आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१)
08-18-2021, 10:16 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

‍मग विचार केला, घरात सर्वत्र अंधारच असल्यामुळे लताने जरी दरवाजामधून पाहिले तरी तिला काहीही दिसले नसणार फक्त आवाज मात्र ऐकू आला असेल. मामा-मामीची रातक्रिडा पाहिल्यानंतर लताला त्याची सवयच लागलेली असू शकते व कोणाचीही झवाझवी पाहण्याची संधी ती सोडणार नाही कारण हे वयच असे असते.
 
पण लता जर आईच्या खोलीकडे आली असती तर हॉलचा दरवाजा उघडण्याचा आवाज तर नक्कीच आला असता त्यामुळे तीने आम्हाला पाहिले असल्याची शक्यता खूपच कमी होती. आणि तसे जर असते तर ती लाईट लावल्यावरच बाथरूमला का गेली असती? त्याआधी पण जाऊ शकली असती. खरं तर लताला अंधाराची खूप वाटते त्यामुळे शक्यतो अंधारात ती अंथरूणाबाहेर येणे शक्यच नव्हते.
 
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आई आणि मी एकमेकांना झवत आहोत हे तिला कळणारच कसे? आज तागायत आईकडून किंवा माझ्याकडून सुद्धा याबद्दल कोणाशीही आणि कुठेही वाच्यता झालेली नव्हती. आमच्या दोघांशिवाय ही गोष्ट फक्त आईची मैत्रिण निलिमालाच माहिती होती आणि ती तर काही लताला त्याबद्दल कधी सांगू शकणार नाही. एवढेच नाही तर गेले कित्येक महिने मी माझ्या आईला जणू बायकोसारखे वापरतोय हे आमचे बाबा गेले तरी त्यांना सुद्धा कधी लक्ष्यात आले नाही. एवढे हुशार, अनुभवी आणि समाजात वावरत असून देखील बाबांना शेवटपर्यंत कळले नाही की त्यांचा स्वत:चा मुलगाच त्यांच्या बायकोला त्यांच्यामागे, त्यांच्याच घरात रांडेसारखा झवत होता. तसेच त्यांची स्वत:ची बायकोच त्यांच्या नकळत आपल्या सख्ख्या मुलाबरोबर प्रणयचाळे करत होती याची त्यांना साधी चुणूकही लागली नव्हती.
 
लता तर असा विचार सुद्धा करू शकणार नाही. एक मुलगा आपल्या आईला कसा काय झवू शकतो? आणि जरी मुलाने आईसोबत लगट करण्याचा प्रयत्न केला तरी आई त्याला साथ कशी काय देईल? आपल्याच स्वत:च्या मुलाकडून कसे झवून घेईल? ज्या पुच्चीतून त्याला बाहेर काढले त्याच पुच्चीत त्याचा लंड कसा काय घालून घेईल? आई व मुलाच्या नात्याला काळीमा फासणारे कृत्य आपल्या आईकडून किंवा सख्ख्या भावाकडून कसे काय होईल? अशा असंख्य प्रश्नांचा, मुद्यांचा लता विचार करेलच ना? जर या सर्व प्रश्नांची होकारार्थी उत्तरे भेटली तरच ती आमच्यावर संशय घेईल व रात्रीची दरवाज्यातून पाहण्याचा किवा आम्हाला रंगेहात पकडण्याचा प्रयत्न करेल.
 
बरं जरी तिला आमच्या संबंधांची कल्पना नसेल परंतु कोणाचीही झवाझवी पाहण्याची तिला सवय लागली असे जरी गृहित धरले तरी आपली आई रात्री कोणाबरोबर तरी झवते हे तिला कसे काय ठाऊक असणार? जोपर्यंत बाबा हयात होते तोपर्यत असे झाले असते तर मान्य केले असते परंतु आता बाबा जिवंत नसताना आई कोणाला झवून घेईल की तसे बघण्यासाठी ती दरवाजातून डोकावेल? तसेच आपला स्वत:चा भाऊ आपल्या सख्ख्या आईला झवेल असे तरी ती कसे मान्य करेल किंवा तिला तशी शंका सुद्धा कशी येईल?
 
