आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग
08-19-2021, 11:50 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

माझे सगळे बोलणे ऐकल्यावर लताने चक्क मला मिठी मारली व म्हणाली, "विजय, मला माफ कर, मी तुला नको नको ते बोलले पण तुझा त्याग मला माहिती नव्हता. तू हे जे काही करत आहेस ते सर्व आपल्या आईसाठीच करतो आहेस अशी माझी खात्री झाली आहे."

 

एवढे बोलून तिने परत माझा एक हात धरला व आपल्या डोक्यावर ठेवला आणि म्हणाली, "तुझ्या तोंडाने सांग की तू मला माफ केले आहे म्हणून."

 

मी लगेच तिच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि म्हणालो, "लता तुला माफी मागण्याची काही आवश्यकता नाही. तू मला जे काही विचारले त्यात काहीही गैर नाही, तुझा तो अधिकार आहे."

 

अशा प्रकारे माझी खोटी रचलेली गोष्टही लताला खरी वाटली होती व तिच्या मनातील संशय नाहीसा झाला होता. नंतर लताने मला कडक मिठी मारली. मी पण तिच्या पाठीवर आपले दोन्ही हात ठेवले आणि बराच वेळ तिच्या मिठीचा आनंद घेतला. तिचे कडक स्तन माझ्या छातीला टोचू लागले होते त्यामुळे त्या मऊ, मुलायम स्पर्शाने मी मंत्रमुग्ध झालो होतो व ती मिठी सुटूच नये असे वाटत होते. शेवटी लता माझ्या मिठीतून बाजूला होऊ लागली व जाता अचानक फिरल्यामुळे तिच्या एका स्तनावर माझा हात पुन्हा पडला. मात्र यावेळी मी संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला व लताचा स्तन तिला नकळच अलगद दाबला.

 

लताचे शंका निसरन झाल्यामुळे आता आम्ही मामाच्या सल्ल्याने तिला दूर एका बोर्डींग स्कूलमध्ये पाठविण्याचे ठरविले. लताचे जरी शंका समाधान झाले होते तरी माझ्याविषशी तिच्या मनांत थोडी का होईना कटूता होतीच. माझ्याबरोबरचे तिचे वागणे आणि बोलणे यातील फरक मला जाणवत होता. परंतु आता काहीही झाले तरी याच्या पलिकडे तर मी काही करू शकत नव्हतो. निदान तिचे काही प्रमाणात का होईना शंका निरसन झाले यातच आनंद होता. काही दिवसांनी. कालांतराने आपोआप ती सर्व विसरून जाईल असे आई म्हणाली. आपण अपराधी आहोत किंवा आपण जाणून बूजून शरीरसंबंध ठेवले आहेत असे तिला वाटूनच द्यायचे नाही त्यामुळे तिच्या मनांतील आपल्याविषयीची कटुता हळूहळू दूर होईल असेही आईने सांगितले.

 

आता लता बाहेर शाळेला जाणार असल्यामुळे मी खूपच आनंदी होतो व कधी एकदा ती जातेय व मी आईला तणावमुक्त वातावरणात झवतोय असं झालं होतं. लताला सोडविण्यासाठी मी दिनेशच्या मामाची गाडी भाड्याने ठरविली. ठरल्याप्रमाणे एक दिवस लताला शाळेत सोडविण्यासाठी नियोजन केले. आईला सोडून बाहेर शाळेला जाणार या विचाराने लता पण रात्रभर नाराजच होती. आई पण नाही म्हंटले तरी थोडी हिरमुसलीच होती. मात्र त्या रात्री माझ्याएवढा आनंदी मीच होतो. लतासाठी आम्ही वेगवेगळे गोड पदार्थ बनविले व आईने दोन हजार रुपये पण तिला दिले.

