Poll: ही कथा आवडली का?
You do not have permission to vote in this poll.
हो
50.00%
1 50.00%
नाही
50.00%
1 50.00%
Total 2 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]

झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला
08-01-2023, 01:25 PM,
#1
Wink  झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला
      माझे नाव प्रतिक आहे. मी २३ वर्षाचा आहे. जेव्हापासून माझ्या मोठ्या भावाचे लग्न झाले आणि वहिनी घरात आली आहे. माझे मन खूप कुश झाले आहे. रोज सकाळी सुंदर बाई आपल्या घरात आपल्यासाठी चहा नास्ता बनवते. घरात साडीमध्ये फिरत असते. आणि प्रेमाने आपल्याशी बोलते.
 
      हे सर्व माझ्यासाठी स्वर्गात आल्यासारखे होते. वहिनी दिसायला गोरी आणि शरीर गुबगुबीत होते. ती जेव्हा पण काम करत असायची. माझी नजर तिच्या गोलाकार स्तनांवरच असायची. मी जेव्हा मोकामिळेल नजर चुकवून स्तनांवर नजर टाकत असे.
 
      एवढ्या जवळून कधी कोणत्या बाईचा सहवास झाला नव्हता. एवढी गोरी बाई आपल्या घरात राहते ह्याच विचाराने माझ्या शरीरात हलचल निर्माण होयाची.
 
वहिनीला पाहून एक गोष्ट मला कळली कि बायकांचे स्तन समोरून लहान दिसतात. पण बाजूने पाहिले तर खरा आकार कळतो. वहिनी साडीच्या पदर नि पुढून तर आपले स्तन लपवून ठेवायची पण बाजूने ब्लॉऊझ वरून कळून येयाचे कि वहिनीचे स्तन खूप मोठे आणि चांगलेच रसदार आहेत.
 
घरात मी, माझा मोठा भाऊ ज्याचे लग्न झाले आणि वहिनी घरात आली, माझे वडील आणि माझी मधली बहीण राहत होतो. मला आई नसल्यमुळे आम्ही सर्व खूप मोकळ्या विचाराचे होतो. एकमेकांच्या बॉयफ्रेंड आणि गर्लफ्रेंड बद्दल आधीच घरात माहित होते. बहिणीचा पण बॉयफ्रेंड होता पण त्यांचे ब्रेकअप झाले. तर आता तिचा कोणी बॉयफ्रेंड नाही.
 
वहिनीची गोष्ट केली तर वहिनी हसमुख होती. मी घरात सर्वात लहान असल्याने माझी वहिनीशी पहिल्याच दिवसापासून चांगली मैत्री झाली. मी वहिनीशी मस्करी पण करत असे. आमच्या चांगल्या गप्पा होत असे.
 
जशी रात्र होयाची आणि मी माझ्या खोलीत जायचो, मला फक्त वहिनी बद्दल विचार यायचे. वहिनीचे विचार येताच लवडा ताठायला लागायचा आणि माझा हात आपोपाल लवड्यावर पोहचायचं. मग खोलीची लाईट बंद करून वहिनींबद्दल मनात विचार करत हातगाडी सुरु होयाची.
मला भावावर खूप जळण होऊ लागली कारण किती भारी बायको त्याला रोज रात्री झवायला मिळते. मी वहिनीच्या गोऱ्या शरीराबद्दल विचार करत रोज रात्री हलवत असे. वहिनीचे नाव मनात घेत लवड्यातून पाणी काढत असे.
 
असे काही दिवस चालले. मग हळू हळू माझी इच्छा वाढू लागली. मला वहिनी चे ते गोरे आंबे चोखायचे होते, तिची कमर चाटायची होती, पुचित जीभ घालायची होती, आणि मोठी गांड हाताने दाबत तोंड तिच्या गांडीच्या फटीत घासायचे होते. माझी सहन सक्ती संपत चालली होती.
 
एक दिवस भावाला मी बाबांशी बोलताना ऐकले कि ते दोघे गावी जाणार आहेत. गावात काही काम आहे तर ३ दिवसासाठी गावाला जाण्याचा विचार आहे. त्या दिवशी सांदयकाळी मी घरी आलो तर मला बाबानी कळवले कि ते येत्या शुक्रवारी गावी जाणार आहेत आणि मंगळवारी परत येणार.
 
