुढाकार घेऊन आईला विचारावे की आज तुला खरंच झवायचं आहे की नाही? मी असं ठरवून तिला विचारणार तेवढ्यात आईने डोके टेकवले व आपला पुढचा शरीराचा भार डोक्यावर देऊन दोन्ही हात उचलले आणि स्वत:च्या नितंबांवर ठेवले. मला काही समजत नव्हते की आईचे नक्की काय चालले आहे ते. तिने मग दोन्ही हातांनी आपले दोन्ही नितंब विरूद्ध दिशांना ओढले आणि आपला बोचा म्हणजेच गुद्वार फाकवले.
 
आईची ही क्रिया पाहून मी तर चक्रावूनच गेलो होतो व इतका वेळ आई आपले ढुंगण खाली का दाबत होती याचा मला उलगडा झाला होता. आईला माझा सोटा आपल्या पुच्चीत न घेता बोच्यात घालून घ्यायचा होता. मी आश्चर्यचकित होऊन आईच्या क्रियेकडे बघत राहिलो. आई जोरजोराने आपला बोचा उघडा करत होती व माझ्या लंडाला आमंत्रण देत होती. आईला तर ही क्रिया अजिबात आवडत नव्हती. हा प्रकार एकदम घाणेरडा व किळसवाणा असतो असे ती मला बोलली होती मग आता तिला कशी काय इच्छा झाली होती काही कळेना.
 
थोडा वेळ विचार केल्यानंतर माझ्या लक्ष्यात आले की कदाचित हेच बक्षीस आई मला देणार होती की काय? मी बऱ्याच वेळा आईकडे गुद्वारात झवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती पण ते घाणेरडे असून तिला अजिबात आवडत नाही असे सांगून ती टाळत होती. आता मात्र मला खात्री पटली की माझे हेच बक्षीस आहे. आईने माझी इच्छा आज पूर्ण करण्याचे ठरविले होते.
 
आता क्षणाचाही विलंब न करता मी माझे तोंड आईने फाकवलेल्या बोच्यावर ठेवले आणि त्यावर ओठ फिरवू लागलो. माझे ओठ फिरताच आई खुश झाली व उत्तेतिज होऊन ढुंगण हालवू लागली. नंतर मी माझी जीभ तिच्या गुद्वारात घुसवली व लबलब फिरविल्यामुळे ती चेकाळली. बराच वेळ चाटून व चोखून झाल्यावर आता आईच्या बोच्यावर लंडाची स्वारी करण्याचे ठरविले. मी माझे तोंड काढून घेतले गुढग्यांवर बसून कडक झालेला सोटा आईच्या बोच्यावर फिरवू लागलो. आतापर्यंत चेकाळलेली आई आता मात्र माझ्या लवड्याच्या स्पर्शाने थरथर कापू लागली. मी लंडाचा शेंडा तिच्या गुद्वारावर ठेवला आणि हळूच एक धक्का दिला. त्यावर आई थोडी बिथरली आणि कण्हली व ढुंगण खाली घेऊन परत वरती केले. आईचे ढुंगण वरती आल्यावर मी परत शेंडा तिच्या गुद्वारावर ठेवला आणि थोडा जोराने धक्का दिला. यावेळेस आई जरा मोठ्याने कण्हली व परत ढुंगण खाली घेतले. मी तसाच शांत राहिलो. नंतर पाच सहा सेकंदांनी आईने परत ढुंगण वरती केले. यावेळी मात्र मी गुद्वारावर लंड ठेवला आणि जोरात धक्का मारला. आई कण्हली पण तिने ढुंगण मात्र खाली घेतले नाही. मग मी लागोपाठ दुसरा जोराचा धक्का दिला. यावेळीही तिने ढुंगण हालवले नाही. त्यानंतर चार पाच वेळा मी जोराचे धक्के देऊन सुद्धा माझा सोटा आईच्या बोच्यात घुसत नव्हता. आता काय करावे म्हणजे तो तिच्या गुद्वारात प्रवेश करेल याचा विचार करू लागलो. तेवढ्यात आईने पुन्हा दोन्ही हातांनी आपला बोचा फाकवला. त्यावर मी लगेच तिथे लंड टेकवला जोराचा धक्का न देता हळूहळू पण अखंड धक्के देत राहिलो. आणि काय आश्चर्य? आईच्या बोच्याचे तोंड हळू हळू आपला आकार बदलू लागले होते व पहिल्यापेक्षा जरा मोठे झाले होते.
 