 

दुसऱ्या दिवशी सकाळीच लताची आवराआवर चालू झाली, बाहेर जोरदार पाऊसही चालू झाला होता. गेले दोन दिवस बंद पडलेला पाऊस अचानक चालू झाला होता. शेवटी निघताना लताने आईला घट्ट मिठी मारली व जोराने हंबरडा फोडला. लता रडू लागल्यावर आई काय शांत बसेल काय? तिनेही जोरात रडायला सुरूवात केली. कदाचित त्यांना बाबांची आठवण आलेली असणार. बराच वेळ रडून झाल्यावर लता आईच्या मिठीतून बाहेर आली व आम्ही गाडीत बसून निघालो.

 

त्यानंतर साधारण पाच ते सहा तासांनी आम्ही लताच्या शाळेमध्ये पोहोचलो. तिथे गेल्यावर तिचे सर्व सामान तिच्या रूममध्ये ठेवले व तिचा निरोप घेऊन निघालो तेवढ्यात तिने मला जोरात मिठी मारली व हुंदके देऊन रडू लागली. मी तिला धीर दिला व शांत केले. लता म्हणाली, "विजय, आईची काळजी घेशील ना रे?" मी म्हणालो, "हो गं, लता मी आहे ना तिच्याबरोबर, तू काही काळजी करू नकोस." असे म्हणून आम्ही परत घरी यायला निघालो.

 

लताला शाळेत सोडल्यामुळे माझ्या डोक्यावरचा सर्व तणाव दूर झाला होता व मी अभूतपूर्व असा आनंदी झालेलो होतो. आता घरी दररोज फक्त मी आणि आईच असणार या कल्पनेनेच माझा  लवडा बांबूसारखा कडक होऊन पँटच्या बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत होता. आता आज घरी गेल्यावर आईला इतके झवायचे की आजची रात्र एक यादगार रात्र झाली पाहिजे असे ठरविले. जवळ जवळ सहा सात तासांच्या प्रवासानंतर आम्ही परत गावात पोहोचलो होतो.

 

आता संध्याकाळचे सहा वाजलेले होते परंतु पाऊस असल्याकारणाने सगळीकडे अंधार पडल्यासारखे झाले होते. दिनेशच्या मामाचे घर जवळच असल्यामुळे गाडी तिकडेच सोडून मी पायीच घरी निघालो होतो. रस्त्याने पाऊस चालूच होता परंतु आता आईला भेटण्याची इतकी घाई झाली होती की पावसाचीही पर्वा न करता तसाच भिजत भिजत पळतच घराकडे निघालो. पाच दहा मिनिटे मुसळधार पावसात भिजल्यामुळे मी पूर्णपणे ओला झालो होतो परंतु आता कुठे थांबण्यापेक्षा सरळ घरीच जाण्याचा विचार केला. आधीच भिजलेलो असल्यामुळे कुठे थांबून तरी काय कोरडा थोडाच होणार होतो? आणि तसेही माझ्या डोळ्यापुढे सारखी आईच नाचत होती त्यामुळे आता घरी जाऊन जेवण करून रात्रभर आईला ठोकायचे नियोजन केले.

 

घरी गेल्यावर मी दरवाजा वाजवताच आईने लगेच कडी उघडली. मी आत गेल्यावर आईने परत दरवाजा लावून घेतला. मी भिजलेले कपडे काढू लागलो व आई दरवाजापाशी साचलेले पाणी फडक्याने गोळा करून बादलीत भरू लागली. मी एक एक करत भिजलेले कपडे काढू लागलो व बघता बघता अंडरवेअर सोडून सगळेच कपडे फेडून टाकले. आता घरात तर आई शिवाय दुसरे कोणीच नव्हते त्यामुळे आता भिजलेली अंडरवेअर बदलण्यासाठी टॉवेलची काय गरज? असा विचार करून मी तिथेच अंडरवेअर पण काढून टाकली व दुसरी अंडरवेअर घेण्यासाठी निघालो. तेवढ्यात पुढे आई खाली वाकून पाणी पुसतांना दिसली. तिने आपली साडी मांड्यांपर्यंत वरती ओढलेली असल्यामुळे तिचे दोन्ही पाय उघडे झालेले होते व माझ्याकडे पाठ केलेली असल्यामुळे तिचे रुबाबदार ढुंगण मला सलामी देत होते.

