आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (1)
06-10-2021, 11:22 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (1)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

दिनेशला भेटल्यावर घडलेला सर्व प्रकार तपशिलासह त्याला वर्णन केला आणि शांतपणे कट्टयावर जाऊन बसलो. आता दिनेश सुद्धा शांत झाला होता व थोड्या वेळाने माझ्या शेजारी येऊन बसला व म्हणाला,
"विजय आता सगळेच अवघड होऊन बसले आहे रे. कालपर्यंत मला असं वाटत होतं की तुझ्या आईच्या पण मनांत तुझ्याकडून झवून घेण्याची इच्छा आहे त्यामुळेच आतापर्यंतच्या सर्व घटना घडून देखील ती तुला काहीही बोलली नव्हती व इतर कुणालाही त्याची वाच्यता केली नव्हती. तिच्या आतापर्यंतच्या एकंदरीत वागण्यावरून ती लवकरच तुझ्याखाली येईल असे वाटत होते पण आज जे घडले ते काही चांगले नाही झाले. माझ्या मते आज तू काहीही चुकीचे केले नव्हते, आतापर्यंत घडलेल्या प्रसंगानुरूप व तुझ्या आईच्या एकंदरीत वागण्यामुळेच तू तिला मागून जावून पकडले व तिचे स्तन हाताने दाबू लागला. तुझ्या मनाची अशी स्थिती मागील काही घटनांमुळेच निर्माण झाली होती, त्या घटनांमुळेच तुझ्या मनाची तयारी झाली व तू हे करू शकला. आजच्या घटनेला सर्वस्वी तुझी आईच जबाबदार आहे असे मला वाटते.
मागील दोन तीन दिवस तीने तुझी अनेक सेक्सी पुस्तके पाहिली होती तसेच तुला तुझ्या बेडवर नागड्या अवस्थेत तिच्या फोटोला झवलेले देखील पाहिले होते. त्याचवेळ जर तिने तुला समज दिली असती आणि तिच्या मनांत असले काहीही नाही किंवा तुमच्या दोघांमध्ये शरीरसंबंध निर्माण होऊ शकणार नाहीत असे सांगितले असते तर आज हे घडलेच नसते. तिच्याकडून अजून एक मोठी चूक झाली ती म्हणजे काल बाथरूममध्ये तू तिच्या अंगावर नागडा पडला होता व तिने तुझा सोटा हाताने पकडला होता व त्यानंतर तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तुझा लंड अडकला होता हे सर्व घडत असतांना किंवा घडल्यानंतर देखील ती तुला एक शब्दही बोलली नाही.
याचा अर्थ काय लावायचा? या सर्व प्रसंगानंतरही ती काहीच बोलत नाही व कुणाला सांगत देखील नाही म्हणजे याला तिचा मनापासून पाठींबा होता हेच निष्पन्न होते. पण आजच तिने आपला विचार का बदलला हेच कळत नाही. असे काय घडले की कालपर्यंत ती हे सगळं चांगलं वाटत होतं आणि आज त्याचा तिरस्कार वाटू लागला. आतापर्यंत एवढे कष्ट घेऊन, मेहनत करून आपण हे कार्य केले आणि आता फळ मिळायची वेळ आली आणि सगळ्या मेहनतीवर पाणी फिरले.
विजय मला तर वाटते आजपर्यंत तुझी आई तुला खेळवत होती, तुझी चेष्टा करत होती, तुला गांर्भीयाने घेत नव्हती. तिने तुझ्या भावनांची कदर केली नाही. तिला समजायला हवे होते की काल बाथरूममध्ये तू ठरविले असते तर तिला कचा कचा झवू शकला असतास, तिने विरोध केला असता तरी तिच्यावर बळजबरी करून तू बलात्कार करू शकला असतास कारण घरी कोणीही नव्हते आणि ती तुझ्या खाली पडलेली होती आणि तुझा सोटा तिच्या मांड्यांमध्ये गुतला होता. तिला हालचाल देखील करता येत नव्हती आणि तोंडातून आवाज सुद्धा निघत नव्हता अशा वेळी तुझ्या जागी कोणीही असता तरी तिची पुच्ची ठोकल्याशिवाय सोडले नसते.
