आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2)
04-06-2021, 06:23 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2)
सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

थोड्या वेळाने बाबा माझ्या रुममध्ये आले व माझ्या कपाळावर हात ठेवून ताप आहे की नाही ते पाहिला आणि मला न उठवताच आईला म्हणाले,
"सुमन, आता काही याला ताप  वाटत नाही, पण दुपारपर्यंत बरे नाही वाटले तर डॉक्टरकडे घेऊन जा."
मी तसाच पडून सर्व ऐकत होतो व बाबा आणि लता कधी एकदा घराबाहेर जातात याची वाट पाहत होतो.  माझ्या रुममधून बाहेर गेल्यावर बाबा लगेच ऑफीसला निघून गेले त्यामुळे माझा अर्धा ताण कमी झाला होता. थोड्या वेळाने लता पण शाळेत निघून गेली व मी पूर्णपणे मोकळा झालो. आता लता काही दुपारी दोन वाजेपर्यंत घरी येणार आणि बाबा तर एकदम रात्री येतात त्यामुळे आता सकाळी नऊ पासून दुपारी दोन वाजेपर्यंत म्हणजे पाच तासांचा माझ्याकडे वेळ होता.
नियोजन केल्याप्रमाणे आईचा स्वयंपाक, धुणे भांडी वगैरे होईपर्यंत मी झोपून राहणार होतो व त्यानंतर आंघोळीला जायचे असे ‍नियोजन होते. घरी आता फक्त मी आणि आई होतो त्यामुळे कदाचित ती मला कालच्या प्रसंगाविषयी तसेच सेक्सी पुस्तकांविषयी देखील विचारू शकते याची मला कल्पना होती. परंतु तिने जर असा काही विषय काढलाच तर लगेच पोट दुखायला लागल्याचे सोंग घ्यायचे व परत रुममध्ये येऊन झोपायचे असे मी ठरविले.
अर्ध्या तासाने आईची जवळ जवळ सर्व कामे झाली होती याचा मला अंदाज आला व मी हळूच माझ्या रूममधून बाहेर आलो. हॉलमध्ये आल्यावर मी थोडा बसलो तर लगेच आई तिथे आली व तिने मला विचारले,
"आता कसे वाटते तुला?"
मी म्हणालो, "आता थोडं बरं वाटतंय, पण थोडं थोडं पोट दुखतंय."
त्यावर ती म्हणाली, "ठीक आहे. तू आंघोळ कर आणि थोडं खाऊन घे आणि आराम कर."
असं म्हणून ती परत किचनमध्ये गेली. आज आईने नेहमी प्रमाणेच घरची अबोली रंगाची साडी घातलेली होती व पांढऱ्या रंगाचा थोडासा मोठ्या साईजचा ब्लाऊज घातलेला होता. घरी असताना आई कधी ब्रा घालत नाही त्यामुळे त्या ढिल्या ब्लाऊजमध्ये आईचे स्तन काहीसे हिंदळत होते. आईच्या वागणुकीवरून कालच्या प्रकाराविषयी तिच्या मनात काही आहे असे वाटत नव्हते त्यामुळे मी जरा तणावमुक्त झालो होतो.
आई आत गेल्यावर मी लगेच अंडरवेअर घेतली व टॉवेल तिथेच सोफ्यावर सोडून बाथरुममध्ये गेलो व ब्रश करायला सुरुवात केली. आता पटकन आंघोळ करायची व नंतर आईकडे टॉवेल मागायचा असे ठरविले होते. मी ब्रश करून तोंड धुवायला सुरुवात केली तेवढ्यात आईने बाहेरुन दरवाजा वाजवला. मी दरवाजा उघडला तर आईने टॉवेल माझ्या हातात दिला व म्हणाली, अरे तू टॉवेल तिथेच सोफ्यावर विसरला होता. मी अजून माझ्या अंगातील बनियान सुद्धा काढला नव्हता तर आईने लगेच टॉवेल आणून दिला. माझ्या सगळ्या नियोजनावर पाणी पडले होते.