 

मी आधीच भिजलेलो होतो व त्यात आता अंगात अंडरवेअर सुद्धा नसल्यामुळे पूर्णपणे नागडाच होतो. आणि त्यात माझ्यासमोर आईचे उघडे पाय दिसल्यावर माझा लंड ताडकन उभा राहिला. आता घरात तर कोणीच नसल्यामुळे मला कोणत्याही प्रकारची भिती नव्हती त्यामुळे आईला कधीही झवण्यात मला काहीच अडचण नव्हती. खरं तर रात्री जेवण झाल्यानंतर रात्रभर आईची पुच्ची मारण्याचे ठरविले होते पण आता अश्या वेळी मी नागडा असताना समोर आई असल्यावर मला काही दम धरवेना. आई पाणी पुसता पुसताच बोलू लागली, "अरे, ओली झालेली कपडे तिकडे बाथरूममध्ये ठेवून दे, मी नंतर धूवून टाकेल. आणि दूसरी कपडे घाल तोपर्यंत मी गरमागरम चहा करते तुला."

 

आई असे बोलत होती तोच मी मागून जाऊन आईच्या बगलेत हात घातले आणि तिला वरती उचलले. आई उभी होताच मी दोन्ही हातांनी तिचे स्तन ब्लाऊजच्या वरूनच चोळू लागलो. तेवढ्यात तिने आपले दोन्ही हात खाली घेतले व माझ्या अंगावर फिरवू लागली. हात फिरवल्यावर तिला कळले की मी नागडा झालेलो आहे. तिने विचारले, "अरे, तू तर पावसाने भिजलेला आहेस रे, तुझे अंग देखील अजून थंडच आहे. आणि इतकी कसली तुला घाई झाली आहे रे? मला काय याच्या आधी कधी झवलाच नाहीस काय?"

 

मी म्हणालो, "नाही गं आई, आज मी किती आनंदी आहे हे तुला कळणार नाही बघ. मला आज आयुष्यात पहिल्यांदा इतका आनंद झालेला आहे. ह्या वेळेला घरामध्ये आपल्या दोघांशिवाय कोणीही नाही व कोणी येणार पण नाही त्यामुळे तु समोर असतांना मी कसा काय शांत बसू शकतो?" असे म्हणत मी पटपट तिथेच दरवाजापाशी आईची कपडे फेडू लागलो व क्षणार्धात तिला माझ्यासारखेच नागडे केले. शेजारी पडलेली ताडपत्री पायाने ओढली व आईला त्याच्यावर झोपवले आणि दरवाजामध्येच तिच्या शरीराशी खेळू लागलो. आईचे संपुर्ण शरीर दोन्ही हातांनी चोळून, कुस्करून झाल्यानंतर तिचे मनमुराद मुके घेतले व शेवटी तिच्या पुच्चीत माझा कडक झालेला मदमस्त लंड खापकन घुसवला. जवळ जवळ वीस ते पंचवीस मिनिटे मी दरवाजातच आईला झवलो व तिला पाणी पाजून शांत झालो.

 

आता बाबांची अडचण तर कायमचीच संपली होती व लतालाही दूरच्या शाळेत सोडविल्यामुळे मी व आई मोकाट जनावरासारखे एकमेकांना रात्रंदिवस झवू लागलो. अशा प्रकारे ते पावसाळ्याचे चार महिने व नंतर लागोपाठ आलेल्या हिवाळ्यामध्ये मी आईला किती व कसे ठोकले असेल याबद्दल तुम्ही कल्पना करू शकता. अशा प्रकारे पुढील दोन चार वर्षे लता बाहेरगावीच शिकत असल्यामुळे मी आईला कधीच एकटे सोडले नाही. त्यानंतर लताचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक देखणा व उच्चशिक्षित मुलगा बघून लताचे हात पिवळे करून टाकले.

