माझी कहाणी.
09-25-2021, 12:52 PM,
#1
माझी कहाणी.
                    मी शाळेतून आज लवकर घरी आलो होतो कारण आई गावाहून येणार होती. आई गावाला एकटीच गेली होती कारण मी **वी ला होतो. अभ्यासामुळे मला जाता आले नव्हते. आता एक महिन्यानी ती परत येणार होती. माझ्या मित्रांनी मला BLUE फिल्म दाखवल्यापासून आणि आई बाबांला सेक्स करतानी पहिल्या पासून आई कडे वेगळ्याच नजरेनी पाहत होतो त्यामुळे मला तीच्या येण्याची ओढ लागली होती. तसे गावी जाण्याच्या एक दिवस आधी तीने मला तीच्या ब्लाउज मध्ये मुठ मारतानी पहिले होते बाथरूम मध्ये आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती गावी निघून गेली होती. आता ती सगळे विसरून गेली असावी अशी अपेक्षा मी करत होतो. लग्न लवकर झाले असल्यामुळे माझी आई अजूनही मादक न जवान होती. तीच शरीर आवश्यक त्या ठिकाणी भरलेलं होत. ती जास्त जाड पण नव्हती आणि जास्त पातळ पण नव्हती. कमरेवर बेंबी खाली साडी बांधायची सवय असल्यामुळे तीथली वळकटी मात्र स्पष्ट दिसायची. तीचे उरोज टंच भरलेले होते आणि थोडेसे ढिले असल्यामुळे थोड्याश्या हालचालीमुळे पण डूचमळून हलायचे.
                    बाबांकडून तीच समाधान होत नाही हे मला त्यांचा सेक्स चोरून पाहतानी कळले होते, पण आई चे बाहेर कुणाशी काही लफडे नाहीये हे मला पक्का माहित होते. कारण दिवस भर मी तीच्यावर नजर ठेउनच असायचो आणि बाबा सोबत सेक्स झाल्यावर ती बोटांनी स्वताची पुच्ची झवायची. जर तीच बाहेर लफड असत तर बोटांऐवजी तीने लंड घेतला असता. माझी आई खूप शालीन आणि जबाबदार बाई होती गावात तीला खूप मान होता तीला कोणी वाकड्या नजरेनी पहायची हिम्मत करत नव्हते. त्यामुळे तीचे बाहेर काही नाही ह्याबद्ल मला शंका नव्हती. मी शाळेतून घरी पोहोचलो तेव्हा दुपार झाली होती. मी घरात भित भित पाउल टाकले मनात भीती होती की आई रागावेल मुठ प्रकरणामुळे. आई किचन मध्ये दिसत होती मी हळूच तीच्या मागे जाऊन उभा राहिलो. तीला माझी चाहूल लागली असावी तीने मान वळवून मागे पाहिले आणि एक गोड स्मित हास्य केले. ते हास्य पाहून मला हायसे वाटले ती सगळे विसरली आहे असे मला तेव्हा तरी वाटले.
 
                       आई ने नेहमी सारखी बेंबी खाली साडी घातली होती मी मागून तीला पाहत होतो तीने तीचा पदर खोसून घेतला होता त्यामुळे तीच्या ब्लाउज आणि साडी मधल्या अंतरातून गोऱ्या पाठीचे दर्शन होत होते. काम करत असल्यामुळे तीच्या पाठीवर घाम आला होता. घामाचे बिंदू पाठीच्या नाली मधून खाली घसरत होते. मी आईला मागूनच मिठी मारली. माझी उंची कमी होती म्हणून माझ तोंड ब्लाउजच्या मागच्या गोल गळ्यातून बाहेर दिसणाऱ्या पाठीवर टेकले आणि हाथ पोटावर गेले. तसे पहिले तर यात नवीन काही नव्हते या आधी किती तरी वेळा मी आई ला अश्या मिठ्या मारल्या होत्या पण या वेळी माझ्या मनात सेक्स चे भाव होते. आई च्या अंगाचा मादक वास मी माझ्या श्वासात भरून आत घेत होतो. माझे हाथ जिथे जिथे आईच्या उघड्या पोटाला लागले होते तीथे तीथे मला खूप मुलायम पण गरम वाटत होते. आई ने हसून माझ्या केसात हाथ फिरवत मला कुरवाळले आणि शाळेची व अभ्यासाची चौकशी करू लागली. मी पण आई ला उत्तरे देत तीच्या शरीराचा स्पर्श उपभोगत राहिलो. आई ने मुठ मारतानी पाहिल्याचे काही नाही विचारले मग तर मी पूर्ण निर्धास्त झालो.
 
                        गावाकडून आल्यानंतर मात्र आई चे वागणे खूप बदलले होते आणि ते माझ्या पटकन लक्षात आले कारण माझी नजर नेहमी तीच्यावरच राहायची. मला पाहून आई उगाच गालात हसायची, ती घरातले काम करत असतानी मी तीच्या कडे चोरून पाहायचो तीने मला २-३ वेळा तसे करतानी पाहिले सुध्दा मात्र पुन्हा तसेच गालात हसून काम करत राहिली. मी शाळेतून घरी आल्यावर आईला मिठी मारायचा परिपाठ चालू केला होता. रोज घरी आल्यावर आई जिथे असेल तीथे जाऊन तीला मिठी मारायचो. आधी आई थोडावेळ मिठी मारून कामाला लागायची पण आता मात्र तीची मिठी जास्त घट्ट आणि जास्त वेळ चालणारी असायची. आईने समोरून मिठी मारली की माझी तर लॉटरी लागायची माझ तोंड नेमक तीच्या गुबगुबीत स्तनांवर दाबले जायचे. तो स्पर्श इतका मादक असायचा की माझा बुल्ला ताठ व्हायचा चड्डीमध्ये. कधी कधी तर आईचा पदर ब्लाउज वरून सरकलेला असायचा आणि तो नीट न करता आई मला घट्ट मिठी मारायची. तेव्हा तर ब्लाउज च्या वर दिसणारे स्तन माझ्या तोंडावर लागायचे त्या ओघात मी माझे ओठ स्तनांच्या घळई वर घासून घ्यायचो. आई यावर काहीच नाही बोलायची उलट मिठी सुटल्यावर पुन्हा तेच मादक हास्य करून मला अजून उत्तेजित करायची. नेहमी चोपून व्यवस्थित साडी नेसणारी माझी आई आता साडी खूपच ढगळ नेसू लागली होती. बाबा घरी नसले की तीचा पदर नेहमी मोकळा राहायला लागला होता कधी कधी तर तीचा पदर पूर्ण खाली पडून फरशी झाडत असायचा आणि माझी नजर तीच्या ब्लाउज मधून थिरकणाऱ्या स्तनांनवर असायची. तीचे मंगळसूत्र स्तनाच्या मध्ये तर कधी ब्लाउज बाहेर लटकलेले असायचे. मला ती अश्या अवस्थेत खूप मादक दिसायची. काही दिवसानंतर तर आई ने नेहमीपेक्षा जास्त खोल गळ्याचे ब्लाउज घालायला सुरुवात केली आणि माझा बुल्ला घरी असतानी खूपच ताठ राहायला लागला.
