Search Results
Post Author Forum Replies Views Posted [asc]
    Thread: माझी कहाणी.
Post: RE: माझी कहाणी.

तीचा भारी हाथ माझ्या अंगावरच होता. तीच तोंड आता माझ्या तोंडासमोर आल होत. मी आईच्या चेहऱ्याचे निरीक्षण करू लागलो. आईचे भव्य कपाळ आणि त्याच्या मधून पाडलेला केसांचा भांग त्यानंतर कपाळावर लावलेली मोठी लाल...
HEARTLESS Marathi Sex Stories 3 5,657 10-05-2021, 12:31 PM
    Thread: माझी कहाणी.
Post: RE: माझी कहाणी.

(09-29-2021, 04:51 AM)vbhurke Wrote: post complete story plz Thanks for comment. Progress is going on sir. Keep supporting. ?
HEARTLESS Marathi Sex Stories 3 5,657 10-01-2021, 12:24 PM
    Thread: माझी कहाणी.
Post: माझी कहाणी.

                    मी शाळेतून आज लवकर घरी आलो होतो कारण आई गावाहून येणार होती. आई गावाला एकटीच गेली होती कारण मी **वी ला होतो. अभ्यासामुळे मला जाता आले नव्हते. आता एक महिन्यानी ती परत येणार होती. माझ...
HEARTLESS Marathi Sex Stories 3 5,657 09-25-2021, 12:52 PM