माझी आणि माझ्या रांड बायकोची जवाजवी
10-03-2020, 01:04 PM,
#1
माझी आणि माझ्या रांड बायकोची जवाजवी
हेल्लो मित्रांनो माझा सर्वांना नमस्कार. माझे नाव राजेश आहे आणि माझे वय २७ आहे. माझी बायको ममता तिचे वय २५ आहे. मित्रांनो मला आणि माझ्या बायकोला सेक्स करणे खूप आवडते आणि आम्ही दर वेळी वेगवेगळ्या रीतीने सेक्स करतो.

मित्रांनो माझी पत्नी थोडी जाड आहे, आणि हो हे सर्व माझ्या मुळे घडले, कारण मी तिला ठोकून ठोकून जाड केली आहे आणि माझ्या पत्नीच्या बॉल चा आकार ३४ इंच, कमर थोडी जाड ३० इंच आणि गांड ३४ इंच आहे आणि माझा लंड ७.६ इंच लांब आहे.

आता मी सरळ गोष्टी कडे येतो. माझी पत्नी खूप कामुक आणि उत्तेजित आहे आणि ती जवायला नेहमी तयार असते. ती एका लहान गावात राहत असे आणि त्यामुळे तिला खूप शिव्या पण माहित आहेत पण ती फक्त जवताना मला शिव्या देते.

मित्रांनो ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा आम्ही ठोकाठोकी करून दहा दिवस झाले होते कारण मी त्यावेळी माझ्या कामाने बाहेर गेलो होतो. दहा दिवसांनी मी जेव्हा घरी आलो तेव्हा मी पहिले कि माझी बायको नवीन नवरी सारखी सजून माझी वाट पाहत होती. मी ८:३० वाजता माझ्या घरी आलो आणि ती दरवाजा उघडताच भुक्या वाघासारखी माझ्या वर तुटून पडली आणि माझ्या ओठाला ओठ लावून कीस करू लागली आणि मग १० मिनिटे कीस केल्यावर मी तिला म्हणालो जरा थांब जानु मला फ्रेश तर होऊ दे आणि मग आपण मस्ती करू.

मग ती म्हणाली कि जानू आता मला थांबवले जात नाही, मी मागच्या दहा दिवसांनी खूप भुकेली आहे आणि माझी पुच्ची पण खूप बैचेन आहे. मग मी म्हणालो कि थोडे थांब आणि मला फक्त १५ मिनिट दे आणि मी सरळ बाथरूम मध्ये गेलो. आणि अंघोळ करून आम्ही बेडरूम मध्ये मस्ती करायला गेलो. माझ्या पत्नीने टीवी चालू केला आणि टीवी वर एक ब्लू फिल्म चालू केली आणि मग ती म्हणाली चल मादरचोद चल ठोक मला आणि वीजव माजी आग, प्लीज मी खूप दिवसांनी तहानलेली आहे. मी माझ्या बायकोला जवताना नेहमी रंडी म्हणतो.

मी : हो रांडे मी पण खूप दिवसांनी तिथे एकटा होतो आणि आज मी तुझी आई जवणार आहे, तुझी पुच्ची फाडून टाकेन आणि असे म्हणून मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि तिला ओठावर कीस करू लागलो आणि चोकू लागलो आणि ती पण मला साथ देऊ लागली. माझा एक हात तिच्या बॉल वर होता आणि मी कपड्या वरून तिचे बॉल दाबू लागलो आणि दुसऱ्या हाताने साडी वरून तिची पुच्ची घासू लागलो होतो आणि ती माझा लंड दाबत होती.

मग तिने अचानक मला मागे केले आणि म्हणाली साल्या मादरचोद तुझ्या रंडीला नागडी तर कर, तू काय फक्त मला कीस करत रहाशील का? एवढे बोलून तिने तिची साडी काढून टाकली आणि ती फक्त ब्लाउज आणि पेटीकोट घालून होती आता मला पण राहवले नाही आणि मी पण तिचे ब्लाउज आणि पेटीकोट एका झटक्यात फाडून बाजूला केले. मी पहिले कि तिने आत काही घातले नव्हते आणि मी माझे सर्व कपडे काढून नागडा झालो आणि मला नागडा पाहून ती माझ्या वर तुटून पडली.

तिने मला धक्का दिला आणि मला बेडवर झोपवले आणि माझी बेंबी चाटू लागली, पाच मिनिटे बेंबी चाटून तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि कुत्री सारखी चाटू लागली. ती मला स्वर्गात घेऊन गेली होती आणि काही वेळाने मी अचानक तिच्या तोंडात वीर्य सोडले आणि ती माझे गरम गरम माल पिऊन गेली.

मित्रांनो आता माझी पाळी होती. मी तिला म्हणालो चल रांडे सरळ झोप आणि ती सरळ झोपली आणि मी पटकन तिच्या वर चढलो आणि तिचे ओठ चोकू लागलो आणि मी हळू हळू तिच्या बॉल वर आलो आणि जोर जोराने चोकू लागलो आणि तिच्या तोंडून आवाज येऊ लागले. खूप वेळ चोकून दाबून मी तिची बेंबी चाटू लागलो आणि तिची पुच्ची आता पाणी सोडत होती. मी १५ मिनिटे बेंबी आणि बॉल चोकत राहिलो आणि आम्ही काही बोलत नव्हतो फक्त ती ओह्ह्ह्ह येस्स्स स्स्स करत होती आणि मला म्हणाली कि साल्या खाली कधी जाणार आहेस? तिच्या तोंडून हे ऐकून मी तीचे पाय फासटले आणि माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर घेऊन माझी जीभ तिच्या पुच्ची वर फिरवू लागलो आणि ती जोर जोराने श्वास घेऊ लागली आणि मला म्हणाली  हो मादरचोद ओह्ह्ह येस्स जोरात चाट ईईई तुझ्या रंडीचा भोसडा.