 
 
                           पण आईला माझ्या बुल्ल्यावर दया नाही आली असावी कारण त्या ब्लाउज मधून अर्धे स्तन मला दाखवल्यानंतर आई ने अजून मॉर्डन ब्लाउज घालायला सुरुवात केली. खोल गळ्याचे, खांद्यांवर फक्त बारीक पट्टे असलेले आणि मागून तर पूर्ण उघडे असे ब्लाउज आता ती घालू लागली होती. तीला अश्या ब्लाउज मध्ये पाहून माझा बुल्ला नुसता ताठ नाही तर फुटायला आल्यासारखा कडक व्हायचा. ती काम करत असतानी तीचे थरथरणारे बॉल मी आघाशीपने पाहत राहायचो आई या बद्दल पण मला रागवायचे सोडाच साधे रागाने पाहून स्तन झाकून घ्यायचे कृत्य पण करत नव्हती. बाबा घरी येईपर्यंत ३-४ वेळेस मुठ मारून व्हायची माझी. आई बाबा आल्यावर मात्र जुने ब्लाउज घालून घ्यायची. आई ची आणि माझी अशी लपाछपीची लव्हस्टोरी खूपच मादक पणे सुरु होती.
 
                            एके दिवशी मी घरी आलो आणि नेहमीप्रमाणे हाथ पाय धुवून जेवायला बसलो. आई मला वाढायला खाली वाकली आणि तीचा पदर पूर्ण ढळून खाली पडला आणि माझी नजर माझ्या आवडत्या ठिकाणी गेली. आज तर ब्लाउज असे होते की त्याला ब्लाउज न म्हणता ब्रा म्हणले असते तरी चालले असते. स्तन ७५% उघडे होते फक्त निप्पल जवळचा भाग तेव्हढा झाकलेला होता. दोन्ही बॉल मधली घळई पूर्ण पोटापर्यंत दिसत होती. बॉल नंतर ब्लाउजला कपडाच नव्हता. स्तन संपल्यावर आई ची छाती आणि पाठ पूर्ण उघडी होती नावाला फक्त दोन दोऱ्या दिसत होत्या. त्या पाठीवर बांधल्या असतील हे मला माहित होते कारण असले ब्लाउज मी BLUE फिल्म मध्ये हेरोईन ने घातलेले पहिले होते. साहजिक होते आत ब्रा नव्हतीच कारण ब्रा इतकेच ते ब्लाउज होते. वर अजून लटकणारे मंगळसूत्र तर होतेच. मला वाढून झाल्यावर आई सोफ्यावर बसली पण तीने पदर नीट केला नाही. माझी नजर तीच्या स्तनांनवरच होती. ताटात काय वाढले आहे आणि मी काय खातोय हे मला कळतच नव्हते. माझे जेवण संपल्यावर मी प्लेट ठेवायला किचनमध्ये गेलो हाथ धुवून परत आलो तोवर आई सोफ्यावर आडवी झालेली होती. पदर अजूनही खालीच लोळत होता. तीच पोट आणि अर्ध्याहून अधिक स्तन उघडे दिसत होते. चड्डीत बुल्ला हळूच चोळत मी समोरच्या खुर्चीवर बसलो. टीव्ही सुरु होता पण माझ पूर्ण लक्ष आई कडेच होत.
थोडा वेळानी आई नी कूस बदलली आणि माझ्या कडे पाठ करून झोपली तीची उघडी मादक गोरीपान पाठ मला दिसत होती ब्लाउज च्या दोऱ्या सोडल्या तर तीच्या पाठीवर काहीच नव्हते. मी अजून थोडा वेळ तसाच बसून पाहत राहिलो पण नंतर मात्र आई ने काहीच हालचाल केली नाही. खूप वेळ पाठीकडे पाहत राहिल्यावर मी हळूच उठून उभा राहिलो चड्डीमध्ये बुल्ला उभा राहिला होता आई कडे पाहत मी त्याला चोळून नीट केला आणि आई च्या मागे सोफ्यावर जाऊन झोपलो. सोफ्यावर पलंगा इतकी जागा नव्हती पण आई एका धडावर झोपली असल्याने थोडीशी जागा राहिली होती. मी त्या जागेतच आईला चिपकून झोपलो. आधी तर दगडा सारखा शांत राहिलो काहीच हालचाल न करता पण आई ने सुध्दा काहीच हालचाल नाही केली मी तीच्या मागे येउन झोपलोय हे तीला कळलेच नाही की काय, मी मनात विचार करत होतो पण आता माझी नजर आईच्या पाठीकडे होती. माझ नाक जवळ जवळ पाठीला लागलेले होते आणि माझी कंबर आईच्या गांडीला चिटकलेली होती. तीच्या अंगातून नेहमीचा मादक सुगंध येत होता. आईचे खांदे आणि पाठ पूर्ण नागडे माझ्या तोंडापासून काही अंतर दूर होते याचाच मला विश्वास बसत नव्हता. मी हालचाल करायची घाई केली नाही आणि तसाच स्तब्ध पडून राहिलो. बुल्ला राहून राहून उकळ्या मारत होता पण कसा बसा त्याला आवरून ठेवला होता. थोडा वेळानी मी माझे तोंड पुढे सरकवले आणि माझे नाक आई च्या पाठीला लागले. आआअह्ह्ह्ह काय स्पर्श होता तो गरम मुलायम जणू काय लोणीच लावलय पाठीला. माझा स्पर्श आईला कळला असेल पण तीने काहीच हालचाल नाही केली. माझा श्वास गरम झाला होता आणि सहाजिकच इतक्या जवळून कोणालाही गरम श्वास लगेच जाणवतो पण आई ने हालचाल केली नाही हे पण खरे होते. त्यामुळे माझा धीर वाढला आणि मी माझे ओठ पुढे करून पाठीवर टेकवले. माझ पूर्ण अंग थरथरू लागल आणि आई च्या अंगात पण तीच थरथरी मला जाणवली पण उत्तेजना इतकी होती की मला वाटले मला भास होत आहे की काय कारण आई ने काहीच