पण ती केवळ तुझी आहे व तिच्या पाठीला मार लागला असेल असे समजून तू तिला काहीही न करता सोडून दिले. तुझे तोंड तिच्या मानेला चिकटले होते पण तू साधा तिच्या तोंडाचा एक मुका सुद्धा घेतला नाही, तुझे हात तिच्या बगलेत होते परंतु तू तिचा एक स्तन सुद्धा चोळला नाही आणि एवढेच नाही तर तुझा कडक सोटा तिच्या मांड्यांमध्ये अडकलेला असूनही तू तिची पुच्ची न रगडता बाहेर काढून घेतलास. तू ठरविले असते तर त्याच वेळी तिला नागडे करून जोरदार झवला असता. विजय, तुझी आई तुझ्या भावनांशी खेळली आहे रे. तिने तुला फसविले आहे."
दिनेश असे बोलल्यावर माझा सगळा धीर गळून गेला होता. त्यानेच मला आजपर्यंत मार्गदर्शन करून या स्थितीत आणून सोडले होते पण आज त्यानेही हार मानल्यामुळे मी खूप निराश झालो होतो. मी असे काय पाप केले आहे की माझ्या सर्व मित्रांची घरी झवायची सोय आहे पण माझी नाही. प्रत्येकाने घरातील एखाद्या बाईला पटवले आहे व मनसोक्त झवत आहेत. कोण बहिणीला झवतो, कोण चुलतीला झवतो, कोण मामीला झवतो, तर बरेच जण स्वत:च्या आईलाच झवतात. काही ना काही मार्ग काढून प्रत्येकाने आपापल्या लंडाची सोय केलेली आहे. माझ्याच नशीबी असे का नाही? मलाच का आईची पुच्ची मिळत नाही?
माझी मनस्थिती एकदम बिकट झाली होती. दिनेश पण खुप दुखावला होता. मी त्याला बोललो,
"दिनेश अरे मला आई खूप आवडते रे, माझे तिच्यावर खूप प्रेम आहे पण मला व्यक्त करण्याची संधीच मिळत नाही. ती खूप सुंदर आणि लावण्यवती आहे, अशी बाई मिळणे म्हणजे कितीतरी जन्मांचे पुण्य पाहिजे. माझ्या नशीबाने ती आई म्हणून माझ्या बरोबर आहे पण मी तीला मिळवू शकलो नाही. आईसारखे शरीर उपभोगायला मिळणे खूप दुर्मिळ आहे, हजारो स्त्रीयांमध्ये एखादी स्त्री आईसारखी दिसायला असते, परंतु माझे नशीबच खोटारडे आहे की इतकी सुंदर स्त्री घरात असून देखील मला तिचा उपभोग घेता येत नाही."
माझे बोलणे ऐकून दिनेश खूप कासाविस झाला व माझ्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाला,
"विजय, तू तुझ्या आईला झवू शकत नाहीस याचे मला खूप दु:ख आहे रे. पण लक्ष्यात ठेव सर्वांनाच आपली आई मिळतेच असे नाही. सर्वच स्त्रीयांना आपल्या मुलाबरोबर शारिरीक संबंध ठेवणे आवडत नाही. काही स्त्रीयांचे विचार वेगळे असतात, त्यांना आपण नाही बदलू शकत. प्रयत्न करणे हे आपल्या हातात होते आणि आपण त्यात काही कसर ठेवली नाही. सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही ती तुला मिळू शकली नाही पण एक बरे झाले की तू तिच्या इच्छेविरूद्ध तिला झवला नाहीस किंवा तिच्यावर बलात्कार केला नाहीस.