एवढी कमालीची गुप्तता राखून आणि चलाखीने आम्ही एकमेकांच्या शरीरांचा उपभोग होतो. बाबांनाच जर आमच्या लफड्याचा थांगपत्ता लागू शकला नाही तर लताला लागणे कसे शक्य आहे? तिला आमचे संबंध कळूच शकत नाही. तसे जर असते तर तिने कधी ना कधी, कोणाला तरी तसे बोलून दाखवले असतेच. आता हेच बघाना, तिने मामा-मामींना झवताना बघितले तर दोन दिवसांतच पकडली गेली की नाही? म्हणजेच अशा गोष्टी जास्त दिवस लपून राहत नाहीत. त्यामुळे तिला जर आईच्या व माझ्या संबंधांविषयी काही कल्पनाच नव्हती तर ती रात्री आम्हाला अंधारात का बघेल? मी उगाचच घाबरून गेलेलो होतो. खरं तर तिच्या मनांत तशी पुसटशी कल्पना देखील नसेल. हा सर्व सारासार‍ विचार केल्यानंतर मी जरा बिनधास्त झालो. लताला आमच्या शरीर संबंधांची कल्पनाच नसल्यामुळे तीने काही रात्री आमची रातक्रिडा बघण्याचा प्रश्नच नव्हता.
 
दुसऱ्या दिवशी सकाळी मात्र मी लताकडे तिरक्या नजरेने पण लक्षपूर्वक पाहत होतो पण तिच्या नजरेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे असाधारण असे हावभाव दिसले नाही किंबहुना तिच्या वागण्यामध्येही काही वेगळेपण आढळले नाही. त्यामुळे तिने रात्री आम्हाला काही पाहिलेले नसेल किंवा आईचा विव्हळण्याचा आवाज देखील ऐकलेला नसेल याची खात्री झाली.
 
संध्याकाळी आई भाजी आणायला गेल्यावर मी परत लताकडे हॉलमध्ये गेलो तर ती अभ्यास करत होती. काय अभ्यास करत होती हे तर मला माहिती झाले होते तरी मी तिच्याकडून पुस्तक घेईल या भितीने तिने लगेच पुस्तक मिटले व दफ्तरात ठेवून दिले. मग मी विचारले, “काय गं, काय झालं, झाला का अभ्यास?”
 
ती बोलली, “नाही, नंतर करते.”
 
असे बोलून ती उठली व बाहेर निघाली. तिला बाहेर जाताना पाहून तर मी हबकूनच गेलो होतो कारण आज तिने मिनी स्कर्ट नेसलेला होता आणि वरती शरीराला एकदम घट्ट बसणारा टीशर्ट घातलेला होता. आज पहिल्यांदाच तिला अशा अपुऱ्या कपड्यांमध्ये पाहून मी हवालदिल झालो होतो. खरंतर लताकडे अशा कामुक नजरेने मी कधीही पाहिले नव्हते किंबहुना तसा विचार देखील माझ्या मनांत आला नव्हता. जरी मी आईला गेले कित्येक महिने वारंवार झवत होतो तरी लतावर मात्र माझी नजर कधी गेली नव्हती. परंतु काल मामाचा झालेला फोन आणि त्यानंतर आईने सांगितलेले सविस्तर प्रकरण त्याचप्रमाणे रात्री तिने आई व माझी झवाझवी पाहिल्याची शंका यांमुळे तिच्याकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन नकळत जरा बदललेला जाणवू लागला. ती उठून बाहेर जाताना तिच्या मुसमुशीत अर्धनग्न मांड्या व घट्ट टीशर्टमधून आपले अस्तित्त्व दाखवणारे दोन्ही गुटगुटीत स्तन पाहून माझ्या अंगात वीज चमकल्यासारखे झाले होते. पण क्षणार्धात मी भानावर आलो व भावनांना आवर घालून तिला हाक मारली.
 
मी हाक मारल्यावर ती मागे वळली व काय असे विचारले. त्यावर “तू माझ्या कालच्या सांगण्यावर काय विचार केला?” असे विचारले. त्यावर ती परत मागे फिरली व माझ्यासमोर सोफ्यावर येऊन खाली मान घालून बसली. ती समोरच बसलेली होती व आमच्या दोघांच्या मध्ये केवळ दोन ते तीन फुटांचे अंतर असल्यामुळे तिच्या लुसलुसीत मांड्या मिनी स्कर्टमधून जवळ जवळ नव्वद टक्के उघड्या पडल्या होत्या. असं वाटत होतं की तसेच तिच्या गुढग्यांमध्ये हात घालून तिला आपल्या मांडीवर ओढून घ्यावे व कचाकच कचाकच झवत बसावे. लताच्या उघड्या मांड्या एकदम आईच्या मांड्यांसारख्याच मलमली व कसदार होत्या. काहीही झाले तरी ती आईचीच मुलगी होती त्यामुळे लताचे लावण्य आईच्या एवढेच किंबहुना कणकभर जास्तच सुंदर होते. तिचा गोल, मस्त, चिकणा चेहरा, मऊ मऊ ओठ व सुंदर डोळे पाहून कोणीही पागल झाल्याशिवाय राहणार नाही, आज माझी नियत थोडी फिरल्यामुळे लताची जवानी मला खुणवू लागली होती. टीशर्टमधून तिचे स्तन आईप्रमाणेच गोल, गुटगुटीत दिसत होते पण प्रत्यक्षात आईपेक्षाही सुंदर असतील यात काही शंका नव्हती कारण अजून त्यांची परिपूर्ण वाढ झालेली नव्हती. कोवळ्या स्तनांना पाहण्यात आणि हाताळण्यात वेगळीच मजा असणार आणि ते मला अनुभवायची इच्छा झाली होती.
 