हालचाल नव्हती केली. माझा धीर आता चांगलाच चेपला होता मी माझे ओठ मागे घेऊन परत एकदा पाठीला घासले आणि वाट पहिली की आई काही हालचाल करते की नाही. उत्तेजने मुळे माझे अंग तापले होते माझी गात्रे थरथर करत होती अंगावरचे केस शहारा आल्यासारखे उभे होते. आई ने पुन्हा काहीच हालचाल केली नाही मला तर हा ग्रीन सिग्नल वाटला आणि मी माझे ओठ तीच्या पाठीवर फिरवू लागलो. माझा बुल्ला फुल्ल कडक होऊन आईच्या गांडीला लागत होता. तसे पहिले तर माझी आई अंगापिंडान भारदस्त होती मी तीच्या मानाने खूप किरकोळ होतो माझा जन्म लवकर झाल्यामुळे माझी तब्येत हडकुळी होती आणि आई समोर तर मी खूपच बारीक दिसायचो. त्यात माझी उंची पण आई पेक्षा कमी होती मी आईच्या खांद्याइतकाच होतो. माझे ओठ आता आईच्या पाठीवर मनसोक्तपने फिरत होते पण मी सावधगिरी सोडली नव्हती आईच्या अंगात होणाऱ्या हालचाली कडे माझा एक डोळा होता पण आई काहीच हालचाल करत नव्हती. मला आता राहवले नाही आणि मी माझी जीभ ओठातून बाहेर काढून पाठिवर ठेवली. आआअह्ह्ह्ह काय मादक टेस्ट होती आई च्या स्कीनची. थोडीशी खारट कदाचित घामामुळे असेल पण खूपच उत्तेजित करणारा स्वाद होता तो. बुल्ला पुन्हा एकदा झटका मारून थांबला चड्डीमध्ये. मला वाटले आता तरी आई नक्की हलेल पण पुन्हा आईच्या अंगात बारीक थरथरी मला जाणवली पण त्या पुढे काहीच हालचाल आई करत नव्हती. मला मात्र आई जागी असून मुद्दाम हालचाल करत नाहीये असे वाटू लागले.
 
                           आता माझी जीभ आईच्या पाठीवर फिरू लागली होती पण मी त्यात घाई अजिबात करत नव्हतो. अत्यंत हळू हळू माझी ओली जीभ आईच्या चिकण्या पाठीवरून मी फिरवत होतो. आईचा काहीच रिस्पौंस नाही पाहून मी माझा एक हाथ तीच्या अंगावर टाकला तो नेमका समोरून तीच्या उघड्या मांसल पोटावर पडला. जे पोट लांबून पाहून माझा बुल्ला उठायचा आज माझा हाथ त्या चिकण्या गोऱ्या पोटावर होता. माझी जीभ आता पाठीच्या नाली मध्ये वर खाली करत होती माझी लाळ आईच्या पाठीला ओले करत होती पण तरीही आई हालचाल करत नव्हती वेळोवेळी आईच्या अंगात बारीक थरथरी मात्र मला जाणवत होती. पोटावर पडलेला माझा हाथ मी सरळ केला आणि पणजा पोटावर ठेवला. माझ्या हाताच्या स्कीन ला पोटाची नरम मुलायम स्कीन लागली आणि मी पुरता पागल झालो. माझ्या आईचे पोट जरासे सुटलेले होते पण अगदीच थोडेसे होते नीट निरखून पहिले तरच लक्षात येईल असे. माझा हाथ आणि माझी जीभ आता आईच्या अंगावर फिरत होते. आईच्या अंगाची वाढलेली गर्मी मला स्पष्ट जाणवत होती. माझा हाथ तीच्या पोटावर ब्लाउज च्या खालच्या लाईन पासून साडी गुंडाळतात तीथपर्यंत फिरत होता. अर्थातच आज पण आईनी साडी बेंबीच्या खाली नेसली होती माझ्या बोटांना बेंबीचा ओझरता स्पर्श होत होता. आईचा श्वास थांबून परत वेगानी सुरु झाल्याची जाणीव मला झाली. तीच पोट पण जोरात घेतलेल्या श्वासामुळे वर खाली होत होते. मागे माझी जीभ न थांबता पाठीला ओले करायचं काम करत होती जवळपास आर्धी पाठ ओली झाली होती माझी लाळ आईच्या पाठीवर मी पाहू शकत होतो. पाठीच्या नालीतून जीभ घासत मी बाहेर काढली आणि खांद्याच्या मागच्या भागावर फिरवू लागलो. समोर पोटावरचा हाथ हळू हळू पोट घासत वर आणून ब्लाउज च्या शेवटच्या हुकापर्यंत मी आणला. आई चा श्वास परत एकदा थांबून सुरु झाला. माझी जीभ मी ब्रुश सारखी आईच्या पाठीवर फिरवत होतो आणि भीड चेपल्यामुळे बोटांनी ब्लाउजचे शेवटचे हुक खोलण्याचा प्रयत्न देखील मी करत होतो परंतु एकदम सावकाश. अचानक आईचा एक हाथ हलला आणि सरळ माझा हाथ जो हुक जवळ होता त्यावर येऊन पडला. माझा हाथ आईच्या हाताखाली दाबला गेला. सगळी उत्तेजना एक क्षणात उडून गेली माझ अंग दगडाचे झाले माझी जीभ पटकन माझ्या तोंडात गेली आणि बुल्ला गळून बारीक होऊन बसला जणू काही त्याची हवा काढून घेतली असावी. घाबरून मी समोरचा हाथ हळूच आईच्या हाताखालून काढून घेतला आणि थोडासा मागे पण सरकलो. आई च्या अंगाशी आता माझा संपर्क राहिला नव्हता पण आई उठली नुसत्या या कल्पनेनेच माझ्या घश्याला कोरड पडली होती. आई उठली तर काय काय होईल याची चित्रे माझ्या डोळ्यांसमोरून झरझर करून गेली. जणू काही माझ्या अंगातील रक्त आटून गेलते.