आता माझ्या लंडाचे टोक साधारण अर्धा इंच आईच्या बोच्यात घुसले होते. मग मी तसाच प्रयोग चालू ठेवला व बऱ्याच वेळानंतर जवळ जवळ इंचभर आतमध्ये लंड गेला होता. त्यानंतर मी जरा थांबलो व तसाच बोच्यात लंड ठेवला व वीस-तीस सेकंद शांत राहून परत अखंड मारा चालू केला. पण बराच वेळ झाला तरी एक इंचाच्या पुढे काही लंड सरकत नव्हता आणि जोराने धक्का दिला तर आईला त्रास व्हायचा व ती मोठ्याने कण्हायची.
 
अश्या प्रकारे अथक प्रयत्न करून देखील आईच्या गुद्वारामध्ये माझा संपूर्ण लंड घुसत नव्हता. मी आता निराश होऊन धक्क्यांचे प्रमाण कमी केले व आईच्या पाठीवर पडलो आणि तिचे स्तन शोधू लागलो. आईच्या लक्ष्यात आले की माझे लिंग तिच्या गुद्वारामध्ये जात नसल्याने मी नाराज झालो आहे व प्रयत्‍न बंद केले आहेत. आईने थोडा वेळ विचार केला आणि थोडी वाकून हात पुढे करून पलंगाच्या उशाशी असलेली खोबऱ्याच्या तेलाची बाटली घेतली आणि माझ्या हातात दिली.
 
मी विचारले, "आई, हे काय आहे?"
 
ती म्हणाली, "अरे, यातील तेलाचे काही थेंब माझ्या गुद्वारामध्ये सोड ज्यामुळे माझा बोचा जरा नरम होईल तसेच तुझ्या लवड्यावर सुद्धा काही तेल सोडून चोळ."
 
आईची योजना माझ्या लक्ष्यात आली व मी लगेच बाटली दाबली आणि आईच्या गुद्वारावर बरेच तेल ओतले. त्यातील निम्मे तेल तिच्या गुद्वारामध्ये आत गेले व बाकीचे मी एका हाताने बोच्यावर चोळले. त्यानंतर माझ्याही लिंगावर बरेचसे तेल ओतले आणि सगळा ओला केला. लवड्यावर तेल लावल्यामुळे तो चकाकून चमचम करू लागला होता. आता क्षणाचाही विचार न करता मी माझा लंड आईच्या तेलकट बोच्यामध्ये घुसवला आणि जोरात धक्का दिला. काय आश्चर्य, माझा जवळ जवळ अर्धा लंड आईच्या गुद्वारात घुसला होता. यामुळे मी खूप आनंदी झालो होतो व मला एक प्रकारचा आत्मविश्वास आला होता. त्यानंतर मी लंड बाहेर काढला मोठ्या हिमतीने पुन्हा जोर लावून खापकन आईच्या बोच्यात खुपसला व त्याच क्षणी आई एखाद्या जनावरासारखे ओरडली. आईच्या आवाजाने मी तर घाबरूनच गेलो. आईला काही दुखापत तर झाली नसेल ना असे मला वाटले व मी तसाच लंड आईच्या बोच्यात सोडला व तिला विचारले, "हेमा, काय गं, काय झालं?"
 
ती म्हणाली, "काही नाही रे, तुझं चालू दे."
 