ज्या प्रकारे मी रात्रीपासून ठरविले होते त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही व ही संधी माझ्या हातून गेल्याचे खूप दु:ख झाले. मी परत बाथरूमचा दरवाजा लावला व नाईलाजास्तव कपडे काढून आंघोळ करायला सुरुवात केली. आता पुढे काय करायचे याचा विचार करू लागलो कारण माझ्याकडे वेळ खूप कमी होता. मी खिडकीतून बाहेर पाहिेले तर आई किचनमध्ये उभी होती. पंखा चालू असल्यामुळे तिचा पदर खाली पडलेला होता व त्या मोठ्या ब्लाऊजमधून आईचे स्तन संपूर्णपणे दिसत होते. मी विचार केला की आपली आताची संधी तर हुकलेली आहेच त्यामुळे पश्चाताप करण्यात काही अर्थ नाही पण आहे या परिस्थितीचा फायदा घ्यावा. मी खिडकीची फट थोडी मोठी केली व आता मी बिनधास्तपणे आईला न्‍याहाळू शकत होतो.
मी आईकडे पाहता पाहता हळू हळू माझी कपडे काढण्यास सुरुवात केली. तिच्या स्तनांकडे बघून मी माझी बनियान काढली, त्यानंतर तिच्या ढुंगणाकडे बघुन माझी पँट काढली व तिच्या मांड्यांकडे पाहून माझी अंडरवेअर पण काढली. आता मी पूर्णपणे नागडा झालेलो होतो. आईच्या शरीराकडे निरखून बघत असल्यामुळे अंडरवेअर काढल्याबरोबर माझा लंड लगेच फुगायला लागला. त्याचा आकार काही सेकंदातच भला मोठा झाला. आई व माझ्यामध्ये फक्त पाच ते दहा फुटांचेच अंतर होते. मी तिला पाहू शकत होतो परंतु ती मला पाहू शकत नव्हती.
आईकडे बघून मी सोटा भिंतीवर रगडायला सुरूवात केली. तो इतका कडक झाला होता की आता मला सुद्धा कंट्रोल होत नव्हता. भिंतीवर लंड रगडता रगडता माझे खाली लक्ष गेले व तेथे बादमीमध्ये आईचे आंघोळीचे कपडे पडलेले होते त्यामध्ये आईचा कालची हिरवी साडी व मलमली ब्लाऊजबरोबरच तिची चड्डीपण होती. मी लगेच आईचा ब्लाऊज घेतला व त्याला जिभेने चाटू लागलो, आपल्या दोन्ही हातांनी तो चोळू लागलो. रात्री बाबा जसे आईचे स्तन चोळत होते तसेच मी पण तिचा ब्लाऊज चोळू लागलो.
बाथरूमचा दरवाजा लावलेला असल्यामुळे मी आता वेड्यासारखा करायला लागलो. नंतर तो ब्लाऊज माझ्या सोट्यावरून फिरवू लागलो. आता मी आईची साडी घेतली व खाली अंथरली व वरती तिचा ब्लाऊज ठेवला आणि जणूकाही आई खाली झोपलेली आहे असे समजून मी नागडाच तिच्या अंगावर चढलो व ब्लाऊज आणि साडी हाताने दाबू लागलो, चोळू लागलो. नंतर मी आईची चड्डी घेतली, तिचा तोंडाने मनसोक्त वास घेतला व माझ्या ढुंगात घातली आणि तिची साडी व ब्लाऊज दोन्ही हातांनी ओढत राहिलो, माझ्या अंगावर घेऊन चोळू लागलो, तिच्या ब्लाऊजने माझा लंड व ढुंगण चोळून काढले. या क्षणाला मी पूर्ण वेडापिसा झालो होतो व कदाचित आईचा ब्लाऊज माझ्या हातून फाटतो की काय असे वाटत होते. आईची निकर घातल्यामुळे माझा लंड खूपच कडक, लांब व मोठा झाला होता.