                          माझ्या डोक्यात वेगळेच विचार सुरु होते आणि अचानक आईनी कूस बदलली आता ती माझ्या कडे तोंड करून झोपली आणि तीने तीचा एक हाथ माझ्या अंगावर टाकला. आधी तर भीतीनी माझी गांडच फाटली पण आई थोड्यावेळानी परत शांत झाली. 
Reply

09-29-2021, 04:51 AM,
#2
RE: माझी कहाणी.
post complete story plz
Reply
10-01-2021, 12:24 PM,
#3
RE: माझी कहाणी.
(09-29-2021, 04:51 AM)vbhurke Wrote: post complete story plz

Thanks for comment. Progress is going on sir. Keep supporting. ?
Reply
10-05-2021, 12:31 PM,
#4
RE: माझी कहाणी.
तीचा भारी हाथ माझ्या अंगावरच होता. तीच तोंड आता माझ्या तोंडासमोर आल होत. मी आईच्या चेहऱ्याचे निरीक्षण करू लागलो. आईचे भव्य कपाळ आणि त्याच्या मधून पाडलेला केसांचा भांग त्यानंतर कपाळावर लावलेली मोठी लाल टिकली खूपच सुबक दिसत होती. तीचे गाल भरलेले आणि गोरे होते चिमटा काढला तरी लाल होतील असे, नाक सरळ आणि ओठ कोणतीही लिपस्टिक न लावता हलके गुलाबी रंगाचे होते. आता तीचे दोन्ही ओठ एकदम घट्ट बंद दिसत होते. तीचा चेहरा पहातानी मी मघाशी आलेलं टेन्शन विसरलो आणि माझ्या बुल्ल्यात परत जान येऊ लागली. तीच्या गुलाबी ओठांवरून जीभ फिरवून तीचे ओठ तोंडात घेऊन चोखावेत असे मला वाटू लागले. पण तसे केल्यास ती जागी होईल हे पण खरे होते. तीच्या चेहऱ्यावरून माझी नजर खाली आली आणि माझे डोळे फाटून मोठे झाले. पदर तर आधीच खाली गेलेला होता त्यात आता तीने घातलेल्या ब्लाउजचे वरचे तीन हुक निघालेले होते. हे कधी झाले आणि कुणी केले हा विचार माझ्या मनात त्यावेळी आला नाही कारण जे दृश्य मी पाहत होतो ते अप्रतीम होते. दुधाळ रंगाचे गोल गोल टंच भरलेले स्तन ब्लाउज मध्ये एकमेकांना घट्ट दाबून बसले होते. दोन्ही मध्ये असलेली चिर स्पष्ट दिसत होती आणि त्या चिरेमध्ये आईचे मंगळसूत्र घुसलेले होते. ते आत कुठे तरी खोल गेले असावे पण जो काही नजारा दिसत होता त्यांनी माझा बुल्ला परत एकदा पहिल्यासारखा कडक झाला होता. एक तर ब्लाउज खूपच तोडके होते त्यात त्याचे तीन हुक उघडल्यामुळे जवळपास ९०% स्तन उघडे झाली होते. निप्पल फक्त दिसत नव्हते अजूनही.
 
 
किती तरी वेळ मी काहीच हालचाल न करता तो अप्रतीम नजारा पाहत राहिलो काही करावे हे पण मला सुचत नव्हते. इतके दिवस जे स्तन लांबून पाहून पाहून मुठ मारायचो तेच आज माझ्या तोंडाच्या इतक्या जवळ होते की जरासे पुढे होऊन पप्पी घेता आली असती. डोळे मोठे करून मी नुसते पाहत होतो आणि तेव्हाच अजून एक मोठा झटका मला बसला. आई नी माझ्या अंगावर टाकलेला हाथ हळूच माझ्या डोक्याच्या मागे नेला आणि माझ डोक लोटून स्वताच्या छातीवर दाबले. २-३ मिनिट मला कळलेच नाही काय झाले आणि काय नाही ते. आईचा हाथ अजून पण माझ्या केसात होता आणि अजून ती माझ डोक स्तनावर दाबत होती. माझ तोंड तीच्या उघड्या स्तनांवर चीपकले गेले होते. जरा वेळ तसाच थांबल्यावर आई ने तीचा हाथ माझ्या पाठीवर आणला आणि मला स्वताकडे ओढून घेतल आता मी पूर्ण आईला चीपकलो होतो. आईच्या हातातल्या बांगड्या माझ्या पाठीवर रुतत होत्या पण माझ लक्ष तीकडे नव्हतेच आणि कस असेल!!! ज्याच्या तोंडाला जवान बाईचे स्तन लागलेले असतील तो अजून दुसरीकडे कशाला पाहिलं.