त्या रात्री मी विचार करू लागलो. मला हा मोका सोडायचा नव्हता. मी ठरवले कि ह्या शुक्रवारी काकीला पटवून शनिवारी तरी काकीला आपल्या लवड्याचे दर्शन दिले पाहिजे. हा मोका परत मिळणार नाही. मी सर्व विचार करून घेतला.
 
शेवटी तो दिवस आला. बाबा आणि मोठा भाऊ गावाला निघाले. मी त्याना बस स्टॉप वर सोडले. त्याना सोडून घरी आलो. वहिनी स्वयंपाक घरात होत्या. बहीण तिच्या खोलीत होती.
 
संध्याकाळ झाली होती. काही वेळाने आम्ही जेवून घेतले आणि झोपायची तयारी झाली. वहिनीची खोली वर होती. आणि तिच्या बाजूला बहिणीची खोली. माझी खोली खाली होती.
 
वहिनी रूम मध्ये जाताच, मी वहिनीला सुभरात्रीचा मेसेज पाठवला. वहिनीने तो वाचला आणि मला पण सुभरात्री म्हणाल्या. आता पुढे विचार आला कि कसे वहिनीला मी मनवू. मला काही कळेना.
 
तेवढ्यात वहिनीने विचारले “झोप नाही येत आहे का?”
 
मी उत्तर दिले, “हो आज झोप येत नाही आहे.”
 
पुढे वहिनी म्हणाल्या, “मग काय करायचा विचार आहे”
 
मनात तर विचार आला, वहिनीला बोलू तुम्हाला झवायचे विचार आहे. पण एवढी हिम्मत झाली नाही.
 
मी वहिनीला म्हणालो. “थोडावेळ गेम खेळेन मग झोपेन”.
 
वहिनी त्यावर हसल्या आणि पुढे म्हणाल्या, “हो गेम खेळून घे. मन शांत होईल आणि झोप पण चांगली लागेल.”
 
मला त्यांचा इशारा समजला, त्याना वाटले मी लवडा हलवण्याबद्दल बोलत आहे. पण माझा तसा विचार नव्हता.
 
पुढे वहिनी म्हणाल्या, “लग्न नाही झाले ना मग तर एकटेच गेम खेळावे लागेल. दुसरा काही उपाय पण नाही ना”
 
मी पण त्याना चावट उत्तर दिले “हो काय करणार, कोणी मदत पण करत नाही. दोघांनी मिळून गेम खेळले असते तर खूप मजा आली असती.”
 
त्यावर वहिनी हसल्या आणि म्हणाल्या, “ते पण आहे. खेळून घ्या तुमचे गेम. मी झोपते आता. उद्या मला सांग गेम कसा होता”.
 
मी पण त्यावर हसून उत्तर दिले. “हो वहिनी मी सांगेन गेम कसा होता”
 
वहिनी झोपल्या पण त्या माझा लंड कडक करून गेल्या. मी वेळ न घालवता पूर्ण नागडा झालो. बेड वर मधोमध दोन उश्या ठेवल्या, त्यावर एक नरम चादर टाकली आणि मध्ये फट बनवली. मग लाईट बंद केली आणि लवडा दोन्ही उशीमध्ये टाकून त्यावर झोपलो. जसा लवडा दोन्ही उशीच्या फटीत घुसला खूप सुंदर अनुभव आला.
 
असे वाटले कि पुच्चीत लंड घुसला. अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा आह्हह्ह
 
मग वर खाली कमर करून फटींमध्ये झवायला सुरवात केली. कचाकचा दणके देत मी झवू लागलो. डोळे बंद केले कि वहिनी समोर नागडी झोपलेली दिसत होती. असे वाटत होते कि वहिनीचे पाय फाकवुन मी तिच्या पुचित लंड घुसवला आणि तिला झवत आहे.
 
अहाहा हहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अह्हाआहाहाहाहाहा
 
लवडा खूप तापला होता. मी जोर जोरात दणके देत झवत होतो. काही वेळ जोरात झवलो. मग पाणी निघणार होते तर जोरात झवत झवत मी पाणी सोडले आणि ते मध्ये ठेवलेल्या कपड्यवर सर्व उडाले. खूप मजा आली उशीला असे झवायला.
 