त्यानंतर मी परत लंड बाहेर काढला व खापकन आत घुसवला, त्यावर आई परत विव्हळली व जोराने ओरडली. माझ्या बोच्यात झवण्याने आईला भयंकर वेदनाही होत होत्या. आता मी हळूहळू झवण्याचा वेग वाढवू लागलो तसा आईचा विव्हळण्याचाही वेग वाढू लागला. मी पण जोमात आलो होतो व एखाद्या बैलासारखा आईचा बोचा मारत होतो. पाच दहा मिनिटे सतत आईचा बोचा मारल्यानंतर मी त्यात माझे वीर्य सोडले. माझे वीर्यस्खलन झाल्यावर आई तशीच पाय पसरवून खाली पडली व मी पण तिच्या पाठीवर पडून राहिलो. गेले कित्येक दिवस, नव्हे नव्हे कित्येक महिने मी आईला कितीतरी वेळा झवलो होतो परंतु असे गुद्वारामध्ये पहिल्यांदा झवल्यामुळे आज वेगळाच आनंद अनुभवला होता. बोचा मारण्यामध्येही वेगळीच मजा असते हे मला कळले होते. आईने पण माझ्याकडून पहिल्यांदाच बोचा मारून घेतला होता.
 
थोडा वेळ आईच्या अंगावर पडल्यानंतर मी उठलो व तिच्या शेजारी पडलो आणि आईला माझ्याकडे ओढले. आईची अवस्था पाहून मी तर हबकूनच गेलो होतो. आईचे डोळे लालबूंद व चेहरा अश्रूंनी ओला झालेला होता. कदाचित आईला मी गुद्वारामध्ये झवल्याने खूपच त्रास झालेला वाटत होता. मी आईला विचारले की, "काय गं हेमा, काय झालं तुला? तू का रडते आहेस?" त्यावर आई म्हणाली, "काही नाही, रे." असं म्हणत ती आपले डोळे पुसू लागली. मग मी विचारले, "खरं सांग आई, काय झालंय तुला?"
 
त्यावर आई म्हणाली, "तसं काही नाही झालं रे मला. फक्त तुझ्या जोरजोराने बसलेल्या धक्क्यांनी मी घायाळ झाले होते. तुझा हा भला मोठा लवडा माझ्या गुद्वारात जाताना मला अतिशय वेदना होत होत्या त्यामुळे माझ्या डोळ्यांत पाणी आले होते, बाकी काही नाही."
 
मी विचारले, "काय गं आई, अगं मग तू मला थांबवायचे ना?"
 
आई बोलली, "अरे, कसं थांबवणार तुला? तू एवढ्या जोशाने प्रयत्न करून सुद्धा माझ्या बोच्यात लंड घालू शकत नव्हता आणि त्यानंतर हळूहळू तूला यशस्वी होताना पाहून मी कसे काय थांबवणार तुला? मला जरी वेदना होत होत्या परंतु तू यशस्वी होत होता यातच माझा आनंद होता. आणि जरी मला वेदना होत होत्या परंतु त्यानंतर मला जो आनंद मिळाला त्याचे मी वर्णनही नाही करू शकत नाही रे. खरंच आज मी आयुष्यात पहिल्यांदाच हा अनुभव घेतला आणि मला खुप आवडला."
 
मी विचारले, "म्हणजे आई, तू काय या आधी असे केंव्हाच केले नव्हते?"
 
आई म्हणाली, "नाही रे, कधीच नाही. खरं तर मला हा प्रकार खूप घाणेरडा आणि किळसवाणा वाटत होता त्यामुळे असे करण्याचे माझ्या मनांत सुद्धा कधी आले नाही. त्यामुळे यातून मिळणाऱ्या आनंदापासूनही मी दूरच होते. खरंच मला जर असा अनुभव आधी मिळाला असता तर तुझ्या बाबांकडून तसेच तुझ्याकडून सुद्धा बऱ्याच वेळा मी हे सुख अनुभवले असते."
 
मी विचारले, "आई, तू जर हे कधीच केलेले नव्हते मग आज करण्याचे का ठरविले बरं?"
 