 
हळूच डोके वर करून मी आईच्या तोंडाकडे पाहिलं तीचे डोळे अजूनही बंदच होते पण तीने हे सगळे झोपेत केले नसेल हे मात्र नक्की होते त्यामुळे मी पण पुढे जायचे ठरवले. डोके खाली करून मी सरळ स्तन जिथे सुरु होतात त्या जागी जोरात किस केला. माझे ओठ मी जोरात त्या जागी दाबून रगडले. आईचा श्वास थांबलेला मला जाणवला कारण श्वासामुळे तीचे बॉल हलत होते ते आता स्तब्ध थांबले होते. यावरून तर माझी पक्की खात्री झाली की आई जागीच आहे डोळे बंद करून ती सगळ माझ्या कडून करून घेत आहे. मी वयानी जरी तीच्यापेक्षा लहान होतो तरी blue फिल्म्स आणि चावट कथा वाचून मला भरपूर ज्ञान मिळाले होते. मी माझा हाथ आईच्या पाठीवर टाकला स्वताला अजून तीच्या अंगाला चिकटवले. तीची पाठ अजूनही माझ्या लाळेनी ओली झालेली होती. दोन्ही स्तन जोडून जिथे चिर सुरु होते मी माझे ओठ तीथेच टेकवले आणि जीभ बाहेर काढून त्या चिरे मध्ये घालून चाटू लागलो. माझी जीभ आईच्या स्तनाला लागताच आईच्या तोंडून स्स्स्सस्स्स्सस असा सुस्कारा बाहेर पडला. माझा बुल्ला इतका ताठला होता की बधीर झाला होता पण माझ लक्ष आईच्या मादक स्तनाकडे होत. जीभ अजुन बाहेर काढून मी एका बॉलवरून फिरवली आणि आई नी अजून एक सुस्कारा सोडून माझ्या पाठीवरचा आपला हाथ अजून आवळून घेतला. मी आईची पाठ चोळत तीच्या स्तनावरून जीभ फिरवून अधून मधून ओठांनी किस करू लागलो. आईचे डोळे मात्र अजूनही बंदच होते. दोन्ही बॉल जिथून घुमवदार वळण घेतात त्या ठिकाणी माझे ओठ रगडत मी जीभ दोन्ही स्तनामध्ये घातली हि जागा सर्वात खोल होती माझी पूर्ण जीभ त्या दरीत घुसली होती आणि तीथेच माझ्या जिभेला काहीतरी हार्ड स्पर्श झाला. मी मंगळसुत्राची साखळी हळूच ओढून दरीत लपून बसलेले लोकेट बाहेर काढलं. आईच्या तोंडातून आआअह्ह्ह्ह असा मादक स्वर आला मी वर डोके करून पहिले तर आई स्वताचा खालचा ओठ चावत जोरात श्वास घेत होती डोळे मात्र अजूनही बंदच होते. उत्तेजनेची परिसीमा का काय म्हणतात ते मला झाले होते. माझा हाथ आईच्या पाठीवर बिनबोभाट फिरत होता आणि माझ तोंड तीचे स्तन चाटत होते. एका कुशिवर झोपली असल्यामुळे तीचे स्तन एकमेकावर आले होते. खाली असलेला स्तन जास्त उघडा नव्हता मात्र वरचा स्तन जवळपास पूर्ण उघडा झाला होता माझी खूप सारी लाळ त्याच स्तनावर मी जीभेनी लावली होती. काही लाळ गळून खालच्या स्तनावर पण आली होती. निप्पल मात्र दोन्ही स्तनाचे नव्हते दिसत खाली उरलेल्या २ हुकावर आता आईचे स्तन टेकलेले होते.
मी पाठीवरचा हाथ समोर आणून खांद्यावरून ब्लाउज ची पट्टी खाली सरकवली आईचा गोरापान खांदा उघडा पडला. मी सेक्सच्या गर्मीत तापून पागल झालो होतो. गोरापान खांदा आणि काखेची चिर इतकी मादक दिसत होती की मी सरळ माझी जीभ तीथे नेऊन चाटायला सुरवात केली. आईच्या तोंडातून आता सुस्कारे एका पाठोपाठ एक निघत होते ती माझ्या प्रेमचाळ्यांचा आनंद घेत होती. माझ्या तोंडातून लाळेचा झरा वाहत होता आईचे उघडे अंग तर मी ओलेचिंब केलेच होते सोबत काही ठिकाणी तीचे ब्लाउज पण ओले झाले होते. आता मात्र मला तीचे निप्पल पहायचे होते आणि त्यासाठी शेवटचे हुक खोलणे जरुरी होते. अस म्हणतात एकदा पुरुष जन्माला आला की त्याचे बाईच्या स्तन आणि निप्पलशी कायमचे नाते जुळले जाते. लहानपणी दुध पिण्यासाठी तो तीचे निप्पल चोखतो आणि पुढे आयुष्यभर त्याला ते निप्पल चोखायची आस लागलेली असते. भले त्यातून दुध येवो न येवो. एकदा आई बाबांचा सेक्स पहातानी आई बाबांना ‘अहो........ माझे निप्पल चोखा ना तोंडात घेऊन...’ असे सारखे सारखे म्हणत होती हे मी ऐकले होते. तीला स्वताचे निप्पल चोखलेले आवडत असावे पण बाबांनी तीच्या निप्पल ला तोंड न लावताच सेक्स केला होता. मला मात्र पूर्ण पुरुषाप्रमाणे बाईच्या निप्पल ची ओढ होती आणि ती बाई माझी सख्खी आईच होती त्यामुळे तीच्या स्तन आणि निप्पल शी माझे जुने नाते होते. त्यामुळे हि ओढ अजूनच जास्त तीव्र स्वरुपाची होती.
Reply
11-23-2021, 01:31 PM,
#5
RE: माझी कहाणी.
(09-25-2021, 12:52 PM)HEARTLESS Wrote:                     मी शाळेतून आज लवकर घरी आलो होतो कारण आई गावाहून येणार होती. आई गावाला एकटीच गेली होती कारण मी **वी ला होतो. अभ्यासामुळे मला जाता आले नव्हते. आता एक महिन्यानी ती परत येणार होती. माझ्या मित्रांनी मला BLUE फिल्म दाखवल्यापासून आणि आई बाबांला सेक्स करतानी पहिल्या पासून आई कडे वेगळ्याच नजरेनी पाहत होतो त्यामुळे मला तीच्या येण्याची ओढ लागली होती. तसे गावी जाण्याच्या एक दिवस आधी तीने मला तीच्या ब्लाउज मध्ये मुठ मारतानी पहिले होते बाथरूम मध्ये आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती गावी निघून गेली होती. आता ती सगळे विसरून गेली असावी अशी अपेक्षा मी करत होतो. लग्न लवकर झाले असल्यामुळे माझी आई अजूनही मादक न जवान होती. तीच शरीर आवश्यक त्या ठिकाणी भरलेलं होत. ती जास्त जाड पण नव्हती आणि जास्त पातळ पण नव्हती. कमरेवर बेंबी खाली साडी बांधायची सवय असल्यामुळे तीथली वळकटी मात्र स्पष्ट दिसायची. तीचे उरोज टंच भरलेले होते आणि थोडेसे ढिले असल्यामुळे थोड्याश्या हालचालीमुळे पण डूचमळून हलायचे.