मी तसाच नागडाच बाजूला झोपून गेलो.
 
दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठलो. अंघोळ करून घेतली.
 
वहिनीने मला चहा दिली. त्या माझ्या कडे बघून हसल्या. मी चहा पिऊन घेतली. वहिनी आत स्वयंपाक घरात होत्या.
 
मी चहाचा कप आत ठेवायला आलो. हात धुवत होतो. तेवढ्यात वहिनी म्हणाल्या, “किती वाजे पर्यंत कालचा गेम खेळत होतास.”
 
मी हसून वहिनीला उत्तर दिले, “तुमच्याशी बोलून झाले आणि लगेच गेम खेळायला सुरवात केले. काही मिनिटे खेळलो मग झोपलो.”
 
वहिनी हसल्या आणि म्हणाल्या, “म्हणजे मी बोलली थोडावेळ तर त्याचा फायदा झाला ना गेम मध्ये.”
 
मी हसून उत्तर दिले, “हो खूप फायदा झाला. तुमच्याशी बोललो म्हणून मजा आली गेम खेळायला.”
 
वहिनी पण पुढे म्हणाल्या, “मी आहेच एवढी छान कि कोणाला पण मजा येईल. आणि हसत बाहेर निघून गेल्या.”
 
वहिनीच्या अश्या चावट बोलण्याने माझा लवडा परत ताठला. असे वाटत होते कि जाऊन सरळ वहिनीला घट्ट मिठी मारू आणि नागडं करून झवून टाकू.
 
पण मनात खूप भीती वाटत होती.
 
मी कसे तरी स्वतःला सांभाळून आपल्या कामासाठी बाहेर निघून गेलो. पूर्ण दिवस मला आता फक्त वहिनींबद्दल विचार येत होता. आज शनिवार होता. त्यामुळे जास्त वेळ नव्हता. एकदा भाऊ आणि बाबा परत आले कि काही करायला मिळणार नाही. आताच मोका होता. म्हणून मी ठरवले आज रात्री वहिनीला काहीही करून झवून घेणं. एकदा झवलो कि मग नेहमीच वहिनीला झवायला मिळेल.
 
मी रोजच्या वेळेवर घरी आलो. बहीण घरी होती. आम्ही जेवून घेतले. सर्वानी आपले काम आटपून झोपायला आपापल्या खोलीत गेले.
 
आज परत मी वहिनीच्या मेसेज चे वाट पाहत होतो. तेवढ्यात वाहिनीचा मेसेज आला. वहिनीने सुरवातीलाच विचारले.
 
आज पण गेम चा प्लॅन आहे का?”
 
.
 
मी त्यावर लगेच होकार दिला. वहिनी हसल्या आणि म्हणाल्या किती दिवस असे एकटं गेम खेळणार. जोडी ने गेम खेळायचा मग जास्त मजा येईल.
 
मी पण चावट मूड मध्ये आलो होतो. तर मी लगेच वहिनीला म्हणालो, “हो तोच प्लॅन आहे. जोडी साठीच प्रयत्न चालू आहे. समोरून होकार आला कि एकत्रच गेम खेळणार”
 
वहिनी परत हसल्या, “पुढे म्हणाल्या मी पाण्याची बाटली घेतली नाही. मी घेऊन येते मग बोलते.”
 
माझी खोली स्वयंपाक घराच्या बाजूची होती. म्हणजे वहिनी दरवाज्या समोरूनच जाईल.
 
मी लगेच ह्या गोष्टीचा फायदा घेण्याचे ठरवेल.
 
मी उठलो आणि माझा दरवाजा अर्धा उघडा ठेवला. रूम मधली लाईट बंद केली आणि काळोख केला. बेड वर आलो आणि चड्डी खाली करून ताठलेला लवडा बाहेर काढला. आणि असा झोपलो कि बाहेरचा उजेड माझ्या ताठलेल्या लवड्यवर पडेल.
 
तोंडावर चादर घेतली आणि झोपायचे नाटक केले. माझा विचार होता, वहिनीला माझा ताठलेला लवडा दाखून उस्साहीत करायचे. म्हणजे ती आकर्षित होईल आणि झवायला देईल.
 