खरं पाहिलं तर माझं ही थोडं चुकलंच, मी तुला काल खूपच बोललो. बाथरूममध्ये तू आईला सोडायला नव्हते पाहिजे, तिच्यावर बळजबरी करून बलात्कारच करायला हवा होता असे मी तूला बोललो पण बळजबरी आणि बलात्कार करून प्रत्येक वेळी शरीरसंबंध प्रस्थापित होतीलच असे नाही. तुला तर माहितीच आहे की मी पण बलात्कार करूनच माझ्या आईला मिळविले होते व त्यानंतर ती पण स्वखुशीने रोज माझ्याकडून झवून घेते.
कधी कधी सुरूवातीला कठोर वागले तरी नंतर प्रेम, जिव्हाळा निर्माण होतो, संबंधात गोडी येते. परंतु सर्वच परिस्थितीत हे घडेलच असे नाही हे माझ्या लक्ष्यात आले नाही. मी जसे आईला मिळविले कदाचित तुलाही तो मार्ग अवलंबावा लागेल असे मला वाटत होते."
मी दिनेशच्या हातात हात दिला व म्हणालो,
"जाऊ दे रे दिनेश, खरं तर माझ्यात नशीबात हे सुख नाही दिसत. त्यामुळे आतापर्यंत सगळं व्यवस्थित होऊन सुद्धा शेवटी आपल्या पदरी अपयश आले. तुझी याच्यात काहीही चूक नाही उलट मला तुझे आभार मानायला पाहिजे की तू जी पाहिजे ती मला मदत केली."
हे ऐकल्यावर दिनेश थोडा वेळ शांत राहिला व अचानक माझ्या खांद्यावर थाप टाकून म्हणाला,
"विजय, तुला जर योग्य वाटले तर अजून एक शेवटचा प्रयत्न आपण करू शकतो. हा प्रयत्न योग्य नाही आणि याचे परिणाम पण कायमस्वरूपी असतील असे नाही."
मी बोललो,
"आता कोणता प्रयत्न बाकी राहिला आहे? आपण सर्वच तर करून थकलो आहोत."
त्यावर दिनेश म्हणाला,
"एक नामी युक्ती आहे, थोडी अघोरी आहे पण त्यामुळे तू किमान एकदा तुझ्या आईला मनसोक्त झवू शकतो याची मी खात्री देतो. मी तुला थोडी कामोत्तेजक पावडर देतो, ती पावडर आपल्या शरीरात गेली की आपली कामभावना एकदम झपाट्याने वाढते व ती इतकी टोकाला जाते की झवल्याशिवाय शांतता मिळत नाही.
म्हणजे ती पावडर जर तुझ्या आईच्या शरीरामध्ये गेली तर तिची कामभावना इतकी वाढेल व ती बेचैन होईल व कुणाकडून तरी झवून घेतल्याशिवाय ती शांतच बसू शकणार नाही. आताची परिस्थिती यासाठी एकदम योग्य आहे कारण आता रात्री तुझ्या घरी बाबाही नाहीत आणि लता पण नाही. आईची अवस्था अशी होईल की समोर एखादा अनोळखी माणूस जरी आला तरी त्याच्यापूढे विवस्त्र होऊन ती आपल्या पुच्चीची तहान भागवून घेईल. तिला काहीही करून, कोणाकडूनही झवून घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही आणि अशा परिस्थितीत घरामध्ये तू एकटाच मर्द असल्यामुळे जरी सकाळी तिने तूला ढकलले असेल तरी तुझ्याकडून झवून घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग तिच्याकडे नसेल.
मी खात्रीने सांगतो की रात्री तू जरी तिला झवण्यास नकार दिला तरी ती तुझ्यावर बलात्कार करून तिची पुच्ची शांत करून घेईन. तिच्यामध्ये राक्षस प्रवेश करील व एखाद्या जनावरासारखे तुझ्याकडून झवून घेईल. आणि लक्षात ठेव हे सर्व तुझी आईच करेल त्यामुळे तु याच्यात दोषी आढळणार नाहीस. ज्यावेळी तिची सगळी नशा उतरेल त्यावेळी झालेली चूक तिच्या लक्ष्यात येईल व कदाचित तुझी माफी देखील मागू शकते.