आई बोलली,  "अरे, त्या दिवशी तुझा दहावीचा निकाल लागला तेव्हा मला तू मिठीत घेतले होते व माझ्याकडे बक्षीस मागत होतास ना? त्यावेळी तू एक हात माझ्या नितंबांवर ठेवला होता व सर्वांच्या नकळत माझ्या गुद्वारामध्ये एक बोट घासत होतास. तेव्हाच मला जाणवलं होतं की कदाचित तुला माझा बोचा मारायची इच्छा आहे. परंतु मला हा प्रकार आवडत नव्हता तरी केवळ तुझे बक्षीस म्हणून किंवा तुझ्या आनंदासाठीच मी हे करण्याचे ठरविले होते. तुला त्याच दिवशी रात्री किंवा पहाटे मी स्वत:हून हे बक्षीस देणार होते परंतु त्यानंतर काही वेळातच बाबांना ह्रदयविकाराचा झटका आला आणि सगळे होत्याचे नव्हते झाले. आपला सगळा आनंद क्षणार्धात संपला व बाबा आपल्याला सोडून निघून गेले."
 
"आज एवढ्या दिवसांनंतर पुन्हा तू माझ्याकडून शरीरसुखासाठी अपेक्षा केली. खरं तर माझे मन यासाठी तयारच नव्हते पण तु सुद्धा इतके दिवस या सुखाविना कसा राहिला त्याबद्दल मलाही आश्चर्य वाटत होते. आता तूला जास्त विरह न देता शरीरसुख द्यावे असे ठरविले. विचार केला की जे व्हायचे होते ते तर झालेले होते, आता बाबा काही परत येणार नव्हते त्यामुळे अजून असे कितीही दिवस घालवले तरी काही फरक पडणार नव्हता तसेच घरात लता पण नसल्यामुळे मी ही तुला विरोध केला नाही व दुपारी तुला शरीरसाथ दिली. खरं तर त्यावेळी मला खूप अपराध्यासारखं वाटत होतं पण याला दुसरा काहीही पर्याय नाही असा विचार करून मी तशीच तुझ्यासमोर काहीही विरोध न करता पडून राहिले."
 
"दुपारी तू मला एक दीड तास झवत होतास त्यामुळे तू दमला असल्याकारणाने बोचा मारण्याची संधी दिली नाही. आता एकदा तू सुरूवात केलेलीच आहे त्यामुळे पुढे तू काही शांत बसणार नाहीस याची मला खात्री होतीच. म्हणून योग्य वेळ येईल तेव्हा तुला तुझे बक्षीस द्यायचे असे ठरविले होते. दुपारी जरी तू मला मनमुराद झवला असला तरी एवढ्या दिवसांचा विरह घडल्यामुळे तू रात्रीसुद्धा माझ्यासोबतच झोपणार याची मला कल्पना होतीच त्यामुळे आजच तूला बोचा मारण्याची संधी द्यायचे ठरविले होते व तशी मी मनाची तयारीही केली होती. बोचा मारताना खूप त्रास होतो व त्यासाठी तेलाचा वापर करायचा असतो असे निलिमाने मला कित्येक वर्षांपूर्वीच सांगितले होते परंतू मला आवडत नसल्यामुळे मी कधी विचारही केला नव्हता. आता तुझ्याकडून तसे करून घ्यायचे असल्यामुळे मी तेलाची व्यवस्था केली होती त्यामुळे तरी जरा बरे झाले नाहीतर मला खूप त्रास झाला असता व माझे गुद्वार फुटून रक्तबंबाळ झाले असते आणि आपला पहिला वहिला अनुभव वाईट झाला असता. कदाचित त्यामुळे आपण भविष्यात कधीही त्याचा विचार केला नसता. परंतु पहिल्याच वेळी तू मला जो आनंद दिलेला आहे त्यामुळे मला तर वाटते की या सुखाला आजपर्यंत मी केवळ भितीपायी मुकले होते. आता यापुढे तुझ्याकडून मी असा खूप आनंद घेणार आहे."
 