                    बाबांकडून तीच समाधान होत नाही हे मला त्यांचा सेक्स चोरून पाहतानी कळले होते, पण आई चे बाहेर कुणाशी काही लफडे नाहीये हे मला पक्का माहित होते. कारण दिवस भर मी तीच्यावर नजर ठेउनच असायचो आणि बाबा सोबत सेक्स झाल्यावर ती बोटांनी स्वताची पुच्ची झवायची. जर तीच बाहेर लफड असत तर बोटांऐवजी तीने लंड घेतला असता. माझी आई खूप शालीन आणि जबाबदार बाई होती गावात तीला खूप मान होता तीला कोणी वाकड्या नजरेनी पहायची हिम्मत करत नव्हते. त्यामुळे तीचे बाहेर काही नाही ह्याबद्ल मला शंका नव्हती. मी शाळेतून घरी पोहोचलो तेव्हा दुपार झाली होती. मी घरात भित भित पाउल टाकले मनात भीती होती की आई रागावेल मुठ प्रकरणामुळे. आई किचन मध्ये दिसत होती मी हळूच तीच्या मागे जाऊन उभा राहिलो. तीला माझी चाहूल लागली असावी तीने मान वळवून मागे पाहिले आणि एक गोड स्मित हास्य केले. ते हास्य पाहून मला हायसे वाटले ती सगळे विसरली आहे असे मला तेव्हा तरी वाटले.
 
                       आई ने नेहमी सारखी बेंबी खाली साडी घातली होती मी मागून तीला पाहत होतो तीने तीचा पदर खोसून घेतला होता त्यामुळे तीच्या ब्लाउज आणि साडी मधल्या अंतरातून गोऱ्या पाठीचे दर्शन होत होते. काम करत असल्यामुळे तीच्या पाठीवर घाम आला होता. घामाचे बिंदू पाठीच्या नाली मधून खाली घसरत होते. मी आईला मागूनच मिठी मारली. माझी उंची कमी होती म्हणून माझ तोंड ब्लाउजच्या मागच्या गोल गळ्यातून बाहेर दिसणाऱ्या पाठीवर टेकले आणि हाथ पोटावर गेले. तसे पहिले तर यात नवीन काही नव्हते या आधी किती तरी वेळा मी आई ला अश्या मिठ्या मारल्या होत्या पण या वेळी माझ्या मनात सेक्स चे भाव होते. आई च्या अंगाचा मादक वास मी माझ्या श्वासात भरून आत घेत होतो. माझे हाथ जिथे जिथे आईच्या उघड्या पोटाला लागले होते तीथे तीथे मला खूप मुलायम पण गरम वाटत होते. आई ने हसून माझ्या केसात हाथ फिरवत मला कुरवाळले आणि शाळेची व अभ्यासाची चौकशी करू लागली. मी पण आई ला उत्तरे देत तीच्या शरीराचा स्पर्श उपभोगत राहिलो. आई ने मुठ मारतानी पाहिल्याचे काही नाही विचारले मग तर मी पूर्ण निर्धास्त झालो.
 
                        गावाकडून आल्यानंतर मात्र आई चे वागणे खूप बदलले होते आणि ते माझ्या पटकन लक्षात आले कारण माझी नजर नेहमी तीच्यावरच राहायची. मला पाहून आई उगाच गालात हसायची, ती घरातले काम करत असतानी मी तीच्या कडे चोरून पाहायचो तीने मला २-३ वेळा तसे करतानी पाहिले सुध्दा मात्र पुन्हा तसेच गालात हसून काम करत राहिली. मी शाळेतून घरी आल्यावर आईला मिठी मारायचा परिपाठ चालू केला होता. रोज घरी आल्यावर आई जिथे असेल तीथे जाऊन तीला मिठी मारायचो. आधी आई थोडावेळ मिठी मारून कामाला लागायची पण आता मात्र तीची मिठी जास्त घट्ट आणि जास्त वेळ चालणारी असायची. आईने समोरून मिठी मारली की माझी तर लॉटरी लागायची माझ तोंड नेमक तीच्या गुबगुबीत स्तनांवर दाबले जायचे. तो स्पर्श इतका मादक असायचा की माझा बुल्ला ताठ व्हायचा चड्डीमध्ये. कधी कधी तर आईचा पदर ब्लाउज वरून सरकलेला असायचा आणि तो नीट न करता आई मला घट्ट मिठी मारायची. तेव्हा तर ब्लाउज च्या वर दिसणारे स्तन माझ्या तोंडावर लागायचे त्या ओघात मी माझे ओठ स्तनांच्या घळई वर घासून घ्यायचो. आई यावर काहीच नाही बोलायची उलट मिठी सुटल्यावर पुन्हा तेच मादक हास्य करून मला अजून उत्तेजित करायची. नेहमी चोपून व्यवस्थित साडी नेसणारी माझी आई आता साडी खूपच ढगळ नेसू लागली होती. बाबा घरी नसले की तीचा पदर नेहमी मोकळा राहायला लागला होता कधी कधी तर तीचा पदर पूर्ण खाली पडून फरशी झाडत असायचा आणि माझी नजर तीच्या ब्लाउज मधून थिरकणाऱ्या स्तनांनवर असायची. तीचे मंगळसूत्र स्तनाच्या मध्ये तर कधी ब्लाउज बाहेर लटकलेले असायचे. मला ती अश्या अवस्थेत खूप मादक दिसायची. काही दिवसानंतर तर आई ने नेहमीपेक्षा जास्त खोल गळ्याचे ब्लाउज घालायला सुरुवात केली आणि माझा बुल्ला घरी असतानी खूपच ताठ राहायला लागला.