या क्षणाला जशी तुझ्या मनाची अवस्था आहे तशीच झवल्यानंतर तिच्या मनाची अवस्था होईल. ती स्वत:ला दोषी समजू लागेल व तुझी माफी मागू लागेल किंवा तुझ्यापुढे नतमस्तक होईल. यामध्ये दुसरी शक्यता अशीही आहे की जोपर्यंत तिच्या शरीरात नशा आहे तोपर्यंत ती तुझ्याकडून मनसोक्त झवून घेईल व त्यानंतर जर तू तिला परत झवण्याचा प्रयत्न केला तर कदाचित तुला हात लावून सुद्धा देणार नाही कारण तिला कळलेले असेल की तुच काहीतरी करून तिला ती पावडर खायला भाग पाडले व तुझ्याबरोबर झवण्यास उद्युक्त केले. कदाचित त्यानंतर ती तुला हवे ते सहकार्य करणार नाही.
पण एक मात्र नक्की की त्यावेळी तीने स्वत:हून तुझ्याकडूल झवून घेतलेले असल्यामुळे तू सुरक्षित राहशील व निदान एकदा तरी आईला झवल्याचे समाधान तुला मिळेल. तू विचार कर की असेही तिच्या मनाने ती तुला झवून देणार नाही पण या मार्गाने निदान एकदा तरी तू तिला झवू शकतोस, आपण एवढे प्रयत्न केले त्याबदल्यात एक तरी फळ पदरात पाडून घे. असे समज की तिने आतापर्यंत तुला जो मनस्ताप दिलेला आहे त्याचा बदला म्हणून तू एकदा तिला झवून टाक व नंतर विसरून जा."
त्यावर मी विचारले,
"अरे दिनेश, एकदा झवून माझे पोट भरेल का? तूच सांग, तुझ्या आईला एकदाच झवून तू शांत बसला असता का? मला आईला झवायचे आहे पण एकदाच नाही तर नेहमी, शक्य झाल्यास दररोज. ती जर माझी झाली असती तर दिवसभर मी तीला सोडलेच नसते. शाळेतून गेल्यापासून रात्री बाबा येईपर्यंत मी तिला कित्येक वेळा पाणी पाजले असते. पण आता त्याचा विचार करून काही उपयोग नाही. अरे एकदाच झवायचे असते तर मी आज सकाळीच आंघोळीनंतर तिच्यावर बलात्कार केला असता, जबरदस्त, मनसोक्त झवलो असतो.
पण ते एकदाच भेटले असते त्यानंतर मला घरातून हाकलून दिले असते. मला आई पाहिजे आहे पण अशी नाही तर तिने प्रेमाने माझा स्विकार करायला पाहिजे. असे झवण्याला अर्थ नसतो. एक नव्हे अनेक वेळा जरी मी तिला तिच्या मनाविरूद्ध झवलो तरी तो बलात्कारच होईल. त्याचा मलाही आनंद मिळणार नाही आणि आईला तर नाहीच नाही.
त्यावर दिनेश म्हणाला,
"बघ विजय, आपण आपल्या परीने सर्व प्रयत्न करूनही तुला आईला झवायला मिळाले नाही. पण या शेवटच्या प्रयत्नाने एकदा का होईना पण तुला तुझ्या आईला झवता येईल आणि तेही तुमच्या दोघांच्या संमंतीनेच घडेल. तुझी आई एकदा तुझ्या लवड्याखाली येण्याची शाश्वती मी देतो पण त्यानंतर ती येईलच याची खात्री नाही. जर या एका झवण्यामुळे तिचे विचार बदलले तर ती पुन्हा सुद्धा तुझ्याकडून झवून घेऊ शकते आणि जर पुन्हा आली तर मात्र तू तिला कायमची तुझी बायको बनवू शकतोस. त्यामुळे विचार कर, जरी हा मार्ग योग्य नसेल तरी एकदा प्रयत्न करायला हरकत नाही."