एकदा तर मनांत विचार आला की दरवाजा उघडून बाहेर जावे व आईच्या अंगावर तुटून पडावे आणि किचनमध्येच तिला खपाखप झवून टाकावे. घरात आम्ही दोघेच असल्यामुळे तिचा नाईलाज होईल व मी मात्र तीची पुच्ची फाडून टाकीन. मला लगेच दिनेशचा आणि त्याच्या आईच्या पहिल्या झवाझवीचा प्रसंग आठवला. त्यानेच असेच त्याच्या आईला मागून जावून धरले होते व खचाखच दाबत सुटला आणि तिला सोडलेच नाही, मग घरी दुसरे कोणी नसल्यामुळे काही वेळाने हळूहळू तिचा नाईलाज झाला व ती शांत झाली आणि मग दिनेश तिला मनसोक्त झवला.
आपण सुद्धा आज दिनेश सारखे केले तर कदाचित आजच आपण आईला झवू आणि एकदा का तिला झवले की मग ती काही दूर जाणार नाही. हा विचार मनांत आल्यावर मी तर वेडाच झालो होतो. आता काय करावे हा विचार करत असतानाच आईने मला हाक मारली व म्हणाली,
"विजय, अरे दरवाजा उघड मी तुझ्यासाठी गरम पाणी आणले आहे, थंड पाण्याने नको आंघोळ करू तू."
मी आतमध्ये आईची निकर घातलेली होती त्यामुळे घाबरून लगेच काढून टाकली व पूर्ण नागडा झालो होतो. आई सारखी दरवाजा वाजवत होती त्यामुळे मी लगेच शेजारचा टॉवेल कमरेला गुंडाळला परंतु माझा ताठ झालेला लवडा काही खाली बसत नव्हता. जरी मी टॉवेल लावला होता तरी त्यामधून माझा कडक सोटा टणाटण उड्या मारत होता. काय करावे कळेना, आई बाहेरुन हाक मारत होती. शेवटी मी पुढे गेलो व दरवाजा उघडला.
आईने माझ्याकडे पाहिले व ती दचकलीच परंतु दुसऱ्या क्षणाला बोलली की,
"हे घे, गरम पाणी."
मी दरवाजातच उभा होतो व ती पण बादली घेऊन आत येत होती. दरवाजा अरुंद असल्या कारणाने माझ्या छातीला तीचा खांदा लागला व तिला पलिकडच्या बाजूने दरवाजाचा धक्का लागला. मी लगेच तिच्या हातातून पाण्याची बादली घेतली परंतु तिला दरवाजाचा धक्का लागल्यामुळे ती माझ्या अंगावर पडायला लागली व तीची बेंबी नेमकी माझ्या सोट्यावर आदळली.
मी बादली खाली ठेवून तिला आधार देण्यासाठी परत उभा रहायला लागलो तेवढ्यात जोराच्या हालचालींमुळे माझ्या कमरेचा टॉवेल निसटला व मी पूर्णपणे नागडा झालो. नागडा झाल्यानंतर आई माझ्या अंगावर येत असल्यामुळे तिच्या कोमल स्पर्शाने माझा लवडा आणखी कडक झाला व एखाद्या तलवारीसारखा लढायला सज्ज झाला.
खाली सगळे पाण्याने ओले असल्यामुळे आईचा पाय घसरला व ती जमीनीवर पडायला लागली. तिचे वजन माझ्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे मी तिला रोखू शकलो नाही व ती पाठीवर पडायला लागली. आई खाली पडत असल्यामुळे ती कशाचा तरी आधार शोधत होती परंतु धरायला जवळ काहीच नसल्यामुळे ती आता जमीनीवर पडणार तेवढयात तिच्या एका हाताला माझा कडक लंड लागला व तिने त्याला घट्ट पकडले. आईला काहीच कल्पना नव्हती की तिच्या हातामध्ये काय आहे आणि तिने कशाला पकडलेले आहे? खाली पडतांना माणूस जे हातात येईल त्याचा आधार घेतो मग ते काहीही असो.
