माझी कहाणी.
10-05-2021, 12:31 PM,
#4
RE: माझी कहाणी.
तीचा भारी हाथ माझ्या अंगावरच होता. तीच तोंड आता माझ्या तोंडासमोर आल होत. मी आईच्या चेहऱ्याचे निरीक्षण करू लागलो. आईचे भव्य कपाळ आणि त्याच्या मधून पाडलेला केसांचा भांग त्यानंतर कपाळावर लावलेली मोठी लाल टिकली खूपच सुबक दिसत होती. तीचे गाल भरलेले आणि गोरे होते चिमटा काढला तरी लाल होतील असे, नाक सरळ आणि ओठ कोणतीही लिपस्टिक न लावता हलके गुलाबी रंगाचे होते. आता तीचे दोन्ही ओठ एकदम घट्ट बंद दिसत होते. तीचा चेहरा पहातानी मी मघाशी आलेलं टेन्शन विसरलो आणि माझ्या बुल्ल्यात परत जान येऊ लागली. तीच्या गुलाबी ओठांवरून जीभ फिरवून तीचे ओठ तोंडात घेऊन चोखावेत असे मला वाटू लागले. पण तसे केल्यास ती जागी होईल हे पण खरे होते. तीच्या चेहऱ्यावरून माझी नजर खाली आली आणि माझे डोळे फाटून मोठे झाले. पदर तर आधीच खाली गेलेला होता त्यात आता तीने घातलेल्या ब्लाउजचे वरचे तीन हुक निघालेले होते. हे कधी झाले आणि कुणी केले हा विचार माझ्या मनात त्यावेळी आला नाही कारण जे दृश्य मी पाहत होतो ते अप्रतीम होते. दुधाळ रंगाचे गोल गोल टंच भरलेले स्तन ब्लाउज मध्ये एकमेकांना घट्ट दाबून बसले होते. दोन्ही मध्ये असलेली चिर स्पष्ट दिसत होती आणि त्या चिरेमध्ये आईचे मंगळसूत्र घुसलेले होते. ते आत कुठे तरी खोल गेले असावे पण जो काही नजारा दिसत होता त्यांनी माझा बुल्ला परत एकदा पहिल्यासारखा कडक झाला होता. एक तर ब्लाउज खूपच तोडके होते त्यात त्याचे तीन हुक उघडल्यामुळे जवळपास ९०% स्तन उघडे झाली होते. निप्पल फक्त दिसत नव्हते अजूनही.
 
 
किती तरी वेळ मी काहीच हालचाल न करता तो अप्रतीम नजारा पाहत राहिलो काही करावे हे पण मला सुचत नव्हते. इतके दिवस जे स्तन लांबून पाहून पाहून मुठ मारायचो तेच आज माझ्या तोंडाच्या इतक्या जवळ होते की जरासे पुढे होऊन पप्पी घेता आली असती. डोळे मोठे करून मी नुसते पाहत होतो आणि तेव्हाच अजून एक मोठा झटका मला बसला. आई नी माझ्या अंगावर टाकलेला हाथ हळूच माझ्या डोक्याच्या मागे नेला आणि माझ डोक लोटून स्वताच्या छातीवर दाबले. २-३ मिनिट मला कळलेच नाही काय झाले आणि काय नाही ते. आईचा हाथ अजून पण माझ्या केसात होता आणि अजून ती माझ डोक स्तनावर दाबत होती. माझ तोंड तीच्या उघड्या स्तनांवर चीपकले गेले होते. जरा वेळ तसाच थांबल्यावर आई ने तीचा हाथ माझ्या पाठीवर आणला आणि मला स्वताकडे ओढून घेतल आता मी पूर्ण आईला चीपकलो होतो. आईच्या हातातल्या बांगड्या माझ्या पाठीवर रुतत होत्या पण माझ लक्ष तीकडे नव्हतेच आणि कस असेल!!! ज्याच्या तोंडाला जवान बाईचे स्तन लागलेले असतील तो अजून दुसरीकडे कशाला पाहिलं.
 