त्यावर मी आईला माझ्या मिठीत घेतले आणि तिचे मुके घेत म्हणालो, "आई, अगं तुला जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा मला सांग. माझा लवडा तयारच आहे तुझ्या बोच्यात घुसण्यासाठी. असा मागच्या दाराने स्वारी करण्याचा आनंद मी पण पहिल्यांदाच अनुभवला आहे व पुन्हा पुन्हा अनुभवासा वाटतो आहे."
 
अशा रितीने त्या रात्री साधारण साडे बारा वाजता मी पुन्हा आईला जोरदार झवलो व आम्ही एकमेकांच्या मिठीत झोपी गेलो. त्यानंतर बऱ्याच वेळा आईचा बोचा देखील मारला होता मी. खरं तर आईच्या मनांत असेल तर ती आधीच आपल्या उशाशी तेलाची बाटली ठेवायची. मी आईच्या खोलीमध्ये गेल्यानंतर मला तेलाची बाटली दिसली की समजून जायचो की आज आईला आपला बोचा मारून घेण्याची इच्छा आहे. मग आईच्या गुद्वारात तेल ओतून तिला मागच्या दाराचा तिला मनमुराद आनंद द्यायचो. आमच्या शरीससुखामुळे आई काही दिवसांतच एकदम पूर्वपदावर आली व सगळे दु:ख विसरून गेली.
 
आई आता एकदम नॉर्मल झालेली पाहिल्यामुळे लता पण आनंदी दिसू लागली होती. यापुढे जरा जपूनच आईची साथ मिळवावी लागणार होती कारण आता घरात आई, मी आणि लता असे तिघेच असल्यामुळे आई व मी एकत्र आल्यावर लता एकटीच असणार व अशा परस्थितीत ती लगेच आई कुठे आहे याचा शोध घेणार. त्यामुळे शक्यतो लता घरी असताना आईच्या शरीराशी चाळे करणे धोक्याचे असणार याची मला कल्पना होती. त्याचप्रमाणे आईने सुद्धा तशी तंबी दिलेली होती. पुढील आठवड्यामध्ये शाळा सुरू होणार असल्यामुळे मला जरा हायसे वाटले होते कारण त्या निमित्ताने का होईना लता जरा घराच्या बाहेर पडेल. शाळेतून लताच्या आधीच घरी येऊन काही काळ आईसोबत घालवता येईल असा माझा विचार होता.
 
लता मामाच्या कडून आल्यापासून आनंदी तर दिसत होतीच पण कोणत्या तरी दडपणाखाली देखील असावी असे वाटत होते. आमच्या समोर ती एकदम उत्साहामध्ये असायची पण इतर वेळी तिच्या चेहऱ्यावर उदासिनता किंवा एक प्रकारची हलकी भिती जाणवायची. कदाचित आता नववीचे वर्ष असल्यामुळे तिला अभ्यासाचा तणाव येत असावा. लता आईबरोबर सारखी जवळीक साधेल या भितीने मी दिवसभर आईच्या दूरच रहायचो व रात्री जेवण झाल्यावर देखील खूप उशीरा म्हणजे लता झोपल्यावर साधारण आकरा ते बारा वाजता आईच्या खोलीमध्ये जायचो परंतु लता पाहिल या भितीने आईदेखील मला परत मागे पाठवायची.
 
दिवसा जरी लताची भिती वाटत होती परंतु अपेक्षेप्रमाणे लता जास्तीत जास्त आईच्या दूरच रहायची व हॉलमध्ये दिवसभर अभ्यास करत बसायची. मी उगाचच तिचा धाक धरला होता. ती अभ्यास करत असताना दुपारी एखाद्या वेळेस आईला तिच्या खोलीत रेटले असते तरी लताला काही कळले नसते. शक्यतो दुपारी जेवणानंतर आई रूममध्ये झोपल्यानंतर लता तिला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणत नव्हती किंवा तिच्या खोलीकडे पाहत देखील नव्हती. दुपारी जेवल्यानंतर कधी कधी माझ्या मनांत विचार यायचा की आता जाऊन आईला कचाकच झवून काढावे पण केवळ लता हॉलमध्ये अभ्यास करत असल्यामुळे मी काहीही करू शकत नव्हतो. दहावीची परीक्षा होऊन निकाल लागलेला असल्यामुळे दुसरे काही काम पण नव्हते त्यामुळे दिवसभर घरातबसून बसून कंटाळा यायचा. लता मामाच्या गावी गेल्यामुळे दिवस-रात्र आईच्या शरीराशी चाळे करण्याची सवय लागल्यामुळे आता मन बेचैन होऊ लागले होते.
 