परंतु याचा परिणाम असा झाला की आईने माझा लंड पकडला तरी ती जमीनीवर कोसळसीच परंतु तीने लंड हातात धरूनच ठेवला, त्याला सोडलेच नाही त्यामुळे मी पण खाली खेचलो गेलो. जमीनीवर पडल्यावर मात्र आईच्या हातातून माझा लंड निसटला व ती पाठीवर सपाट पडली व मी तिच्या अंगावर जाऊन धापकन पडलो. हा सर्व प्रसंग एका क्षणात घडला होता त्यामुळे कशामुळे काय झाले, काहीच कळत नव्हते परंतु माझी आई खाली पडली होती आणि तिच्या अंगावर मी पूर्णपणे नागडा पडलेलो होतो.
खाली पडल्यावर एक दोन क्षण काहीच कळले नाही, आई तशीच पडून राहिली व मी पण तिच्या अंगावर पडून राहिलो. साधारण दहा ते वीस सेकंदाने मला जाणवले की मी पूर्णपणे आईच्या शरीरावर झोपलेलो आहे.  माझी छाती आईच्या छातीवर म्हणजेच तिच्या स्तनांवर पडलेली आहे, तसेच माझे पोट तिच्या पोटावर आणि विशेष म्हणजे माझा कडक झालेला सोटा, माझा लवडा, आईच्या दोन्ही मांड्यांच्या बरोबर मध्ये जाऊन रूतून बसला आहे आणि माझे ओठ तिच्या मानेवर एका बाजूला चिटकून बसले आहेत.
माझी छाती तिच्या स्तनांवर असल्यामुळे तिच्या स्तनांचा मऊ व उबदार स्पर्श माझ्या छातीला होत होता. हे सर्व जाणवल्यावर मला वाटले होते की आई लगेच उठेल पण ती माझ्या खाली पडलेली असल्यामुळे तिला काही उठता येत नव्हते त्यामुळे ती तशीच पडून राहिली होती व तिच्या तोंडातून काही आवाजही येत नव्हता. मला वाटले की कदाचित आईच्या कमरेला दुखापत झाली असेल त्यामुळे तिला हालचाल करता येत नाही व तोंडातून आवाजही काढता येत नाही.
मी थोडा घाबरलो व लगेच उठण्याचा प्रयत्न करू लागलो. उठताना माझ्या ओठांचा स्पर्श आईच्या गालाला व ओठांना झाला व तिच्या स्तनांवरील माझी छाती मी वर घेतली व उठण्याचा प्रयत्न केला परंतु मला काही वरती उठता येत नव्हते कारण माझा लवडा आईच्या मांड्यांमध्ये खोलवर रुतून बसला होता. मला काही हे आईला सांगणे शक्य झाले नाही त्यामुळे मीच कमरेला जोर देऊन आईच्या मांड्यांमधून माझा लवडा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. दोन तीन वेळा मी माझे ढुंगण हालवले तरी पण माझा लवडा बाहेर येत नव्हता. शेवटी आईच्या ते लक्ष्यात आले आणि तिने हळूच तिचा एक पाय हालवला.
पाय हालवल्यामुळे तिच्या दोन्ही मांड्यांमधील अंतर थोडे वाढले आणि माझा लवडा ढीला झाला. मग मी हळूच माझे ढुंगण वरती केले व माझा सोटा तिच्या मांड्यांमधून काढून घेतला. माझा सोटा निघाल्यामुळे मी सावकाश उभा राहिलो. मी पूर्णपणे नागडा असल्या कारणाने आई माझ्याकडे बघत होती पण काही बोलू शकत नव्हती. आज तिने माझा ताठर लंड आपल्या डोळ्यांनी एकदम जवळून पाहिलेला होता तसेच त्याचा आकार व जाडीचा अनुभव पण कदाचित तिला आलेला असावा कारण जवळ जवळ वीस ते तीस सेकंद माझा सोटा तिच्या मांड्यांमध्ये तडफडत होता.
मी उठल्यावर एक हात तिला दिला व हळू हळू वरती घेत तिला उठवले व जमीनीवर बसविले. तोपर्यंत मी नागडाच होतो. आई उठून बसल्यावर मग मी टॉवेल घेतला व कमरेला लावला आणि तिला विचारले की "तुला काही लागले तर नाही ना?"
आई म्हणाली, "नाही, काही लागलं नाही पण मला जरा चक्कर आल्यासारखं झालं होतं त्यामुळे बोलता येत नव्हतं."