मी बेड वर झोपलो. मला बाहेरून कोणी तरी येण्याचा आवाज आला. मी लगेच चादर तोंडावर घेतली आणि झोपायचे नाटक केले. मला स्वयंपाक घरात भांडीचा आवाज आला. मला कळले कि वहिनी आली आहे. मी असाच पडून होतो.
 
मग काही वेळाने मला जाणवले कोणी तरी माझ्या खोलीचा दरवाजा ढकला. कोणी तरी आत आले आणि आतून दरवाजाला कडी लावली. मी खूप उस्साहीत झालो. मला वहिनी काळोखात बेड कडे चालत येण्याचा भास झाला.
 
माझी योजना यशस्वी झाली.
 
मी पुढे कांही विचार करेन तेवढ्यात वहिनीने माझा लवडा हाताने धरला.
 
अह्ह्ह अहाहाहाहा आह्हह्ह
 
वहिनीचा कोमल हात माझ्या लंडाभोवती लागताच मी तापलो. वहिनीने माझा लवडा घट्ट पकडून वर खाली करायला सुरवात केली. जोर जोरात वर खाली करून लवडा हलवू लागली. मी असाच चादर तोंडावर ठेवून आवाज करू लागलो.
 
अहाहा हहा हाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहा हाहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह
 
मग वहिनीने माझा लवडा चाटायला सुरवात केली. वहिनीने आपली जीभ माझ्या लवड्यच्या टोकाला घासली.
 
अहाहा हाहाहाहाहा….. किती सुंदर अनुभव होता तो. वहिनी गोल गोल जीभ फिरवत लंड चोखु लागली. पूर्ण लंड तोंडात घुसवला आणि चोखु लागली.
 
मुमु मम्मूऊ अम्मूमुंऊऊऊमऊ
उऊऊ,, उमुंऊऊऊमऊमुमु
मऊमुमूमुंमऊमुम ऊमऊमुमुंऊ
 
एक्दम रांडेसारखी चोखत होती. खूप बरे वाटते जेव्हा बाई आपला लंड तोंडात घेऊन चोखते. स्वर्ग सुख मिळते.
 
वहिनीने खूप वेळ लंड चोखला. मग त्या बेड वर येऊन बसल्या आणि त्यांनी माझी पॅन्ट पूर्ण खाली खेचून काढून टाकली.
 
मग वहिनी माझ्या वर येऊन बसल्या आणि त्यांनी माझी टीशर्ट पण वर केली आणि काढून टाकली. मी चादर पण बाजूला केली. खोलीत पूर्ण काळोख होता. काहीच दिसत नव्हते.
 
मी पुढे कांही विचार करेन तेवढ्यात वहिनी माझ्यावर झोपल्या आणि त्यानी मला होठांवर किस करायला सुरवात केली. वहिनी जेव्हा माझ्या अंगावर झोपल्या तेव्हा मला कळून आले कि वहिनीने पूर्ण कपडे काढून त्या पूर्ण नागड्या झाल्या आहेत.
 
वहिनीने जसे मला होठांवर किस केले, माझ्या अंगावर झोपली. मी सर्वच विसरून गेलो. माझ्या मेंदू ने काम करणे बंद केले.
 
मी वहिनीला घट्ट मिठी मारली आणि त्याना वेड्या सारखा किस करू लागलो. वहिनीचे मोठे आंबे माझ्या छातीवर दाबले होते. निप्पल छातीवर घासत होते. लवडा पुचीच्या वर घासत होता. लवड्यचे टोक वहिनीच्या पुचीवर घासला जात होता.
 
मी वहिनीच्या नरम पाठीवर हात फिरवत खाली गेलो आणि गांडीवर हात आणला. जसा मला वहिनीच्या गांडीचा स्पर्श मिळाला, मी दोन्ही हाताने वहिनीची गांड दाबली. आह्हह्ह अहाहाहाहा…… किती मस्त वाटले वहिनीची मोठी गांड दाबायला. भली मोठी गांड हातात आली होती.
 
.
 
मग असाच लवडा खालून पुचित घुसवला. दोन्हीहाताने गांड दाबून धरली आणि गच… गच…. गच…. खालून लवडा पुचित टाकून झवू लागलो.
 
जोर जोरात खालून झटके देत वहिनीला खालून झवू लागलो… वहिनीने होठांवर किस करणे थांबवले आणि आवाज करू लागली.
 