मला आता दिनेशचे म्हणणे पटू लागले होते व त्याच्या म्हणण्यानुसार जर तिच्या विचारात फरक झालाच तर मी तिला कायमच झवू शकतो आणि तसे नाहीच झाले तर निदान एकदा तरी मनसोक्त झवता येईल, तेवढीच आयुष्यभराची आठवण राहिल. मी दिनेशला माझा होकार कळविला व हा शेवटचा प्रयत्न करून बघू असा विचार केला. याने नुकसान काही होणार नाही, झाला तर फायदाच होईल.
त्यानंतर दिनेश म्हणाला,
"विजय, तू इथेच थांब, मेडीकलवाला माझ्या ओळखीचा आहे, मी पाच मिनिटांत मेडीकलमधून पावडर घेऊन येतो."
असे म्हणून दिनेश पळत पळत गेला व पाच मिनिटातच पावडरची एक पुडी घेऊन आला व माझ्या हातात दिली. हातात पुडी घेतल्यावर माझा हात थरथर कापायला लागला व छातीत धडधड होऊ लागली.
मी घाबरत घाबरत दिनेशला विचारले,
"दिनेश, मला भीती वाटायला लागली रे, काही वेगळं तर व्हायचं नाही ना?
त्यावर दिनेश म्हणाला,
"अरे काही होत नाही, याने फक्त आपल्या शरीरातील कामवासना वाढते बाकी काही नाही. तू घरी गेला की ही पावडरची पूडी तुझ्या खिश्यामध्येच ठेव व स्वयंपाक झाल्यावर तुझ्या आईच्या ताटामध्ये फक्त एक चमचा टाकून दे. तिच्या शरीरात एक चमचा जरी गेला तरी साधारण तीन ते चार तास तिच्या अंगाची आग आग होईल व तेवढ्या वेळेत तुला धरल्याशिवाय राहणार नाही.
औषध पोटात गेल्यानंतर साधारण अर्ध्या तासानंतर त्याचा परिणाम जाणवू लागेल म्हणजे समजा आईने आठ वाजता जेवण केले तर साडे आठ वाजता औषधाची नशा चालू होईल व माझ्या अंदाजाप्रमाणे नऊच्या दरम्यान ती तुझ्या अंगाला झटायला सुरूवात करेल."
दिनेशने बोलणे ऐकून मी तर तापायलाच लागलो होतो, माझा सोटा वळवळ करायला लागला होता कारण आज तो आईच्या पुच्चीत प्रवेश करणार होता.
मी पावडर घेतली व दिनेशचे धन्यवाद मानले व घरी निघालो. दिनेशने माझ्या पाठीवर थाप मारली व शुभेच्छा दिल्या. मी थोडा पुढे गेल्यावर दिनेशने मला हाक मारली व थांबायला सांगितले. माझ्या जवळ आल्यावर तो सांगू लागला,
"एक लक्षात ठेव, सगळ्या जेवणामध्ये पावडर टाकू नकोस कारण जर तुला तिच्यासमोर जेवावे लागले तर घोटाळा होईल व तुझ्यापण शरीरात पावडर जाईल. तसे झाल्यास आईच्या आधी तुझ्या शरीरामध्येच पावडरचा परिणाम चालू होईल व कदाचित तूझ्याकडूनच आईवर बलात्कार होण्याची शक्यता आहे. असे घडले नाही पाहिजे याची काळजी घे."
 मी म्हणालो, "ठिक आहे दिनेश, मी काळजी घेतो, तशी वेळ आल्यास मी जेवणच करणार नाही, मग तर झालं?"