आई ठीक आहे असे कळल्यावर मी गरम पाण्याची बादली घेतली व आंघोळ करायला सुरुवात केली. मी आंघोळ करायला सुरुवात केल्यानंतर एक ते दोन मिनिटांनी आई तिची साडी व ब्लाऊज हाताने ठिक करत हळूच उठली व बाथरूमच्या बाहेर गेली.
आई बाहेर गेल्यावर मी बाथरूमचा दरवाजा आतून लावून घेतला व परत आंघोळ करु लागलो. काल मी ज्याप्रमाणे नियोजन केले होते त्याप्रमाणे घटना घडली नव्हती तरीपण जो उद्देश होता तो तर साद्ध्य झाला होता. मला कोणत्याही परिस्थितित आईला माझा सोटा दाखवायचा होता आणि ते काम फत्ते झाले. सुरुवातीला मला वाटले होते की आईने आधीच टॉवेल आणून दिल्यामुळे आपले सगळे नियोजन फसले म्हणून, परंतु नंतर आईने गरम पाणी दिल्यामुळे जो प्रसंग घडला तो तर माझ्या नियोजनापेक्षाही भयंकर घडला होता.
आईने माझा सोटा नुसता पाहिलाच नाही तर आपल्या हातात सुद्धा घेतला होता आणि त्याहूनही मोठी गोष्ट म्हणजे मी पूर्ण नागडा आईच्या अंगावर पडलो व माझा सोटा आईच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये अडकून बसला. आज मी जे करायचे नियोजन केले होते त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगले घडून आले होते. मला तर वाटते की आता माझे जवळजवळ सगळेच काम झालेले आहे आता फक्त आईकडून याबद्दल काय प्रतिक्रिया येते यावर पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.
दिनेशने दिलेल्या वेळेनुसार आज चौथा दिवस होता. दहा दिवसांच्या आत माझी आई माझ्या खाली झोपलेली असेल असे त्याने मला वचन दिले होते आणि आजपर्यंत त्याच्या सांगण्यानुसार सर्व गोष्टी मी केल्या होत्या. तसे पाहिले तर आताच आई माझ्या खाली आली होती पण हे केवळ अपघाताने झालेले होते. आता जर आईकडून काही अनुकूल प्रतिक्रिया आली तर आजच आईला झवायचे असा मी विचार करू लागलो.
मघाशी झालेल्या प्रसंगामुळे माझ्या छातीत अजूनही धडधड चालू होती, माझे चित्त ध्यानावर नव्हते, मला हवेत चालल्यासारखे वाटत होते. मी आता परत आईच्या समोर जाण्यासाठी व्याकूळ झालो होतो. तिची काय प्रतिक्रिया येते हे जाणून घेण्यासाठी मी बेचैन झालो होतो. मघाशी आईच्या मऊ आणि कोमल शरीरावर वीस तीस सेकंद पडून राहिल्यानंतर स्त्रीच्या शरीराचा मला प्रथमच अनुभव आला होता. स्त्रीच्या शरीराची गरमी आणि नरमी आता मला हवी हवीशी वाटत होती, आईला सदैव आपल्या मिठीत घेऊन बसावे असे वाटत होते.
मी झटपट आंघोळ केली आणि रुममध्ये जाऊन कपडे बदलली व हॉलमध्ये येऊन बसलो. थोड्या वेळाने आई माझ्यासाठी पोहे व चहा घेऊन आली. माझी आईच्या नजरेशी नजर मिळविण्याची ताकद झाली नाही, त्याचप्रमाणे आईने देखील माझ्याकडे पाहिलेही नाही व काही बोलली पण नाही. तिने माझ्यासमोर टेबलावर पोहे व चहा ठेवला आणि निघून गेली. मी आता आंघोळ करून हॉलमध्ये आलेलो आहे म्हणजे आता माझी पोटदुखी थांबलेली आहे हे तिच्या लक्ष्यात आले असावे त्यामुळेच तिने मला नाष्टा आणून दिला.