मित्रांनो मला खूप मजा येत होती आणि आता ती स्स्स करत होती आहहहा उम्म्महाअ उम्म्म्ममम उम्म्म आह्ह्ह्ह प्लीज आईईईईइ रेयांश प्लीज आईईईइ थोडा आणि जोराने चोक तिला. तू आज तिला खाऊन टाक आह्ह्हह्ह्ह. मित्रांनो तिच्या तोंडून येणारे आवाज मला वेड लावत होते. मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. तिने काही वेळाने तिच्या पुच्चीचा रस माझ्या तोंडात टाकला.

मग काही वेळाने मी माझा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मी आता हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो, तिने मला सांगितले कि प्लीज थोडा हळूहळू कर मला खूप त्रास होईल कारण तुझा ह खूप लांब आणि मोठा पण आहे. मी तिला म्हणालो कि तू अजिबात काळजी करू नको, मी एकदम हळू करेन ज्याने तुला जास्त त्रास होणार नाही.

आता मी उठून  तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्चीवर टाकले आणि माझ्या लंडावर पण लावले. मग लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता आम्ही दोघे एक झालो होतो. खूप जोरजोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग मी काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागलो आणि ती जोरजोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण मी ठोके लावणे चालू ठेवले.

मी तिला १५ मिनिटे जवले आणि तिच्या पुच्चीत माजा गरम गरम लावा सोडला. काही वेळाने आम्ही एकमेकांच्या शरीराने खेळू लागलो. आणि माझा लंड पुन्हा उभा होऊ लागला. मग आम्ही एकमेकांना चाटू लागलो तिने माझा लंड खूप वेळ चोकला आणि मी तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला जोराने चोकत होतो आणि ती म्हणत होती वाह आह्ह्ह्हह उम्म्म उईईईई मेले मी उफ्फ्फफ्फ.

मग मी तिला उठवले आणि कुत्री बनवले. तिच्या पुच्चीवर माझा लंड लावला आणि एक जोरात ठोका दिला आणि मी तिला सतत २० मिनिट ठोके देऊन जवली. ती माझ्या ठोक्याच्या स्पीडने खूप माजली होती आणि त्या जवाजवी नंतर मी तिच्या पुच्चीला खूप चाटली आणि तिने माझ्या लंडाची तहान भागवली. आता आम्ही एकमेकांसाठी वेडे झालो होतो आणि मी तिचे बॉल खाणार होतो. मी बॉलवर चोकलेट लावली आणि बॉलला चाटू लागलो.

वा मित्रांनो मजा आली आणि ती माझ्या डोक्याला तिच्या बॉलवर दाबत होती आणि आवाज करत होती उम्म्म्म उम्मम्म उह्ह्ह्ह आणि जोरात दाब उम्म्म्म उम्मम्म उह्ह्ह्ह. आता मी तिचे बॉल दाबू लागलो आणि चोकू लागलो उम्म्म्म उम्मम्म उह्ह्ह्ह एयांश खाऊन टाक त्याला माझ्या राजा. मग मी परत तिची पुच्ची चाटली आणि गांड पण चाटली. मग मी तिला माझ्या वर यायला सांगितले आणि परत पुच्चीला जवलो. पूर्ण अर्धा तास आम्ही मजा केली आणि ती त्यावेळी खूप शिव्या देत होती.

जो साल्या हरामी चोद मला आणि जोरात ठोक मला साल्या मादरचोद, तुझी ही रांड १० दिवसांनी तहानलेली आहे अह्छ्ह उईई आईई ग्ग्गग्ग ठोक मला जोरात.

मी तिला दहा मिनिटे सतत ठोकले आणि माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत टाकले. काही वेळाने आम्ही शांत पडलो आणि असेच एकमेकाला चिटकून झोपलो.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart मराठी कपल ची एका तरुणा सोबत मसाज ची मज्जा.. navinsinha8895 0 215 01-19-2021, 04:13 PM
Last Post: navinsinha8895
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(3) myownstories 0 3,593 01-04-2021, 10:03 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(2) myownstories 0 2,717 01-04-2021, 09:51 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३ myownstories 0 2,795 01-04-2021, 09:46 PM
Last Post: myownstories
  बहिणीच्या गांडीची मजा sexstories 0 16,895 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post: sexstories
  कोवळ्या शेजारणीला जवले sexstories 0 11,792 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post: sexstories
  आंटीने दक्षाला ठोकवले sexstories 0 6,480 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post: sexstories
  मोठ्या भावाने माझी सील तोडली sexstories 0 10,098 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post: sexstories
  चुलत बहिणीचे कामुक शरीर sexstories 0 5,137 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post: sexstories
  चाची चे होट शरीर sexstories 0 4,660 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post: sexstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)