लता येऊन चार पाच दिवस झालेले होते परंतु मला काही आईची साथ मिळत नव्हती. सकाळी सुद्धा लता लवकर उठत असे व आईला स्वयंपाक व इतर कामात मदत करत असे त्यामुळे पहाटे पहाटे सुद्धा आईला झवायला मिळत नसे. गेले दहा दिवस अखंड आईसोबत घालवल्यामुळे आता अचानक होणार विरह सहन होत नव्हता.
 
लता येऊन आजचा सहावा दिवस होता परंतु अजूनही मी आईला हात देखील लावला नव्हता. लताच्या भितीने आम्ही दोघेही बावरून गेलो होतो. मला तर कधी कधी वाटायचे की आईला सोडून लतालाच एखाद्या दिवशी चोळून काढावी. काय करणार आई दिवस-रात्र माझ्या समोर असतांना सुद्धा मी तिला काही करू शकत नव्हतो त्यामुळे खूप अस्वस्थ झालो होतो. एकदा का झवण्याची लत लागली की मग त्यासाठी माणूस काहीही करण्यास मागे पुढे पाहत नाही, कोणत्याही परिस्थितीचा किंवा परिणामांचा विचार करत नाही. मी खरं सांगतो, रात्री आईच्या खोलीमध्ये गेल्यावर आईने मला लताची भिती सांगून मागे पाठविले, त्यावेळी वाटले होते की असेच जाऊन लताच्या अंगावर पडावे व तिचे कपडे काढून तिलाच सपासप झवून काढावे. एकतर एवढे दिवस मी भुकेला होतो व दिवसा आईबरोबर काही करण्याची सोय नव्हती आणि रात्री आईकडे गेले तर लताची भिती असल्यामुळे आई जवळ करत नव्हती त्यामुळेच मला लताचा राग येऊ लागला होता.
 
खरं तर ती अजूनही महिनाभर सुद्धा मामाच्या गावाकडून यायला नव्हती पाहिजे असे वाटायचे. येथे येऊन तरी ती काय करतेय, माझ्या आणि आईच्या मध्ये अडचणच होती ना? लताला खरं तर मामाच्या इकडे महिना भर राहण्यासाठीच पाठविले होते परंतु ती दहाच दिवसांत परत का आली कोणास ठाऊक? आज सातवा दिवस होता तरी मी आईला झवलो नव्हतो. दिवसभर एकदम बेचैन झालो होतो व आईकडे नाराज नजरेने बघत होतो. आईचाही नाईलाज होता. जेवण झाल्यावर आईने हळूच मला डोळे फिरवून इशारा केला किचनमध्ये निघाली. मला तिचा इशारा कळला व मी पण त्याच क्षणी उठलो आणि तिच्या मागोमाग निघालो. इकडे लता हॉलमध्ये अभ्यास करत होती. मी किचनमध्ये पोहोचताच आई म्हणाली, "हे बघ, लता अभ्यास करत बसली आहे आणि तिचा डोळा लागलेला आहे. तिची झोपमोड होण्याआधी तू पटकन उरकून घे." आईची परवानगी मिळताच मी लगेच तिच्या शरीराशी खेळू लागलो. आई हाताने मला खूणवू लागली व वेळ कमी आहे असे म्हणून लवकर उरकण्यास सांगितले. आई तशीच किचनवर हात टेकवून हॉलकडे लतावर लक्ष ठेवत उभी राहिली. मी आईची साडी व परकर वरती खेचला व चड्डी खाली ओढली आणि तिला कमरेखाली नागडी केली. आईच्या उघड्या मांड्या आणि ढुंगण बघून मला मोह आवरेना. मी तिच्या दोन्ही मांड्या हाताने धरून ढुंगणावर तोंड ठेवले व चाटू लागलो. थोडा वेळ आईचे ढुंगण चाटल्यानंतर तिने आपले ढुंगण हालवले व मला बंद करण्याचा इशारा दिला. तेवढ्यात मी लगेच तिची वरती खेचलेली साडी व परकर खाली सोडले. आम्ही पाहिले तेव्हा लता झोपेतून जागी झाली होती व उठायला लागली होती. आम्ही आमचा सगळा खेळ बंद केला व मी बाहेर जायला लागलो तेवढ्यात आईने माझा हात धरला आणि थांबण्यास सांगितले. मी तसाच थबकलो व लताकडे पाहू लागलो.
 