परंतु आई माझ्याशी काही बोलत नव्हती म्हणजे कदाचित ती नाराज तर नाही ना झाली असा मी विचार करू लागलो. जर तिला ते आवडले नसेल तर मात्र मी काही आईची स्वप्ने बघण्यात अर्थ नाही. तिच्या मनातून नसेल तर मी कितीही प्रयत्न केले तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही असे समजून मी नाष्टा केला व माझ्या रूममध्ये जाऊन बसलो. मी रूमचा दरवाजा उघडाच ठेवला होता व खिडकीतून आईच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवत होतो. मला नाष्टा दिल्यापासून आई किचनमधून बाहेर आलीच नव्हती. मी माझ्या रुममध्ये आल्यानंतर थोड्या वेळाने आई हॉलमध्ये आली व माझ्या नाष्ट्याची भांडे व कपबशी घेऊन परत किचनमध्ये गेली.
मी आता कंटाळून गेलो होतो व तसाच बेडवर पडलो. काही वेळाने आईच्या पावलांचा आवाज आल्याने मी बाहेर पाहिले तर ती माझ्याच रुमकडे येत होती परंतु आता तिच्या चेहऱ्यावर तेज नव्हते व थोडी नाराज असल्यासारखे दिसत होते. मी पण विचार केला होता की आता लगेच तर तिच्याशी काही बोलणे उचित ठरणार नाही, ती ज्यावेळी स्वत:हून काही विचारेल त्याचवेळी आपण उत्तर द्यायचे. माझ्या रूमचा दरवाजा उघडाच असल्यामुळे ती दरवाजात आली परंतु आतमध्ये न येता थोडी थबकली व माझ्याकडे एक नजर फिरवली.
मी बेडवर कपडे घालून पडलेलो तिने पाहिले व आतमध्ये आली. कदाचित मी जर कपडे घातलेली नसतील तर मघाच्या सारखा प्रसंग परत घडू नये असा ती विचार करत असावी. आतमध्ये आल्यावर तिने माझ्याशी काही न बोलता माझे कपडे धुण्यासाठी घेतले आणि बाहेर गेली. मी पण तिच्याकडे पाहिले सुद्धा नव्हते. ती बाहेर गेल्यामुळे मी बेडवरूनच तिच्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला तेवढ्यात ती परत माझ्या रूममध्ये आली व सरळ माझ्या बेडकडे येऊ लागली.
माझ्या पोटात गोळा येऊ लागला. आता बहुतेक ती मला मघाशी घडलेल्या प्रकाराबद्दल बोलते की काय याची मला भीती वाटू लागली. पण कुठल्याही प्रकारची हालचाल न करता मी तसाच डोळे झाकून पडून राहिलो. आई माझ्या जवळ आली व बेडवरची बेडशीट एका हाताने ओढू लागली. कदाचित तिला बेडशीट धुवायला न्यायची असेल परंतु मघाशी घडलेल्या प्रकारामुळे तिला माझ्याशी बोलायला संकोच वाटत होता म्हणून ती न बोलताच हाताने बेडशीट ओढत होती. परंतु मी डोळे झाकलेले असल्यामुळे मला काही कळत नव्हते.
थोड्या वेळाने तिने जोराने बेडशीट ओढण्याचा प्रयत्न केला परंतु मी वरती असल्यामुळे बेडशीट तिच्या हातात येत नव्हती. तिच्या ओढण्यामुळे मला जाणवले की आई आपली बेडशीट ओढत आहे. मग ही हळूच डोळे उघडले व तिच्याकडे पाहू लागलो. आई मात्र खाली बघत एका हाताने बेडशीट ओढत होती. मग ही हळूच उठलो व बेडच्या खाली उतरलो. मी खाली उतरल्यावर आईने बेडशीट घेतले व धुवायला घेऊन गेली.