हळूच डोके वर करून मी आईच्या तोंडाकडे पाहिलं तीचे डोळे अजूनही बंदच होते पण तीने हे सगळे झोपेत केले नसेल हे मात्र नक्की होते त्यामुळे मी पण पुढे जायचे ठरवले. डोके खाली करून मी सरळ स्तन जिथे सुरु होतात त्या जागी जोरात किस केला. माझे ओठ मी जोरात त्या जागी दाबून रगडले. आईचा श्वास थांबलेला मला जाणवला कारण श्वासामुळे तीचे बॉल हलत होते ते आता स्तब्ध थांबले होते. यावरून तर माझी पक्की खात्री झाली की आई जागीच आहे डोळे बंद करून ती सगळ माझ्या कडून करून घेत आहे. मी वयानी जरी तीच्यापेक्षा लहान होतो तरी blue फिल्म्स आणि चावट कथा वाचून मला भरपूर ज्ञान मिळाले होते. मी माझा हाथ आईच्या पाठीवर टाकला स्वताला अजून तीच्या अंगाला चिकटवले. तीची पाठ अजूनही माझ्या लाळेनी ओली झालेली होती. दोन्ही स्तन जोडून जिथे चिर सुरु होते मी माझे ओठ तीथेच टेकवले आणि जीभ बाहेर काढून त्या चिरे मध्ये घालून चाटू लागलो. माझी जीभ आईच्या स्तनाला लागताच आईच्या तोंडून स्स्स्सस्स्स्सस असा सुस्कारा बाहेर पडला. माझा बुल्ला इतका ताठला होता की बधीर झाला होता पण माझ लक्ष आईच्या मादक स्तनाकडे होत. जीभ अजुन बाहेर काढून मी एका बॉलवरून फिरवली आणि आई नी अजून एक सुस्कारा सोडून माझ्या पाठीवरचा आपला हाथ अजून आवळून घेतला. मी आईची पाठ चोळत तीच्या स्तनावरून जीभ फिरवून अधून मधून ओठांनी किस करू लागलो. आईचे डोळे मात्र अजूनही बंदच होते. दोन्ही बॉल जिथून घुमवदार वळण घेतात त्या ठिकाणी माझे ओठ रगडत मी जीभ दोन्ही स्तनामध्ये घातली हि जागा सर्वात खोल होती माझी पूर्ण जीभ त्या दरीत घुसली होती आणि तीथेच माझ्या जिभेला काहीतरी हार्ड स्पर्श झाला. मी मंगळसुत्राची साखळी हळूच ओढून दरीत लपून बसलेले लोकेट बाहेर काढलं. आईच्या तोंडातून आआअह्ह्ह्ह असा मादक स्वर आला मी वर डोके करून पहिले तर आई स्वताचा खालचा ओठ चावत जोरात श्वास घेत होती डोळे मात्र अजूनही बंदच होते. उत्तेजनेची परिसीमा का काय म्हणतात ते मला झाले होते. माझा हाथ आईच्या पाठीवर बिनबोभाट फिरत होता आणि माझ तोंड तीचे स्तन चाटत होते. एका कुशिवर झोपली असल्यामुळे तीचे स्तन एकमेकावर आले होते. खाली असलेला स्तन जास्त उघडा नव्हता मात्र वरचा स्तन जवळपास पूर्ण उघडा झाला होता माझी खूप सारी लाळ त्याच स्तनावर मी जीभेनी लावली होती. काही लाळ गळून खालच्या स्तनावर पण आली होती. निप्पल मात्र दोन्ही स्तनाचे नव्हते दिसत खाली उरलेल्या २ हुकावर आता आईचे स्तन टेकलेले होते.
मी पाठीवरचा हाथ समोर आणून खांद्यावरून ब्लाउज ची पट्टी खाली सरकवली आईचा गोरापान खांदा उघडा पडला. मी सेक्सच्या गर्मीत तापून पागल झालो होतो. गोरापान खांदा आणि काखेची चिर इतकी मादक दिसत होती की मी सरळ माझी जीभ तीथे नेऊन चाटायला सुरवात केली. आईच्या तोंडातून आता सुस्कारे एका पाठोपाठ एक निघत होते ती माझ्या प्रेमचाळ्यांचा आनंद घेत होती. माझ्या तोंडातून लाळेचा झरा वाहत होता आईचे उघडे अंग तर मी ओलेचिंब केलेच होते सोबत काही ठिकाणी तीचे ब्लाउज पण ओले झाले होते. आता मात्र मला तीचे निप्पल पहायचे होते आणि त्यासाठी शेवटचे हुक खोलणे जरुरी होते. अस म्हणतात एकदा पुरुष जन्माला आला की त्याचे बाईच्या स्तन आणि निप्पलशी कायमचे नाते जुळले जाते. लहानपणी दुध पिण्यासाठी तो तीचे निप्पल चोखतो आणि पुढे आयुष्यभर त्याला ते निप्पल चोखायची आस लागलेली असते. भले त्यातून दुध येवो न येवो. एकदा आई बाबांचा सेक्स पहातानी आई बाबांना ‘अहो........ माझे निप्पल चोखा ना तोंडात घेऊन...’ असे सारखे सारखे म्हणत होती हे मी ऐकले होते. तीला स्वताचे निप्पल चोखलेले आवडत असावे पण बाबांनी तीच्या निप्पल ला तोंड न लावताच सेक्स केला होता. मला मात्र पूर्ण पुरुषाप्रमाणे बाईच्या निप्पल ची ओढ होती आणि ती बाई माझी सख्खी आईच होती त्यामुळे तीच्या स्तन आणि निप्पल शी माझे जुने नाते होते. त्यामुळे हि ओढ अजूनच जास्त तीव्र स्वरुपाची होती.
Reply


Messages In This Thread
माझी कहाणी. - by HEARTLESS - 09-25-2021, 12:52 PM
RE: माझी कहाणी. - by vbhurke - 09-29-2021, 04:51 AM
RE: माझी कहाणी. - by HEARTLESS - 10-01-2021, 12:24 PM
RE: माझी कहाणी. - by HEARTLESS - 10-05-2021, 12:31 PM

Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 13,285 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 7,088 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 6,672 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 6,555 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 7,569 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 7,388 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 9,166 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 11,988 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 11,393 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 11,576 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)