 

अशा रितीने आईच्या व माझ्या संसारात एक एक अडचण येत होती पण आम्ही धीराने सामना करत त्यावर मात करत होतो. एक दोन वर्षांनी माझे पण शिक्षण पूर्ण झाले व मनासारखी भरपूर पगाराची नोकरी पण लागली. आता आयुष्यातील सर्व चिंता मिटल्या होत्या व आमचा संसार पण जोरात चालला होता. जोरात म्हणजे नेहमीप्रमाणेच रोजच्या रोज व्यायाम चालू होता. हेमा व मी दोघेही अतिशय आनंदी होतो. खरं तर आम्ही पती पत्नी आहोत हे फक्त आम्हाला दोघांनाच माहिती होते कारण आम्ही देवाच्या व समाजाच्या साक्षीने लग्न केलेले नव्हते कारण समाजाने तशी परवानगीच दिली नसती. समाजाच्या दृष्टीने आमचे नाते हे एक पाप होते.

 

लताचे लग्न झाल्यानंतर ती तिच्या संसारात व्यस्त झाली पण अधून मधून आईला व मला फोन करायची आणि तिची खुशाली जाणून घ्यायची. मला पण बऱ्याच वेळा फोन करून खुशाली विचारत असे व आईचे औषधपाणी चालू आहे की नाही याची मुद्दाम चौकशी करायची. लग्न झाल्यामुळे आता तिला पण कळले होते की दररोज औषधपाणी मिळणे शरीरासाठी किती आवश्यक असते. शेवटी मला सांगायची की काहीही झालं तरी आईला नियमित वेळेवर औषध देण्यास विसरू नकोस. मी पण तिला बोलायचा की अगं मी का विसरेन? तिला औषध देता-देता मी पण तिच्या गोळया घेतो की.

 

आता आमचे नातेवाईक हेमाकडे व माझ्याकडेही माझ्या लग्नाचा विषय काढू लागले होते. आता सगळे शिक्षण पूर्ण होऊन नोकरी पण लागलेली आहे त्यामुळे सगळे व्यवस्थित आहे व लग्न करण्यात कोणतीही अडचण नाही असे ते हेमाला व मला समजाऊ लागले. लताने पण बऱ्याच वेळा मला लग्नाविषयी विचारले. आता औषध जरा कमी कर व तुझ्या मेडिकलकडे लक्ष दे असे म्हणत मला चिडवू लागली. लवकर लग्न कर नाहीतर तुझ्या बायकोलाही बाहेरून औषध घेण्याची आवश्यकता पडेल हे लक्ष्यात ठेव. मी म्हणायचो, त्याची गरज पडणार नाही कारण माझ्याकडे भरपूर औषधाचा साठा आहे. तुझ्याकडे जर कोणी पेशंट असेल तर सांग त्यांनाही औषध देण्याची सोय करतो.

 

खरं तर मला लग्न करायचेच नव्हते कारण माझी बायको माझ्याबरोबर होतीच. परंतु आईला मात्र नातेवाईकांच्या पुढे काहीही बोलता येत नव्हते. आई आपली व्यथा फक्त माझ्यासमोरच मांडू शकत होती. काही नातेवाईकांनी तर आईला काही मुली पण दाखवल्या होत्या. एक दिवशी रात्री जेवण झाल्यावर आम्ही नेहमीप्रमाणे खेळायला सुरूवात केली. तेव्हा आईने माझ्या लग्नाचा विषय काढला. त्यावर मी म्हणालो, "आई, तुला तर माहिती आहे की आपले लग्न झालेले आहे, आपण दोघे नवरा बायको म्हणून गेली कित्येक दिवस संसार करत आहोत. तुलाही असेच वाटते का? की मी लग्न करावे म्हणून?"