मला कळून चुकले की आई प्रचंड नाराज झालेली आहे त्यामुळेच ती माझ्याशी बोलत नाही. पण मघाशी जो प्रसंग घडला त्यामध्ये तसे पाहिले तर माझी काही चूक नव्हती. आईच खाली पडल्यामुळे मी तिला आधार देऊ लागलो होतो व तिने पडता पडता माझा सोटा आपल्या हातात घेतला त्याला मी काय करणार? आणि एकदा खाली पडल्यावर मग कोणाचाही ईलाज नव्हता, जे व्हायचे ते झाले. मात्र या प्रसंगामुळे आईने खूप मनाला लावून घेतले होते. आई माझ्याशी बोलत नव्हती त्यामुळे आपली पुढची वाटचाल कशी असेल याबद्दल साशंकता निर्माण व्हायला लागली.
मी विचार केला की बरे झाले आपण बाथरूममध्ये आईला दाबले नाही. ज्यावेळी मी तिच्या अंगावर पडलो होतो त्यावेळी तिच्या मऊ शरीराच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो होतो व माझे ओठ आईच्या मानेवर चिकटले होते. मी वरती उठताना माझ्या ओठांचा तिच्या ओठांना स्पर्श झाला होता. मला वाटले होते की ह्या संधीचा फायदा घ्यावा व तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून एक मुका घ्यावा. जरी तसे नाही जमले तरी परत तिच्या अंगावर तोल सोडला असता तर माझे तोंड तिच्या तोंडावरच पडले असते व आपोआप तिच्या ओठांचा मुका घेता आला असता.
तिच्या अंगावरून उठताना मला खूप वाईट वाटत होते. तिच्या त्या मऊ, मुलायम स्पर्शाने मी मंत्रमुग्ध झालो होतो परंतु तिला पाठीला इजा झालेली असेल या भीतीपोटी मी तिच्या अंगावरून लगेच उठण्याचा प्रयत्न केला. परंतु माझा सोटा तिच्या मांड्यांमध्ये अडकल्याचे लक्ष्यात आल्यानंतर मला जरा हायसे वाटले होते व तो तसाच राहून द्यावा असे वाटायचे पण उठण्याचे ठरविल्यामुळे आता परत तर पडू शकत नव्हतो त्यामुळे इच्छा नसताना सुद्धा मला तिच्या मांड्यांमधून माझा लवडा बाहेर काढावा लागला होता.
एका क्षणी माझ्या मनांत विचार आला होता की आई तर आपल्या खाली पडलेलीच आहे आणि मी पण पूर्ण नागडा आहे व माझा सोटाही तिच्यामध्ये अडकलेला आहे तर हळूच तिची साडी वरती खेचावी व माझा तापलेला सोटा तिच्या बिळात घुसवून द्यावा. एकदा का मी खपाखप पाच दहा टप्पू मारले असते तर तिने हालचालही केली नसती कारण तसेही तिला उठता येत नसल्यामुळे तिचा नाईलाज होताच. पण जर त्यावेळी मी तसे केले असते तर आईला ते आवडले नसते व सगळा घोटाळा झाला असता. तिने मला आपल्या अंगावरून बाजूला फेकले असते व मला मारले असते. त्यामुळे मी परत आईला झवण्याचे काय तिच्याशी बोलण्याचे पण स्वप्न पण पाहू शकलो नसतो.
मघाशी मी आईवर बळजबरी केली नाही हे बरेच झाले असे मला वाटू लागले आणि तसेही मला आईला बळजबरी करून मिळवायचे नाही तर प्रेमाने मिळवायचे आहे. बळजबरी करून कदाचित मी तिला मघाशी झवलो पण असतो पण तिच्या मनाने ते स्विकारले नसते व माझ्याविषयी तिच्या मनांत नेहमीच राग, द्वेष राहिला असता व आम्ही भविष्यात कधीच एकत्र येण्याची शक्यता नव्हती.

क्रमश:
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 1,884 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 3,867 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 4,134 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३) myownstories 0 5,238 07-20-2021, 12:00 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (२) myownstories 1 3,597 07-19-2021, 07:57 PM
Last Post: rockhard
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (१) myownstories 0 3,845 07-16-2021, 11:53 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३) myownstories 2 5,793 07-11-2021, 08:55 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२) myownstories 1 3,589 07-11-2021, 05:17 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१) myownstories 0 3,944 07-08-2021, 09:40 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (३) myownstories 0 3,318 07-08-2021, 12:13 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)