मला कळून चूकले होते की लताचा अजून काहीही निर्णय झालेला दिसत नाही त्यामुळे मी परत विचारले, “लता, तू काही बोलत का नाहीस?”
 
ती बोलली, "काय बोलू, तुला एकदा सांगितले ना की मी नाही जाणार मामाच्या इकडे शाळेला म्हणून."
 
मला खरं कारण माहिती होते तरी तिला मी विचारले, "का नाही जाणार तू?"
 
त्यावर ती बोलली, "मला तिथे करमत नाही, त्यामुळे मी तिकडे जाणार नाही."
 
मी बोललो, "ठिक आहे, मामाकडे नको तर मग मावशीकडे शाळेला जा. तेथे तुला नक्की करमूण जाईल आणि मावशी पण टीचर असल्यामुळे तुझा अभ्यास पण वेळेवर होत जाईल."
 
असे ऐकल्यावर ती बोलली, "नाही, मी मावशीकडे सुद्धा जाणार नाही. तिच्या मुलांचे आणि माझे पटत नाही."
 
लताच्या उत्तराने मात्र मी जरा चिडलोच व तिला म्हणालो, "असं कसं तुला कुठेच जायचं नाही? मामाकडे जायचे नाही, मावशीकडे जायचे नाही, मग कुठे जायचंय तुला? सगळं राहू दे, तू बोर्डींग शाळेमध्येच जा."
 
ती म्हणाली, "मला कुठेच जायचं नाही. मला इथेच रहायचं आहे, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे?"
 
मी म्हणालो, "आम्हाला काय प्रॉब्लेम म्हणजे? प्रॉब्लेम तुला आहे, आम्हाला नाही. तुलाच दररोज तीन तीन किलोमीटर एकटीला शाळेत जावे लागणार येथे. कधी उशीर झाला तर रात्री अपरात्री कोण सोडवायला येणार तुला?"
 
मी तिच्याशी बोलत होतो मात्र माझं लक्ष तिच्या छातीवरच होतं. तिचे दोन्ही स्तनांची बोंडे टीशर्टवरून सुद्धा डोके वर काढत मला जणू डिवचत होती. मी तिच्या स्तनाग्रांकडे पाहतोय हे तिच्या लक्षात येत होते परंतु विषयच असा गंभीर होता की तिला माझ्या नजरेचे काही विशेष वाटत नव्हते. मात्र तिच्या बोंडांकडे पाहिल्यावर माझ्या मांड्यांमध्ये वळवळ होत होती.
 
मी प्रॉब्लेमचा विषय काढल्यावर मात्र तीने मान वर केली व माझ्या डोळ्यांत डोळे घालून जरा तावामध्येच बोलू लागली, "तुम्हाला खरंच माझी अडचण वाटते का?"
 
मी म्हणालो, "अगं, आम्हाला कसली तुझी अडचण?"
 
तिने विचारले, "मग मला का तुम्ही शिकायला बाहेर पाठवता आहात? इथे जो काही त्रास होईल तो सर्व सहन करायला मी तयार आहे ना?"
 
मी म्हणालो, "अगं, पण तु दुसरीकडे शाळेत गेली म्हणजे तुझा वेळ वाया जाणार नाही व अभ्यासही चांगला होईल."
 
आता मात्र ती रागाने लाल झाली व मला म्हणाली, "अच्छा, म्हणजे मी दुसरीकडे शाळेला गेले की तुम्हाला सर्व रान मोकळे होणार ना?"
 
