समय (Marathi)
07-07-2020, 12:40 AM,
#1
समय (Marathi)
समय (Marathi)

एकदा समय रन्डी रोडला चालत होता. त्याची नजर एका आकर्षक रान्डेवर पडली. तिने लाल साडी घातली होती. ब्लाउझ् पिवळ्या कलरचे होते, त्यावर निळ्या कलरची डिझाइन होती. तिच्या साडीचा पदर छोटा होता, त्यामूळे ती खुप आकर्षक वाटत होती. तिच्या बान्धणीवरुन ती तरुण वाटत होती.
तिचे उभार मोठे, गोल व भरलेले होते, कम्बर नाजूक आणि लयदार वाटत होती. समयने तिच्याकडे पहिले, तिने लगेच डोळ्यानी इशारा केला, तिच्या डोळ्यात एक अदा होती. समय तिच्याकडे चालत गेला, त्याला येताना पाहून तिने पदर नीट केला, ज्यामुळे तिचा उजवा उभार आणि क्लिवेज् दिसत होते.
" नमस्कार पाव्हण !", ती बोलली, आवाजात कोमलता होती.
" माझ्या ठिकाणी की तुमच्या ? ", तीने विचारले, "तुमच्या..." , समय बोलला.
" घाबरु नका पाव्हण, ' तुझ्या ' म्हणा. "
" बघा, माझ्याकडे होटेलागत सोय नाही, पण आरामदायक हाय, फक्त जागेच भाडे द्याव लागेल. तुम्ही नविन कस्टमर आहात, कमीच घेइल. जर तुमच्या ठिकाणी असेल, तर एक्स्ट्रा लागतील आणी रिक्षाच भाडे द्यावे लागेल, नाहीतर मला इथे परत सोडव लागेल ." ती बोलली.
समयने तिला परत एकदा पहिले, त्याने ठरवल की हीला आज घ्यायचच.
" काही प्रोब्लेम नाही, तुझ्या जागेवर चल, पैशाच तिथेच बघु. " , तो बोलला.
तिने लगेच रिक्षा बोलवली, दोघे त्यात बसले, रिक्षा बाजुच्या गल्लीतून आत शिरली. त्या गल्लीत दोन मिनिटाच्या अन्तराने एका बिल्डिग जवळ त्याना सोडून रिक्षा निघून गेली.
गेटमधुन आत ती पुढे चालत होती, "धन्द्याचा वेळ म्हनून सामसूम आहे, साहेब !", ती चालताना बोलली.
पदर छोटा असल्यामुळे, तिच्या ब्लाउजच्या खालची लचकदार, गोरी पाठ दिसत होती. तिच्या चालण्याची अदा, कमरेतली लचक पाहून समय आणखी फिदा झाला. ती त्याला पहिल्या मजल्यावर एका खोलीत घेउन गेली.
खोलीत घुसल्यावर तिने पटकन साडी सोडता, तिचे उभार आणखी स्पष्ट दिसायला लागले.
" तुझे थाने खूपच मोठे आहेत, साडीत दिसत नाहीत ", समय बोलला.
" दाबून बघा साहेब, अजून मजा येईल. "
ती त्याच्या जवळ आली, बेल्ट सोडून जिन्स खाली अोढली. अाता त्याचा ताठरलेला लंड अंडरप्यन्टवरुन दिसत होता. तिने पटकन अंडरप्यन्ट काढली, त्याचा मोठा लंड बाहेर अाला , तिचे मोठे उभार, कंबर, लचक हे पाहून समय अाधीच उत्तेजित झाला होता.
" तुमचा लंड पण मोठा अाहे, अाज तर मजा येनार, बरीच दिवस झाली, असा लंड पाहिला नाही. साहेब, तुमच्याकडे वेळ अाहे ना ? " ती गुडघ्यावर बसून वर त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहत बोलली.
" हो अाहे ना, का गं? "
" अाज असा लंड भेटल्यावर, मी पण लवकर सोडायची नाही तुम्हाला! "
हे एकून त्याचा लंड अाणखी ताठरला, तिने लंड तोंडात घेऊन चोखायला सुरूवात केली.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (3) myownstories 0 3,841 05-03-2021, 04:04 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (2) myownstories 0 2,602 05-03-2021, 04:00 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (1) myownstories 0 2,507 05-03-2021, 03:44 PM
Last Post: myownstories
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (3) myownstories 0 9,109 04-06-2021, 06:24 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2) myownstories 0 5,855 04-06-2021, 06:23 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1) myownstories 0 5,575 04-06-2021, 06:20 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3) myownstories 0 12,697 03-07-2021, 11:06 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2) myownstories 0 8,756 03-07-2021, 11:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (1) myownstories 0 11,310 03-07-2021, 10:52 AM
Last Post: myownstories
  आंटीने दक्षाला ठोकवले sexstories 1 13,679 03-02-2021, 05:01 PM
Last Post: blabzakUsers browsing this thread: 1 Guest(s)