त्यावर दिनेश म्हणाला,
"बघ तुला कसं करता येईल तसं कर, पण ही गोष्ट लक्षात ठेव आणि हा विजय, अजून एक गोष्ट ध्यानात ठेव की आज तुझी आई तुझ्याकडून झवून घेणार आहे परंतु हे पुन्हा होईलच असे नाही त्यामुळे घाई गडबड न करता, आरामात, मनमुराद, हळू हळू मजा घेत तिला झवत रहा. मला माहित आहे की तुझी ही पहिलीच वेळ आहे तरी पण जेवढा वेळ लांबवता येईल तेवढा लांबव व आईच्या शरीराचा, तिच्या प्रत्येक अवयवाचा मनमुराद उपभोग घे.
तिचे शरीर तुला परत मिळणार नाही हे लक्ष्यात ठेवूनच जमेल तेवढा आनंद घे. आईची काही पहिली वेळ नाही आणि तिच्या शरीरात औषधाची पावर आल्यामुळे ती तुला लवकरात लवकर झवण्याची मागणी करेल परंतु तू तुझ्या पद्धतीनेच तीचा उपभोग घे कारण तिच्याकडेही काही ईलाज नसेल, तुला सोडून ती कुठेही जाणार नाही.
आणि हा विजय, तुला अजून एक कळकळीचे सांगणे आहे की तू आज तुझ्या आईला पाहिजे तेवढा आनंद दे, तिची काम इच्छा परिपूर्ण करून टाक, ती सांगेल ते कर, म्हणेल तसे तिला झव, तिला ज्यामुळे आनंद मिळतो त्या प्रकारे तिला आनंद देण्याचा प्रयत्न कर. असे झाले आणि जर तू तिला परमोच्च आनंद दिला तर कदाचित ती तुझ्यावर फिदा पण होऊ शकते व तुझ्यासाठी स्वर्गाचा दरवाजा कायमचा उघडू शकतो.
जर तिला तुझ्या झवण्याने परमानंद प्राप्त झाला तर पुढे तुला काहीच करायची गरज भासणार नाही, तुझी आईच तुझ्याकडून पाहिजे तेव्हा, पाहिजे तेथे झवून घेईल हे लक्ष्यात ठेव. असे जर झाले तर मी आधी बोलल्याप्रमाणे पुढची वीस ते पंचवीस वर्षे तू तुझ्या आईला आपली बायको बनवून दासीसारखे झवू शकतोस आणि ती पण तुला हवा तेवढा आनंद देण्याचा प्रयत्न करेल.
विजय, आज तुझी बोर्डाची परीक्षाच आहे असे समज, ज्याप्रमाणे आयुष्यात सर्वात जास्त अभ्यास आपण बोर्डाच्या परीक्षेत करतो व चांगल्या गुणांनी पास होण्याचे ध्येय गाठतो त्याचप्रमाणे आजची रात्री तुझी बोर्डाची परीक्षा असल्याप्रमाणे तू आईला झवण्याचा मनमुराद आनंद दे. तुझ्या शरीराची, झवण्याची जादू तिच्यावर झाली पाहिजे. एकदा का तू चांगल्या गुणांनी पास झाला, म्हणजेच आईला झवण्याचा परमोच्च आनंद मिळवून दिलास की तू तुझे ध्येय गाठलेच असे समज. असे झाल्यास तुझ्या आयुष्यात शेवटपर्यंत तुला आईची पुच्ची साथ देईल हे माझे वचन देतो."


क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (3) myownstories 2 2,450 06-11-2021, 04:37 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (2) myownstories 0 2,052 06-10-2021, 11:26 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (3) myownstories 7 12,966 06-08-2021, 10:21 AM
Last Post: royaltejas25
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (2) myownstories 1 7,352 05-26-2021, 08:56 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (1) myownstories 0 6,233 05-03-2021, 03:44 PM
Last Post: myownstories
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (3) myownstories 0 12,155 04-06-2021, 06:24 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2) myownstories 0 8,478 04-06-2021, 06:23 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1) myownstories 0 8,549 04-06-2021, 06:20 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3) myownstories 0 15,813 03-07-2021, 11:06 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2) myownstories 0 11,304 03-07-2021, 11:04 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 3 Guest(s)