अहाहा अहाहा ह्ह्ह्ह आह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा
 
काही वेळ शॉट मारून.. मी वहिनीला खाली घेतले आणि तिच्यावर झोपलो. वहिनी खाली येताच मी आधी वहिनीच्या स्तनांना हातात घेतले. दोन्ही स्तन गुबगुबीत होते. मी लगेच जोर जोरात वहिनीचे स्तन दाबू लागलो. निप्पल तोंडात घेऊन दोन्ही स्तन चोखून घेतले. वहिनीचे दूध पियाला खूप मजा येत होती. निप्पल ला एक वेगळीच चव होती.
 
जोर जोरात मोठे स्तन पिळत मी वहिनीचे दूध पीत होतो. मग खाली गेलो आणि पुची जिभेने चाटून घेतली. जीभ पूर्ण पुचित टाकून वहिनीला झवले. पूर्ण पुची ओली केली.
 
त्यानंतर मी वहिनीला उपडी झोपवले. काळोखातच गांडीवर तोंड टेकवला आणि गांडीची मजा घेऊ लागलो. मोठी गांड तोंडावर मस्त भासत होती. मी तोंड घासले गांडीवर. गांडीत तोंड टाकून जीभ फिरवली. मग लवडा हातात घेतला आणि गांडीच्या फटीत वर खाली करू लागलो. जवळ अर्धा लवडा वहिनीच्या गांडीच्या फटीत घुसला होता.
 
मग अशीच एक उशी मी वहिनीच्या पोटाखाली घेतली. मागून गांड वर उचली गेली. लगेच मी दोन्ही पायाच्या मध्ये पुचीवर लंड टेकवला आणि मागून लंड पुचित घुसवला. ताठलेला लंड तापलेल्या सळई प्रमाणे सरळ ओल्या पुचित घुसला. लवडा सरळ आत जाताच मी दणादण मागून दणके देऊ लागलो.
 
लवडा आता शेवट वर पोहचला होता. मी माझी गती वाढवली. गांडीवर दोन्ही हात दाबून धरले आणि गचागच वहिनीची पुची झवू लागलो.. वहिनी पण तोंडाने आवाज करू लागली.
 
अहाहा हहा हहा अहहह हाहाहा
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा
आ आआः अह्ह्ह अह्ह्हाह्ह्ह्ह
 
माझे पाणी टोकाला पोहचले.. मी लगेच एक दणका देत लवडा पुचीतून बाहेर काढला आणि गांडीवर पूर्ण पाणी उडवले. जोराची पाण्याची धार निघाली आणि पूर्ण गांडीवर आणि गांडीच्या फटीत पसरली. खूप गरम पाणी लंडातून बाहेर आले.
 
मी शांत झालो आणि असाच नागडा वहिनीच्या बाजूला झोपलो. वहिनी पण सरळ होऊन झोपल्या. लवड्यला आज स्वर्ग दिसले. मनात वहिनीला झवायला मिळाले ह्याचे खूप आनंद होता.
 
काही वेळाने मी उठलो. माझा फोन बाजूला टेबलावर ठेवला होता तो हातात घेतला. माझी चड्डी मला मिळत नव्हती तर मोबाईल ची लाईट लावली आणि चड्डी शोधू लागलो.
 
चड्डी शोधत असताना जसे मी वहिनी कडे पाहिले तर मला मोठा धक्काच बसला. माझे डोळे बाहेर आले. अंग थरथरू लागले. आणि थंडी भरून आली.
 
मला दिसले बाजूला जी झोपली आहे ती वहिनी नसून ती माझी सखी बहीण आहे. म्हणजे मी आता पर्यंत जीला वहिनी समजून झवत होती ती वहिनी नसून माझी सखी मोठी बहीण निघाली.
 
म्हणजे मी आता माझ्या मोठ्या बहिणीला झवले..
 
विचारानेच माझ्या तोंडाचे पाणी सुकले. मी लगेच बेड वरून खाली उतरलो. बहीण झोपेत होती. त्या काळोखात आणि मोबाईल लाईट च्या उजेडात मी माझ्या मोठ्या बहिणीला माझ्या समोर नागडे झोपलेले पाहत होतो.
 