मला वाटले की लता आता किचनमध्ये आली तर सगळाच घोटाळा होईल परंतु पुढील घटना पाहून मी आनंदीत झालो. लताने उठून आपले पुस्तक शेजारी टेबलावर ठेवले व टीवी पण बंद केली आणि उशी घेऊन बेडवर आरामशीर झोपली. आता मात्र लता काही लवकर उठणार नाही अशी आमची खात्री झाली. आईने माझा हात सोडला आणि वळून माझ्याकडे बघून मला पुढे जाण्याचा इशारा केला. आईची परवानगी मिळाल्यामुळे मी चिंतामुक्त झालो आणि आईला खाली ओढत किचनमध्येच आडवी केली. मग पटपट तिचे कपडे काढू लागलो तेवढ्यात आईने मला रोखले व आपल्या हातांनी आपली साडी आणि परकर कमरेपर्यंत वरती ओढला. आईला पूर्ण नागडे व्हायचे नव्हते हे मी जाणले आणि आईच्या ब्लाऊजचे फक्त खालील दोन बटने काढली व स्तन बाहेर ओढले.
 
आईने मला लवकरात लवकर आवरण्यास सांगितले. मागील सहा ते सात दिवसांनंतर ती माझ्या हातात आली होती त्यामुळे इतक्या लवकर तर ती सुटू शकणार नव्हती. मी सटकन माझी पँट काढली व माझा ताठर लंड आईच्या मांड्यांमध्ये सोडला. बघता बघता मी आईच्या पुच्चीत लवडा घातला आणि जोरजोराने झवण्यास सुरूवात केली. जवळ जवळ दहा ते पंधरा मिनिटे मी आईला झवलो व शेवटी जोरजोराने तिच्या पुच्चीत पिचकाऱ्या सोडल्या आणि शांतपणे पडून राहिलो. तेवढ्यात हॉलच्या दरवाजाचा आवाज झाला आणि आम्ही क्षणाचाही विचार न करता एकमेकांच्या अंगावरून बाजूला झालो. आईने उठून पटकन आपली साडी व परकर खाली सोडला आणि केसांवरून हात फिरवत छातीवर पदर घेत बेसीनमध्ये भांडी धुवू लागली. आईची धांदल उडालेली पाहून मी सुद्धा कशीबशी चड्डी घातली, पँट ओढली आणि पटकन जेवणाचे ताट घेऊन जेवण करण्याचे नाटक करू लागलो.
 
मी ताटातला पहिला घास तोंडात टाकणार तोच लता किचनमध्ये आली व म्हणाली, "आई, कुठे गेली होतीस तू? मी तूला किती वेळ बोलावत होते?"
 
त्यावर आईने विचारले, "का गं, काय झालं?"
 
लता म्हणाली, "अगं तुझा फोन वाजत होता म्हणून तूला हाक मारत होते, शेवटी कंटाळून उठले आणि तूला शोधत इकडे आले." तेवढ्यात तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले व म्हणाली, "आणि हा काय करतोय इथे? मला वाटलं की तो त्याच्या रूममध्ये आहे म्हणून?"
 