 

आई बोलू लागली, "विजय, अरे मी यावर भरपूर विचार केला आणि शेवटी ठरविले की तू लग्न केलेच पाहिजे."

 

मी म्हणालो, "आई, हे तू बोलत आहेस का? तुझे माझ्यावर प्रेम आहे की नाही सांग? आपण दोघांनी एकमेकांसोबत राहण्याचे वचन दिलेले असताना तू मला का दुसरे लग्न करण्यास भाग पाडत आहेस?" असे म्हणत मी रागानेच पटपट आईची साडी फेडून बाजूला फेकली व क्षणार्धात तिला विवस्त्र केली.

 

ती बोलू लागली, "विजय, माझं ऐक एकदा, अरे आपला संसार एकदम सुखात चालणार यात काही शंकाच नाही. मी तुला संसारातले जे पाहिजे ते सुख देऊ शकते परंतु तुझा संसार फुलवू शकत नाही रे."

 

मी तिला विचारले, "फुलवू शकत नाही, म्हणजे काय गं?"

 

ती म्हणाली, "अरे मी भरपूर शरीरसुख देत आले आहे यापुढेही देत राहिल परंतु तुला मुले देऊ शकत नाही. हे समाजाच्या विरूद्ध आहे आणि याला कधीच मान्यता मिळणार नाही."

 

आता मी आईला जोरजोरात झवू लागलो व दोन तीन मिनिटात माझे पाणी तिच्या पुच्चीत सोडले आणि म्हणालो, "आई, नको आहेत मला मुले, मला फक्त तू पाहिजे गं. तुझ्याशिवाय मी नाही जगू शकत."

 

ती म्हणाली, "अरे, मी कुठं जाणार आहे रे तुला सोडून? मी तर तुझ्याबरोबरच राहणार आहे. पण माझ्यासाठी तू अजून एक लग्न कर. समाजासाठी तुझं हे पहिलंच लग्न असेल व त्यातुन होणारी मुलं पण समाजमान्य असतील. अरे, तुझी मुलं म्हणजे माझीच मुलं असतील ना?"

 

मी म्हणालो, "आई, अगं तू असतांना मी दुसऱ्या बायकोचा विचारच नाही करू शकत गं. तू घरात माझ्याबरोबर असताना मी कसा काय दुसऱ्या बायकोबरोबर बोलू शकतो, तिच्यावर प्रेम करू शकतो अथवा तिच्याबरोबर संभोग करू शकतो? माझ्या मनांत बायको म्हणून फक्त तूच आहेस आणि तिला जरी झवायला लागलो तरी तिच्या डोळ्यांत मला तूच दिसणार यात काही शंका नाही त्यामुळे उगीच एखाद्या मुलीचे आयुष्य उध्वस्त करणे मला पटत नाही."

 

आई पुढे बोलू लागली, "अरे विजय, तिचे आयुष्य उध्वस्त कसे होईल रे? तू असणार आहेस की तिच्याबरोबर. तसंही मी थोडीच तुला आयुष्यभर साथ देऊ शकणार आहे? लवकरच म्हातारी होऊन जाणारच आहे त्यामुळे तुला आयुष्यभराची जोडीदार मिळणे गरेजेचे आहे आणि तुझा संसार फुलून मुले बाळे होणे आवश्यकच आहे ना? अरे, तुझे बाबा होते तेव्हा मी नाही का तुमच्या दोघांचीही सोबत करत होते, तुम्हाला दोघांनाही जसे जमेल तसे शरीरसुख देत होते, तसेच तू पण करू शकतोस ना. तु वेळेप्रमाणे, सवडीप्रमाणे यातून मार्ग काढू शकतोस. आणि तसेही आता दिवसेंदिवस माझी शारीरीक गरज पण कमी कमी होत जाणार रे, त्यामुळे तू माझी काहीच चिंता करू नकोस.