मला काही कळेनासे झाले. मी काही वेळ असाच बहिणीकडे पाहत स्तब्द उभा होतो. मी बहिणीच्या शरीराला वरून खाली नजर फिरवत पाहू लागलो. खरेतर मला बहिणीबद्दल वाईट विचार आले नाही पाहिजे होते.
 
पण मुलीचे नागडे शरीर पाहून आपोआप मेंदू काम करणे बंद होतो. लवडा ताठू लागतो, अंग गरम होते आणि झवायची इच्छा जागी होते. ताठलेल्या लवड्याला काही फरक पडत नाही कि समोर कोण आहे. त्याला फक्त पुची पाहिजे असते ज्यात तो आत घुसून तिला झवू शकतो.
 
माझी पण अशीच परिस्तिथी झाली. काही वेळातच माझा लवडा परत ताठू लागला. नकळत मी विसरून गेलो कि ती माझी बहीण आहे. मी बेड वर चढलो. बहिणीचे पाय फाकवले. समोर गुलाबी पुची दिसली. मी आदी पुचीवर प्रेमाने किस केले. ओली जीभ पुचीवर घासून पुची ओली केली. मग लवडा पुचीवर टेकवून हळूच पुचित घुसवला.
 
लवडा आत जाताच बहीण थोडी जागी झाली. तिने तोंडाने आवाज केला. मी लंड धक्का देत पूर्ण पुचित घुसवला आणि बहिणीवर झोपलो. माझे तोंड बहिणीच्या तोंडावर होते. मी तिच्या तोंडावर प्रेमाने पाहिले आणि तिच्या होठांवर किस केले. आता माझ्या मनात विचार येऊ लागला कि मी माझ्या बहिणीला झवत आहे.
 
.
 
तो विचारच मनात एक आग निर्माण करत होता. मी तिला झवू लागलो. झवताना तिच्या गालावर चुंबन घेत होतो. हळू हळू मी खालून दणके वाढवले आणि जोर जोरात लवडा पुचित टाकून झवू लागलो. बहिणीने डोळे उघडून मला पाहिले आणि माझ्या मानेभोवती गच्च मिठी मारली. मी बहिणीला प्रेमाने खालून पुचित लंड टाकून झवू लागलो. ती माझ्या कानाजवळच ओरडू लागली.
 
अहाहा अहाहा अहहह
अहाहा अहहह आह्हह्ह
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहा
 
मी दणादण बहिणीला झवू लागलो. माझी गती वाढली. लवडा आता वेळ घेत होता पाणी सोडायला. मी जोर जोरात झवणे सूर ठेवले. लवडा आणि पुचित घर्षणाने दोघे खूप तापले होते.
 
मी शॉट मारत चाललो होतो तेवढ्या बहिणीने पाणी सोडले. तिने पुची आकसली आणि लंड अडकू लागला. मी थांबलो नाही. मी दे दणादण झवत होतो.
 
आता माझे पाणी निघणार होते. मी लवडा झवत झवत बाहेर काढला. लगेच तिच्या पुचीवर मी लवडा हातात धरून हलवला आणि पाणी सोडले. परत एकदा लवड्यातून मोठी पाण्याची धार आली आणि पुचीला पूर्ण ओले केले.
 
तेव्हा कुठे जाऊन मी शांत झालो.
 
मग बहिणीच्या बाजूला असाच नागडा झोपलो. बहीण आणि मी दोघे पण खूप दमलो होतो. काही वेळाने बहीण उठली आणि बेड च्या खाली उतरली. तिने आपले कपडे उचलले आणि ती कपडे घालू लागली.
 
मी डोळे उघडून पाहिले तर त्या मोबाईल च्या बारीक लाईट मध्ये मला बहीण वाकून चड्डी वर करताना दिसली. तिने मग ब्रा घातला आणि वर मॅक्सि घालून ती बाहेर निघून गेली.
 
मी असाच नागडा झोपलो होतो. मग मी पण माझे कपडे घातले आणि झोपून गेलो.
 
त्या दिवशी.. एक वेगळीच मजा मिळाली. जे विचार केले होते ते तर झाले नाही पण त्यापेक्षा चांगलाच अनुभव मिळाला
 
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 18,049 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 5,653 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 7,840 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 4,592 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 6,996 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 14,363 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 31,522 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 71,913 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 91,966 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 53,436 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 2 Guest(s)