तिच्या बोलण्याचा अर्थ काही मला कळत नव्हता. म्हणजे एक अर्थ कळत होता पण लता नक्की कोणत्या संदर्भाने विचारते आहे हे काही स्पष्ट होत नव्हते.
 
मी तिला विचारले, "अगं, रान मोकळे होणार म्हणजे काय? तुला काय म्हणायचे आहे नक्की?"
 
लता बोलली, "हे बघ, तुला सर्व ठाऊक आहे, उगीच वेड घेऊन पेड गावाला जाऊ नकोस, कळलं का?"
 
मग मी पण जरा उंच आवाजातच विचारले, "म्हणजे, मला समजावून सांग, काय म्हणायचंय तुला."
 
लता - "उगीच वेड्याचे नाटक करू नको रे. मला काय म्हणायचंय ते सर्व कळत आहे पण तू न कळल्यासारखं दाखवत आहे. तुला काय वाटलं मला काही कळतंच नाही काय? तुमचं हे जे काही बाबा गेल्यापासून चाललंय ना, ते मी सर्व ओळखून आहे लक्ष्यात ठेव."
 
मी - "अगं लता, तू काय बोलते आहेस ते तुला तरी कळते काय? कसले रान मोकळे झाले? आणि आमचे म्हणजे कोणाचे काय चालले आहे?"
 
लता - "हो, मला सर्व कळतंय आणि ते तुला पण कळतंय.
 
मी - "लता, तुला काय म्हणायचंय ते स्पष्ट बोल."
 
लता - "तुला काय वाटलं, दुसऱ्यांना काहीच कळत नाही का? मला सांग तुझं आणि आईचं काय चाललंय ?"
 
लताच्‍या या प्रश्नांने मात्र मी हबकूनच गेलो. लताला खरंच आमच्या संबंधांबद्दल कळलंय की काय? की तिने काल रात्री आम्हाला आईच्या खोलीमध्ये झवताना पाहिले तर नाही ना? हिला हे कधी व कसे कळले? याचा मी विचार करू लागलो. तेवढयात लताने विचारले,
 
"का? आता काय झालं? कसला विचार करायला लागला? आता मी काय बोलते ते कळतंय का तुला? की अजून स्पष्ट सांगू?"
 
मी जरा चक्रावूनच गेलो होतो. बहुतेक लताला सर्व कळलेले आहे असा मी अंदाज बांधला व शांत राहिलो.
 
ती पूढे बोलू लागली, "अरे, मांजर डोळे मिटून दूध पिते तेव्हा तिला वाटते की सगळेच डोळे मिटून बसले आहेत. तुला काय वाटलं तुमच्या दोघांमध्ये काय चाललंय ते मला समजत नाही का? मी मामाकडून आल्यापासून बघतेय तू नेहमी आईच्या जवळ जवळ घुटमळत असतो, तिला इकडे तिकडे स्पर्श करत असतो."
 
मी बोललो, "लता, तू हे काय बोलते आहेस?"
 
तो बोलली, "मी काही आता लहान राहिलेली नाही, मला सर्व कळतंय. बाबा गेल्यानंतर आई एकदम हादरून गेली होती व तिचे कोणत्याही गोष्टीवर लक्ष लागत नव्हते, तिला काहीही करण्याची इच्छा, उमेद राहिलेली नव्हती आणि तिच्या त्या परिस्थितीची तू गैरफायदा घेत तिला फसवलेस आणि आता खुशाल तिच्याबरोबर......... छी, छी, छी. तुला काय वाटलं, तुमचं हे सगळं चाललं होतं आणि मी काय फक्त उघड्या डोळ्यांनी बघू काय? खरं सांग, तू बाबा गेल्यावर आईच्या परस्थितीचा गैरफायदा घेऊन तिच्याशी लगट केली की नाही? तिच्या भोळ्या स्वभावाचा फायदा घेत, तिच्या शरीराशी चाळे केले की नाही? तिला विश्वासात घेऊन तू तिला फसविले व तिच्याबरोबर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. ती एक नवरा गेलेली विधवा स्त्री असल्यामुळे तिचा काहीही ईलाज चालला नाही व तू तिच्यावर शारीरीक अत्याचार करू लागला. तिचे कोणीही ऐकणार नाही किंवा आपलीच इज्जत चव्हाट्यावर येईल असा विचार करून  हळूहळू ती पण तुला साथ देऊ लागली असेल. तुझी हवस मिटविण्यासाठी तू स्वत:च्या आईला विसरलास, नालायक माणसा? कुठे फेडशील ही पापे? स्वत:च्या सख्ख्या आईशी असे चाळे करायला तुला काहीच कसे वाटले नाही रे?"
 