 
 
                           पण आईला माझ्या बुल्ल्यावर दया नाही आली असावी कारण त्या ब्लाउज मधून अर्धे स्तन मला दाखवल्यानंतर आई ने अजून मॉर्डन ब्लाउज घालायला सुरुवात केली. खोल गळ्याचे, खांद्यांवर फक्त बारीक पट्टे असलेले आणि मागून तर पूर्ण उघडे असे ब्लाउज आता ती घालू लागली होती. तीला अश्या ब्लाउज मध्ये पाहून माझा बुल्ला नुसता ताठ नाही तर फुटायला आल्यासारखा कडक व्हायचा. ती काम करत असतानी तीचे थरथरणारे बॉल मी आघाशीपने पाहत राहायचो आई या बद्दल पण मला रागवायचे सोडाच साधे रागाने पाहून स्तन झाकून घ्यायचे कृत्य पण करत नव्हती. बाबा घरी येईपर्यंत ३-४ वेळेस मुठ मारून व्हायची माझी. आई बाबा आल्यावर मात्र जुने ब्लाउज घालून घ्यायची. आई ची आणि माझी अशी लपाछपीची लव्हस्टोरी खूपच मादक पणे सुरु होती.
 
                            एके दिवशी मी घरी आलो आणि नेहमीप्रमाणे हाथ पाय धुवून जेवायला बसलो. आई मला वाढायला खाली वाकली आणि तीचा पदर पूर्ण ढळून खाली पडला आणि माझी नजर माझ्या आवडत्या ठिकाणी गेली. आज तर ब्लाउज असे होते की त्याला ब्लाउज न म्हणता ब्रा म्हणले असते तरी चालले असते. स्तन ७५% उघडे होते फक्त निप्पल जवळचा भाग तेव्हढा झाकलेला होता. दोन्ही बॉल मधली घळई पूर्ण पोटापर्यंत दिसत होती. बॉल नंतर ब्लाउजला कपडाच नव्हता. स्तन संपल्यावर आई ची छाती आणि पाठ पूर्ण उघडी होती नावाला फक्त दोन दोऱ्या दिसत होत्या. त्या पाठीवर बांधल्या असतील हे मला माहित होते कारण असले ब्लाउज मी BLUE फिल्म मध्ये हेरोईन ने घातलेले पहिले होते. साहजिक होते आत ब्रा नव्हतीच कारण ब्रा इतकेच ते ब्लाउज होते. वर अजून लटकणारे मंगळसूत्र तर होतेच. मला वाढून झाल्यावर आई सोफ्यावर बसली पण तीने पदर नीट केला नाही. माझी नजर तीच्या स्तनांनवरच होती. ताटात काय वाढले आहे आणि मी काय खातोय हे मला कळतच नव्हते. माझे जेवण संपल्यावर मी प्लेट ठेवायला किचनमध्ये गेलो हाथ धुवून परत आलो तोवर आई सोफ्यावर आडवी झालेली होती. पदर अजूनही खालीच लोळत होता. तीच पोट आणि अर्ध्याहून अधिक स्तन उघडे दिसत होते. चड्डीत बुल्ला हळूच चोळत मी समोरच्या खुर्चीवर बसलो. टीव्ही सुरु होता पण माझ पूर्ण लक्ष आई कडेच होत.
थोडा वेळानी आई नी कूस बदलली आणि माझ्या कडे पाठ करून झोपली तीची उघडी मादक गोरीपान पाठ मला दिसत होती ब्लाउज च्या दोऱ्या सोडल्या तर तीच्या पाठीवर काहीच नव्हते. मी अजून थोडा वेळ तसाच बसून पाहत राहिलो पण नंतर मात्र आई ने काहीच हालचाल केली नाही. खूप वेळ पाठीकडे पाहत राहिल्यावर मी हळूच उठून उभा राहिलो चड्डीमध्ये बुल्ला उभा राहिला होता आई कडे पाहत मी त्याला चोळून नीट केला आणि आई च्या मागे सोफ्यावर जाऊन झोपलो. सोफ्यावर पलंगा इतकी जागा नव्हती पण आई एका धडावर झोपली असल्याने थोडीशी जागा राहिली होती. मी त्या जागेतच आईला चिपकून झोपलो. आधी तर दगडा सारखा शांत राहिलो काहीच हालचाल न करता पण आई ने सुध्दा काहीच हालचाल नाही केली मी तीच्या मागे येउन झोपलोय हे तीला कळलेच नाही की काय, मी मनात विचार करत होतो पण आता माझी नजर आईच्या पाठीकडे होती. माझ नाक जवळ जवळ पाठीला लागलेले होते आणि माझी कंबर आईच्या गांडीला चिटकलेली होती. तीच्या अंगातून नेहमीचा मादक सुगंध येत होता. आईचे खांदे आणि पाठ पूर्ण नागडे माझ्या तोंडापासून काही अंतर दूर होते याचाच मला विश्वास बसत नव्हता. मी हालचाल करायची घाई केली नाही आणि तसाच स्तब्ध पडून राहिलो. बुल्ला राहून राहून उकळ्या मारत होता पण कसा बसा त्याला आवरून ठेवला होता. थोडा वेळानी मी माझे तोंड पुढे सरकवले आणि माझे नाक आई च्या पाठीला लागले. आआअह्ह्ह्ह काय स्पर्श होता तो गरम मुलायम जणू काय लोणीच लावलय पाठीला. माझा स्पर्श आईला कळला असेल पण तीने काहीच हालचाल नाही केली. माझा श्वास गरम झाला होता आणि सहाजिकच इतक्या जवळून कोणालाही गरम श्वास लगेच जाणवतो पण आई ने हालचाल केली नाही हे पण खरे होते. त्यामुळे माझा धीर वाढला आणि मी माझे ओठ पुढे करून पाठीवर टेकवले. माझ पूर्ण अंग थरथरू लागल आणि आई च्या अंगात पण तीच थरथरी मला जाणवली पण उत्तेजना इतकी होती की मला वाटले मला भास होत आहे की काय कारण आई ने काहीच हालचाल नव्हती केली. माझा धीर आता चांगलाच चेपला होता मी माझे ओठ मागे घेऊन परत एकदा पाठीला घासले आणि वाट पहिली की आई काही हालचाल करते की नाही. उत्तेजने मुळे माझे अंग तापले होते माझी गात्रे थरथर करत होती अंगावरचे केस शहारा आल्यासारखे उभे होते. आई ने पुन्हा काहीच हालचाल केली नाही मला तर हा ग्रीन सिग्नल वाटला आणि मी माझे ओठ तीच्या पाठीवर फिरवू लागलो. माझा बुल्ला फुल्ल कडक होऊन आईच्या गांडीला लागत होता. तसे पहिले तर माझी आई अंगापिंडान भारदस्त होती मी तीच्या मानाने खूप किरकोळ होतो माझा जन्म लवकर झाल्यामुळे माझी तब्येत हडकुळी होती आणि आई समोर तर मी खूपच बारीक दिसायचो. त्यात माझी उंची पण आई पेक्षा कमी होती मी आईच्या खांद्याइतकाच होतो. माझे ओठ आता आईच्या पाठीवर मनसोक्तपने फिरत होते पण मी सावधगिरी सोडली नव्हती आईच्या अंगात होणाऱ्या हालचाली कडे माझा एक डोळा होता पण आई काहीच हालचाल करत नव्हती. मला आता राहवले नाही आणि मी माझी जीभ ओठातून बाहेर काढून पाठिवर ठेवली. आआअह्ह्ह्ह काय मादक टेस्ट होती आई च्या स्कीनची. थोडीशी खारट कदाचित घामामुळे असेल पण खूपच उत्तेजित करणारा स्वाद होता तो. बुल्ला पुन्हा एकदा झटका मारून थांबला चड्डीमध्ये. मला वाटले आता तरी आई नक्की हलेल पण पुन्हा आईच्या अंगात बारीक थरथरी मला जाणवली पण त्या पुढे काहीच हालचाल आई करत नव्हती. मला मात्र आई जागी असून मुद्दाम हालचाल करत नाहीये असे वाटू लागले.