 

आईने माझा हात तिच्या डोक्यावर ठेवला व म्हणाली, "विजय, तुला माझी शपथ आहे, तू लग्न करायचे म्हणजे करायचे." मग मी माझा हात आईच्या डोक्यावरून खाली घेतला व शांत झालो. आई पुढे बोलू लागली, "तुझ्या मामाने मला एक खुप छान आणि सुंदर मुलगी दाखवलेली आहे. आपण लवकरच बघण्याचा कार्यक्रम करू. तुला ती नक्की आवडेल. आणि हो ती खूप सेक्सी पण आहे बर का?" असे म्हणूत आईने माझ्या लंड हाताने दाबला व जोरात ओढला.

 

आता मात्र मी आईचे म्हणणे टाळू शकत नव्हतो. ठरल्याप्रमाणे आम्ही बघण्याचा कार्यक्रम केला. मला मुलगी पसंत पण झाली आणि पुढील एक दीड महिन्यांत आमचे लग्न पण झाले. माझ्या दुसऱ्या बायकोचे नांव अक्षता आहे. अक्षता दिसायला खुपच सुंदर आहे त्याचप्रमाणे समजूतदार देखील आहे. परंतु तिच्याशी वागतांना आई व मी नेहमी काळजी घेत होतो जेणेकरून तिला आमच्या संबंधांविषयी काही कळता कामा नये. माझ्यापेक्षा आई त्याबाबत खूप सजग होती.

 

एवढे असून सुद्धा जेव्हा जेव्हा शक्य होईल त्या त्यावेळी मी आईला भरपूर झवण्याचा आनंद दिला. आता माझे लग्न झाले आहे आणि मी तिच्याकडे दुर्लक्ष्य करत आहे असे कधीही होऊन दिले नाही. अक्षताला जर चार वेळा झवलो तर वेळ काढून आईला निदान एकदा तरी झवत होतो. आईची कामेच्छा कधी व्यर्थ जाऊ दिली नाही त्यामुळे आई माझ्या नवीन संसारात देखील नेहमी आनंदीच राहत असे.

 

आता घरात अक्षता असल्यामुळे मला खूप सांभाळून आईला पकडावे लागायचे. अक्षताचे कधी आपल्याकडे लक्ष जाईल याचा नेम नव्हता त्यामुळे ती घरी असताना मी जरी हट्ट केला तरी आईच मला आपल्या जवळ येऊन देत नसे. मात्र नवीन लग्न झालेलं असल्यामुळे अक्षता वारंवार आपल्या माहेरी जात असे त्यामुळे त्या एक दोन दिवसांत मात्र मी व आईला भरपूर झवायचो व झालेल्या विरहाची कसर काढायचो.

 

कधी कधी मला आईची खूप आठवण झाली तर अक्षता बाजारात भाजी वगैरे आणायला गेली की मी लगेच आईला पकडून कचाकच झवत असे. एखाद्या दिवशी मी जर सुट्टीवर असेल आणि लता मुलांना शाळेत सोडवायला किंवा आणायला गेली की तेवढ्या वेळातच मी आईला पाणी पाजत असे. ज्याप्रमाणे आईला माझ्या टॉनिकची गरज होती त्याचप्रमाणे मलाही आईच्या शरीराची उब हवीहवीशी वाटायची कारण गेले कित्येक वर्षे मी तिच्याकडून ती अनुभवली होती.

 