लताला आपले सर्व लफडे कळलेले आहे त्यामुळे आता जास्त काही बोलण्यात अर्थ नाही असे समजून मी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करू लागलो. ज्याची आतापर्यंत भिती वाटत होती नेमके तेच घडले होते.
 
मी तिला म्हणालो, "हे बघ, लता, तू म्हणते तसे काहीही नाही, माझ्यावर विश्वास ठेव."
 
लता - "हो, पहिल्यांदा मला पण तसेच वाटले होते. पण मामाकडून आल्यावर सुरूवातीच्या एक दोन दिवस तुमच्या दोघांमधील कुजबुज, बोलणे पाहून मला जरा शंका येत होती. मग खात्री करण्यासाठी मी दररोज रात्री उशीरापर्यंत अभ्यास करण्याचे नाटक करायची. परंतु कितीही उशीर झाला तरी जोपर्यंत मी जागी आहे तोपर्यंत तुम्ही काहीच करत नव्हता पण मी झोपल्यावर थोड्याच वेळात आपोआप लाईट बंद व्हायची. पहिल्या दिवशी मला वाटले की खरंच लाईट गेली असेल, पण दुसऱ्या दिवशीपण मी झोपल्यावरच पुन्हा लाईट गेली त्यामुळे मी अंधारातच खिडकीजवळ येऊन फटीतून बाहेर बघितले तर तुझ्या रुममधून कोणीतरी आईच्या रूममध्ये जाताना दिसले. मग मी तसाच हळूच हॉलचा दरवाजा उघडला व तुझ्या रूमजवळ गेले तर तुझा दरवाजा पण उघडाच होता. तेव्हा माझी खात्री झाली की तूच आईच्या खोलीमध्ये गेला असणार. त्यानंतर मी हॉलमध्ये येऊन परत दरवाजा लावून घेतला व खिडकीच्या फटीतून नजर ठेवून तू कधी बाहेर येतोय याची वाट बघत बसले. जवळ जवळ एक ते दीड तासानंतर आईचा दरवाजा उघडला गेला व एक व्यक्ती म्हणजेच तू बाहेर येऊन आपल्या रूममध्ये गेला आणि काय आश्चर्य? लगेच दोन मिनिटांत लाईट आली. लाईट आली तरी माझे लक्ष बाहेरच होते. त्यानंतर आई खोलीच्या बाहेर आली तेव्हा तिचे सर्व केस विस्कटलेले होते व ते सावरत सावरत तिने हॉलच्या दरवाजाकडे म्हणजेच माझ्याकडे एक नजर फिरविली आणि परत आत जाऊन दरवाजा लावून घेऊन झोपी गेली.
 
त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पण असेच घडले. अशा प्रकारे मी आल्यापासून पाहतेय, एक दोन दिवसांआड लाईट घालवून तू आईकडून शरीरसुख घेत आहेस. नंतर मग एकदा मी तुम्हाला रंगेहात पकडण्याचे ठरविले व लाईट गेल्यावर थोड्या वेळाने काहीही आवाज न करता सरळ आईच्या खोलीमध्ये घुसले व तिला हाक मारू लागले. मला खात्री होती की मी तुम्हाला पकडणारच पण तिने मला दरवाजाच थांबविले व परत हॉलमध्ये आणून झोपविले. मला माहिती आहे तेवढयात तू तिथून निघून गेला असणार."
 
ती पूढे बोलू लागली, "अरे तू एवढा कसा नालायक निघाला? तुला स्वत:च्या शारीरीक सुखासाठी आईला फसविण्याचे कसे धाडस झाले? नातीगोती सगळी विसरून गेला का?"
 
माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच राहिलेले नव्हते. आता आपले पितळ उघडे पडलेले आहे त्यामुळे काही न बोलता शांत राहणे हेच शहाणपणाचे ठरेल असे मी ठरविले कारण आता जर काहीही बोललो तरी लता ऐकून घेणार नव्हती. तरी पण मी उभा राहिलो व बोललो, "लता, माझं जरा ऐक, प्लीज."
 