 
                           आता माझी जीभ आईच्या पाठीवर फिरू लागली होती पण मी त्यात घाई अजिबात करत नव्हतो. अत्यंत हळू हळू माझी ओली जीभ आईच्या चिकण्या पाठीवरून मी फिरवत होतो. आईचा काहीच रिस्पौंस नाही पाहून मी माझा एक हाथ तीच्या अंगावर टाकला तो नेमका समोरून तीच्या उघड्या मांसल पोटावर पडला. जे पोट लांबून पाहून माझा बुल्ला उठायचा आज माझा हाथ त्या चिकण्या गोऱ्या पोटावर होता. माझी जीभ आता पाठीच्या नाली मध्ये वर खाली करत होती माझी लाळ आईच्या पाठीला ओले करत होती पण तरीही आई हालचाल करत नव्हती वेळोवेळी आईच्या अंगात बारीक थरथरी मात्र मला जाणवत होती. पोटावर पडलेला माझा हाथ मी सरळ केला आणि पणजा पोटावर ठेवला. माझ्या हाताच्या स्कीन ला पोटाची नरम मुलायम स्कीन लागली आणि मी पुरता पागल झालो. माझ्या आईचे पोट जरासे सुटलेले होते पण अगदीच थोडेसे होते नीट निरखून पहिले तरच लक्षात येईल असे. माझा हाथ आणि माझी जीभ आता आईच्या अंगावर फिरत होते. आईच्या अंगाची वाढलेली गर्मी मला स्पष्ट जाणवत होती. माझा हाथ तीच्या पोटावर ब्लाउज च्या खालच्या लाईन पासून साडी गुंडाळतात तीथपर्यंत फिरत होता. अर्थातच आज पण आईनी साडी बेंबीच्या खाली नेसली होती माझ्या बोटांना बेंबीचा ओझरता स्पर्श होत होता. आईचा श्वास थांबून परत वेगानी सुरु झाल्याची जाणीव मला झाली. तीच पोट पण जोरात घेतलेल्या श्वासामुळे वर खाली होत होते. मागे माझी जीभ न थांबता पाठीला ओले करायचं काम करत होती जवळपास आर्धी पाठ ओली झाली होती माझी लाळ आईच्या पाठीवर मी पाहू शकत होतो. पाठीच्या नालीतून जीभ घासत मी बाहेर काढली आणि खांद्याच्या मागच्या भागावर फिरवू लागलो. समोर पोटावरचा हाथ हळू हळू पोट घासत वर आणून ब्लाउज च्या शेवटच्या हुकापर्यंत मी आणला. आई चा श्वास परत एकदा थांबून सुरु झाला. माझी जीभ मी ब्रुश सारखी आईच्या पाठीवर फिरवत होतो आणि भीड चेपल्यामुळे बोटांनी ब्लाउजचे शेवटचे हुक खोलण्याचा प्रयत्न देखील मी करत होतो परंतु एकदम सावकाश. अचानक आईचा एक हाथ हलला आणि सरळ माझा हाथ जो हुक जवळ होता त्यावर येऊन पडला. माझा हाथ आईच्या हाताखाली दाबला गेला. सगळी उत्तेजना एक क्षणात उडून गेली माझ अंग दगडाचे झाले माझी जीभ पटकन माझ्या तोंडात गेली आणि बुल्ला गळून बारीक होऊन बसला जणू काही त्याची हवा काढून घेतली असावी. घाबरून मी समोरचा हाथ हळूच आईच्या हाताखालून काढून घेतला आणि थोडासा मागे पण सरकलो. आई च्या अंगाशी आता माझा संपर्क राहिला नव्हता पण आई उठली नुसत्या या कल्पनेनेच माझ्या घश्याला कोरड पडली होती. आई उठली तर काय काय होईल याची चित्रे माझ्या डोळ्यांसमोरून झरझर करून गेली. जणू काही माझ्या अंगातील रक्त आटून गेलते.
                          माझ्या डोक्यात वेगळेच विचार सुरु होते आणि अचानक आईनी कूस बदलली आता ती माझ्या कडे तोंड करून झोपली आणि तीने तीचा एक हाथ माझ्या अंगावर टाकला. आधी तर भीतीनी माझी गांडच फाटली पण आई थोड्यावेळानी परत शांत झाली. 
Reply
11-23-2021, 01:40 PM,
#6
RE: माझी कहाणी.
Nice story
Lavkar next part taka 
Mala mazya aila zavaychay
Reply
11-26-2021, 03:20 PM,
#7
RE: माझी कहाणी.
Adhuri sodu nako hi story.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 19,231 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 10,373 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 9,038 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 9,375 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 10,029 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 9,426 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 12,182 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 15,060 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 15,141 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 14,185 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 2 Guest(s)