एकदा तर बरेच दिवस झाले तरी पण काही आमचे मिलन होईना. मी जरा नाराजच झालो होतो कारण आता आई तर काही स्वत:हून मला सांगणार नाही त्यामुळे मीच काहीतरी करून तिची तहान भागविली पाहिजे असे वाटायचे. शेवटी मी एकदा धोका पत्करायचे ठरविले. अनेक वेळा प्रयत्न करूनही आम्हाला एकांत मिळत नव्हता. अक्षता सकाळी आंघोळीला बाथरूममध्ये गेली होती. साधारणपणे ती वीस ते पंचवीस मिनिटे आंघोळ करते त्यामुळे त्या वेळेत जर आपण आईला पकडले तर वीस मिनिटात सहज झवून होईल असे वाटले. मी पटकन आईला माझ्या रूममध्ये बोलावले. परंतु आई काही तरी काम करत असल्यामुळे लवकर येत नव्हती. मी सारखा आईला इशारे करत होतो पण ती काही प्रतिसाद देत नव्हती, यामध्ये सहा सात मिनिटे वाया गेली. शेवटी मीच तिच्याकडे गेलो व पटकन तिला खाली झोपवले आणि तशीच साडी व परकर वर खेचला आणि माझा कडक लवडा तिच्या पुच्चीत सोडला व कचाकच झवू लागलो.

 

आईची तशी आता झवण्याची अजिबात तयारी नव्हती पण मी गरम झालेलो असल्यामुळे मी जोरजोरात धक्के देत होतो. सलग दहा ते पंधरा मिनिटे मी तिला झवत होतो. हळूहळू आई पण गरम होऊ लागली होती. मी थोड्यात वेळात सरसर आपले वीर्य तिच्या योनीत सोडले व धक्के मारणे चालूच ठेवले. माझे वीर्यपतन झालेले होते पण आईचे मात्र झालेले नव्हते. ती आता कुठे पुरती गरम झाली होती व माझ्या केसांना धूरून आपल्या अंगावर दाबत होती. तिची आग शांत व्हायला अजून थोडा वेळ लागणार होता. तेवढ्यात बाथरूमची कडी वाजली. आमच्या दोघांच्याही छातीत धडधड होऊ लागली. आता अक्षता आपल्याला रंगे हात पकडणार यात काहीच शंका नव्हती. मी खुशाल आपल्या सख्ख्या आईला झवतोय व आईपण मला साथ देतेय हे पाहून अक्षताला काय वाटेल आणि तिची पुढची प्रतिक्रिया काय असेल याचीच आम्हाला भिती वाटायला लागली होती.

 

बाथरूमची कडी वाजताच मी पटकन माझी पँट वरती ओढली व बटन लावून टाकले आणि रूमालाने तोंड पुसले. मी आईच्या वरती झोपलेलो असल्यामुळे पटकन उठू शकलो पण आईला मात्र उठता येत नव्हते व त्यामध्ये तिची साडीही फिटायला लागली होती त्यामुळे उठले तर साडी फिटेल या भितीने ती उठली नाही.

 

अक्षता अर्ध्या मिनिटातच बाहेर आली आणि बघते तर आई खाली पडलेली होती व मी पण तिच्या शेजारी उभा होतो. अक्षता बाहेर यायच्या आधी मी पटकन शेजारची पाण्याची बादली सांडवली होती व शीडी पाडून ठेवली होती. अक्षताने विचारले, "काय झालं?"

 

मी म्हणालो, "अगं अक्षता, आई इथे काहीतरी काम करत होती, आणि शिडीवरून तिचा पाय घसरला व ती खाली पडली आणि पाण्याची बादली पण सांडली, आता तिला उठता पण येत नाही." असे पाहिल्यावर अक्षताने पटकन कपडे घातली व धावतच येऊन आईला उठवले तिच्या रूममध्ये जाऊन खुर्चीवर बसवले. अक्षता कपडे घालून यायच्या आधी आईने पटकन आपली निकर घालून व साडी व्यवस्थित करून ठेवली होती.

 

मी मनातल्या मनात अक्षताचे आभार मानले आणि खूप मोठे संकट टळल्यामुळे आनंदीही झालो. तेव्हापासून आईने मला कधीही अशा प्रकारे धोका पत्करू दिला नाही. ज्यावेळी अक्षता घराच्या बाहेर असायची त्याच वेळी ती मला हात लावून द्यायची. त्यामुळे पुन्हा असा प्रसंग कधीही आला नाही परंतु वेळात वेळ काढून मी तिला सुख देण्याचा नेहमी प्रयत्‍न करत होतो.