आई म्हणाली, "अगं, त्याला जरा भूक लागली होती म्हणून मी जेवण वाढायला आले होते."
 
लता बोलली, "लगेच कशी भूक लागली त्याला? मघाशी आपल्याबरोबर तर जेवला होता ना तो?"
 
आईने प्रसंगावधान साधून लताला सांगितलं, "अगं त्याला बाहेर जायचे आहे ना, त्यामुळे मीच बोलले की जेवण करून जा, परत लवकर नाही आलास तर?"
 
मग लता बोलली, "आई, हा घे तुझा फोन."
 
लताने आईच्या हातात फोन दिला व परत जाऊन सोफ्यावर पडली. लता किचनच्या बाहेर गेल्यावर माझा जीव भांड्यात पडला. आईनेही लगेच पाठ फिरवली व माझ्याकडे बघत "हुश्श" करत तिचा पदर खाली सोडला व ब्लाऊजची मी उघडलेली बटने लावू लागली. लता अचानक आल्यामुळे आईने साडी व परकर तर लगेच खाली सोडला होता पण मी मोकळे केलेले स्तन परत ब्लाऊजमध्ये घालून बटने लावण्याएवढा वेळ तिच्याकडे नव्हता त्यामुळे तिने लगेच तिचा पदर तसाच मोकळ्या छातीवरून ओढला होता व दुसऱ्या बाजूला खाली कमरेला खोवला होता. त्यामुळे जरी आतमध्ये तिचे स्तन मोकळे होते तरी लताला काहीच दिसले नव्हते.
 
आई हळू आवाजात माझ्याशी बोलू लागली, "बघ, मी सांगत होते ना तुला, लवकर आवरून घे म्हणून? आता कशी फजिती झाली आपली? बरं झालं, आपण थोडक्यात बचावलो, नाहीतर लताने आपल्याला प्रत्यक्ष झवतानाच पकडले असते. मी तर तिला तोंड सुद्धा दाखवू शकले नसते."
 
गेले दोन दिवस आईला झवण्यासाठी मी उतावीळ झालो होतो कारण लता आल्यापासून आम्हाला काही एकत्र येण्यास शक्य होत नव्हते. काल दुपारी किचनमध्ये आईबरोबर थोडी मजा केली होती पण तेवढ्याने काय पोट भरते काय? जसे पोटाला दिवसातून तिन वेळा जेवणाची गरज असते त्याचप्रमाणे लंडाला सुद्धा दिवसांत निदान एकदा तरी पुच्चीप्रवेश गरजेचा असतो. गेल्या सहा सात दिवसांपासून मी तुंबलेलो असल्यामुळे काल किचनमधील आईने दिलेल्या संधीने जरा बरे वाटले होते पण असे लताच्या भितीने किती दिवस उपाशी राहणार? यासाठी काहीतरी उपाय शोधलाच पाहिजे असा विचार केला. बराच वेळ विचार करून माझ्या मनांत एक कल्पना सुचली ती म्हणजे लता झोपी गेल्यावर साधारण मध्यरात्री घराची सर्व लाईट बंद करायची व मग आईच्या खोलीत जाऊन अंधारात मजबूत झवायचे. या काळात लताला जरी जाग आली तरी लाईट नसल्यामुळे ती अंथरूणातून बाहेर निघणार नाही व आपण मनसोक्तपणे कितीही वेळ आईसोबत झवत राहू शकतो. फक्त एकच अडचण होती ती म्हणजे आईला अंधारात झवावे लागणार होते परंतु आता मी आईचे प्रत्येक अंग बऱ्याच वेळा चाटून, चोखून व दाबून काढलेले असल्यामुळे अंधारात सुद्धा आईला पाहिजे तसे झवण्यात काहीही अडचण नव्हती. आता काय फक्त लंडाला पुच्ची मिळण्याची गरज होती.


क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 18,049 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 5,653 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 7,841 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 4,592 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 6,996 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 14,363 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 37,645 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 31,522 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 71,913 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 91,967 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)