असे बोलल्यावर ती पण झटकन उभी राहिली आणि सरळ माझा हात धरला आणि पटकन तिच्या छातीवरील एका स्तनावर ठेवला आणि म्हणाली, "काय ऐकू तुझं? धर दाब, दाब माझे गोळे. एवढंच पाहिजे ना तुला? फक्त तुझी हवस भागवायची आहे ना तुला? दाब, दाब जोरात" असं म्हणत खरोखरंच ती माझे हात तिच्या स्तनांवर दाबू लागली. काय करावे मला काही कळत नव्हतं. लताच्या नाजूक स्तनांवर माझा होता व तिच्या त्या मुलायम, कोमल पण कडक स्तनांच्या स्पर्शाने मी घायाळ झालो होतो तसेच दाबत रहावे असे वाटत होते. तुझ्या वासनेपायी तू माझ्या आईला नादी लावले व तिची अब्रु घेतली आता मलाही तसेच कर. काढ माझे कपडे आणि कर तुला काय करायचंय ते, तेव्हाच तुझे समाधान होईल. नाहीतरी आता नाती गोती, आई वडील, भाऊ बहीण तुझ्या दृष्टीने सगळे संपलेलेच आहे. आता तुला फक्त शारीरीक सुख पाहिजे, हो ना? आणि तू ते आईकडून मिळवत आहेस. आता माझ्याकडूनही मिळव.
 
आतापर्यंत बाबा असल्यामुळे तुझी काही हिम्मत झाली नाही आणि बाबा गेल्यावर आता लगेच आईशी लगट करून लागला कामाला. बाहेर कुठे काही मिळणार नाही म्हणून खुशाल स्वत:च्या आईशीच चाळे करायला लागला, मुर्खा?. एकदा तुला चटक लागल्यावर तू काही गप्प बसणार आहेस का? उद्या आई नाही बोलली तर मला सुद्धा धरून बलात्कार करशील."
 
लता इतके मला बोलत होती पण तिने तिच्या स्तनांवरील माझा हात मात्र तसाच धरून ठेवला होता. मी तसाच दुसरीकडे बघत तिचे सर्व ऐकत होतो व माझा हातही हालवत नव्हतो. आता लताला सर्व कळले आहे व तिने आईलाही असे अनेक प्रश्न विचारले तर काय होईल या विचाराने मी गांगारून गेलो होतो. मला एवढे बोलली ते ठिक आहे पण आईला बोलली तर तिला ते सहन होणार नाही व कदाचित आई मला परत कधीच जवळ येऊन देणार नाही निदान लता घरी आहे तोपर्यंत तरी. त्यामुळे लताला काहीही करून हे पटवून द्यावे लागणार की आईचा यामध्ये काहीही संबंध नाही म्हणून. लताच्या मनांत आईविषयी वाईट मत तयार होता कामा नये. एकवेळ माझ्याविषयी झाले तरी चालेल. आताच बाबा गेल्यामुळे आई खूप खचली होती त्यात आता हे सगळं कळलं व त्यामुळे लता तिच्यावर नाराज आहे असे समजल्यावर ती खूपच खचेल व परत बरी होईल की नाही सांगता येत नाही. त्यामुळे आता हे सर्व लताला कळले हे ठिक आहे परंतु यापुढे हे प्रकरण जाता कामा नये असे मी ठरविले व लताचे समाधान होईल असे काहीतरी खरे खोटे कारण तिला सांगण्याचे ठरविले.
 
मी लताच्या स्तनावरील माझा हात तसाच धरला व दुसरा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला आणि तसेच मागे ढकलत तिला पुन्हा सोप्यावर बसवले. लताला मागे ढकलताना तिला कळत नकळत का होईना तिच्या स्तनांवर जोर दिला होता व त्याचा खरा आकार मला कळला होता. त्यावरून असे जाणवले होते की खरोखर लता काही आता लहान राहिलेली नाही. ती जरी चवदा वर्षांची होती तरी पण सोळा वर्षाच्या जवान मुलीप्रमाणे तिचे स्तन होते. त्यांना जर काही दिवस सलग दाबून चोळण्याचा खुराक मिळाला तर एका वर्षातच एकदम फुगून टरटरीत होतील यात काही शंका नव्हती. लताला मागे ढकलताना वाटत होतं की तिच्या दोन्ही स्तनांवर आपले हात ठेऊन कुस्करून काढावेत व तशीच सोफ्यावर पाडून तिच्या लुसलुशीत मांड्या चाटून काढाव्यात आणि एकदाका मांड्या चाटल्या की मग तिच्या इवल्याश्या पुच्चीत आपला आडदांड लंड घालून तिला स्वर्गसुखाने न्हाऊन टाकावे.


क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 16,277 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 5,101 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 7,316 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 4,140 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 6,280 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 12,986 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 33,676 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 30,136 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 71,013 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 88,940 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)