 

अशा प्रकारे माझा दोन्ही बायकांबरोबर, पहिली हेमा आणि दुसरी अक्षता, आनंदात संसार चालू होता. त्यानंतर मला व अक्षताला दोन मुलेही झाली. माझ्या दोन्ही बायका मुलांचा व्यवस्थितपणे सांभाळ करत आहेत. हे असे माझे दोन मुलांचे, दोन बायकांचे आणि एका आईचे कुटुंब, आईची पेन्शन आणि माझा पगार यावर टुमटूमीत चालले आहे आणि मी एकाच वेळी दोन कारखाने यशस्वीरित्या चालवतोय.

 

प्रिय वाचक हो,

आपण "आईला पण तेच पाहिजे होते" ही माझी कथा शृंखला सुरुवातीपासून आत्तापर्यंत न कंटाळता, उत्सुकतेने वाचत आलात त्याबद्दल आपले मन:पुर्वक आभार. माझी ही पहिलीच कथा असल्यामुळे लिखाणात भरपूर चूका व संदर्भ स्पष्टतेचा अभाव आपणास जाणवला असेल त्याबद्दल दिलगीरी व्यक्त करतो. मी जसा माझ्या आईकडून व बायकोकडून शरीरसुखाचा मनासोक्त आनंद लुटला तसाच कथा वाचतांना अप्रत्यक्षरित्या तुम्ही देखील आनंद घेतला असेल यात काही शंका नाही. आपल्या संस्कृतीमध्ये आईला झवणे किंवा तिच्या शरीराशी चाळे करणे हे पाप मानले जाते. परंतु आजच्या आधुनिक जगात अशी अनेक उदाहरणे मिळतील जिथे आई व मुलगा किंवा एकाच घरातील स्त्री-पुरुष अनैतिक संबंध ठेवून एकमेकांच्या शरीराचा आनंद घेतात. खरं तर अनैतिक संबंधांची अनेक उदाहरणे मिळतील परंतु आई व मुलाच्या संबंधांची उदाहरणे मिळणे कठिण असते. या कथेनिमित्ताने खऱ्या अर्थाने "आईझवाडा" म्हणजे काय असते हे आपल्याला समजले असेल व "आईझवाडा" असणे चांगले की वाईट याचा पण अंदाज आला असेल. मला जसे माझे कुटुंब मिळाले तसेच आपल्यालाही मिळो अशी आशा बाळगतो व थांबतो. माझ्या लेखणीवर आपण भरभरून प्रेम केल्याबद्दल आपले शतश: आभार.

 

शेवटी आपणांस नम्र विनंती करतो की आपण [email protected] या इमेल आयडीवर आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा. आपण ज्याप्रमाणे आजपर्यंत कथेचा प्रत्येक भाग वाचला त्याचप्रमाणे वरील इमेल आयडीवर आपला अभिप्राय पाठवायला देखील विसरू नका. आपले अभिप्राय इमेलद्वारे माझ्यापर्यंत पोहोचले तरच माझी ही पहिली कथा आपणांस आवडली आहे की नाही हे मला कळेल व त्यामधूनच प्रेरणा घेऊन मी पुढील कथा लिहिण्यास घेईल. आपले अभिप्राय वाचूनच मला पुढील कथा लिहिण्यासाठी उत्तेजना, धैर्य आणि मनोबल मिळेल.
धन्यवाद !
Reply
09-03-2021, 05:10 AM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग
जबरदस्त, मित्रा मी सांगितलेल्या थिमवर म्हणजे आई मुलाचे अफेयर सांगनारा लहान भाउ(लहान मुलगा) या थिमवर ही कथा लिही
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 18,049 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 5,652 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 7,840 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 4,592 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 6,996 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 14,363 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 37,641 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 31,520 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 71,913 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 53,433 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 2 Guest(s)