ముందు నుంచి వద్దు
01-16-2018, 11:51 AM,
#1
ముందు నుంచి వద్దు
Telugu BoothuKathalu కావేరి ఒక అంద మయిన అమ్మాయి. 35-30-34 ఆమె అందాల కొలతలు. ఒక సారి చూస్తే ఒక్కసారి అయిన ఎక్కి పిసికి తొక్క లని పించే అందం. ఆమె కోసం ఆ కాలనీ లో చాలా మంది ట్రై చేసారు గానీ ఒక్కరు కూడా ఆ తరువాత ఏమి జరిగిందో చెప్పడం లేదు. అదే కాలనీ కి కొత్తగా వచ్చాడు వరుణ్. వరుణ్ ఒక కాలేజ్ లో లెక్చరర్. మంచి వయసులో వున్నాడు. అయిదున్నర అడుగులు ఉంటాడు. తీర్చి దిద్దిన ఎక్సెర్సయిజ్ చేసిన బాడి. వరుణ్ కి కావేరి ని చూసిన వెంటనే అందరికి అనిపించిన మాదిరి గానే ఒక్కసారి అయినా ఈ పిల్లని నలిపి వెయ్యాలి అనిపించింది. అందు కని అతనికి తెలిసిన ఆ కాలనీ వారిని ఆమె గురించి అడిగాడు. ఒక్కరూ సరిగ్గా సమాధానం చెప్ప లేదు. వరుణ్ కి ఆశ్చ్చర్యం వేసింది. ఎందుకిలా అందరూ తప్పించు కుంటున్నారు ఆమె గురించి చెప్ప కుండా అని. ఇంక అప్పటి నుంచి ఆమెని గమనించడం ప్రారంభించాడు. కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి ఆమె ఎక్కడెక్కడికి వెళుతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వస్తుంది చూడ సాగాడు. ఒక రోజు ఆమె మామూలుగానే సాయంత్రం వేళ చేతిలో సంచి తీసుకుని అక్కడికి రెండు సందుల అవతల వుండే సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళింది. ఆమె నే గమనిస్తున్న వరుణ్ ఆమె వెనుకే సూపర్ మార్కెట్ లోకి వెళ్లి ఏదో కొంటున్నట్టు నటిస్తూ ఆమెనే గమనిస్తున్నాడు. ఆమె ఆ సూపర్ మార్కెట్ అంతా కలియ తిరుగుతూ ఉన్నట్టుండి అతనకి ఎదురు అయ్యింది. ఇల్లు దగ్గరి వాళ్ళే అవ్వడం వాళ్ళ ఒకరికి ఒకరు ఇంతకు ముందు పరిచయం వుంది. అందువల్ల కావేరి అతన్ని చూసి చిన్నగా నవ్వింది. వరుణ్ కూడా ఏమీ ఎరగని వాడి లాగా ఆమెని చూసి నవ్వి 'ఏమి కొన్నారు?' అని అడిగాడు. 'ఆ ఏమున్నాయి ఇంటికి కావలసిన సామాన్లు ఏవో కొన్నాను' అనింది కావేరి. 'ఆహా!' 'మీరు ఏమి కొన్నారు' అని అడిగింది కావేరి. అప్పుడు వరుణ్ కి వున్నట్టు వుండి ఏమి చెప్పాలో తెలియక చేతిలో వున్నది చూపించాడు. అది 'కండోం' అప్పుడు కావేరి మొహం జేవురించి అక్కడి నుంచి వడి వడిగా వెళ్లి పోయింది. వరుణ్ కి వున్నట్టు వుండి ఆమె అలా ఎందుకు వెళ్లి పోయిందో అనుకుని చేతిలో వున్నది చూసుకున్నాక గాని ఆమె అలా ఎందుకు రియాక్షన్ ఇచ్చిందో అర్థం కాలేదు. అతనికి కొంచెం సిగ్గు భయం వేసింది. ఆమె ఎక్కడ ఇంటిలో చెబుతుందో అనుకుని కంగారుగా వుండి. ఆమె చెపితే ఇంటిలో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? పెళ్లి కాకుండా చెడు తిరుగుళ్ళు తిరుగు తున్నాను అనుకుంటారు అని అతని మనసు కంగారు గా మారింది. ఒక గంట ఆగి ఇంటికి వెళ్ళాడు వరుణ్. ఈ లోపల అతను అనుకున్నది ఏదీ జరగలేదు. అమ్మయ్య కావేరి బ్రతికించింది అనుకున్నాడు. ఎలా గయినా ఆమెని కలిసి అది పొరపాటున జరిగింది అని చెప్పాలి అనుకున్నాడు. మెడ మీదకి ఎక్కి ఆమె ఇంటి వయిపే చూడ సాగాడు. రాత్రి 8 గం|| అవుతుండగా వాళ్ళ ఇంటిలో నుంచి పెద్దవారు బయటికి వచ్చి ఆటో ఎక్క బయటికి వెళ్ళడం చూసాడు. కావేరి గేటు బయటి దాకా వచ్చి వాళ్ళని సాగనంపి ఒక సారి తల ఎత్తి వరుణ్ వయిపు చూసి నవ్వింది. అప్పుడు వరుణ్ చేతులతో తను వాళ్ళ ఇంటికి రావాలను కుంటున్నట్టు చెప్పాడు. అప్పుడు ఆమె రండి అని చేతుల తోనే ఆహ్వానం పలికింది. అప్పుడు వరుణ్ పరుగు పరుగున వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఎవరూ చూడకుండా. లోపలి వెళ్ళిన వెంటనే అక్కడి వాతావరణం అతనికి చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది. ఇల్లు చాల చక్కగా అమర్చి ఉంది. అన్ని వస్తువులు ఎక్కడివి అక్కడ అమర్చి వున్నాయి. కావేరి టీవీ ఎదురుగా వున్న సోఫాలో టీవిగా కూర్చుని వుంది కాలు మీద కాలు వేసుకుని. అప్పుడు ఆమె లంగా వోని వేసుకుని షాంపూ చేసుకున్న జుట్టుని జడ కొంచెం వదులుగా వేసుకుని టీవీ చూస్తుంది. వరుణ్ ని చూసి తన తలుక్కు మనే తన పలువరస కనిపించేటట్టు నవ్వి 'రండి! కూచోండి!' అని చెప్పింది. 'థాంక్స్' అన్నాడు వరుణ్ కూచుంటూ. అతను ఆమె మొహం వంక డైరెక్ట్గా చూసే ధైర్యం లేక టీవీ వంక చూస్తూ కూచున్నాడు. కాసేపు అయిన తరువాత కావేరి అతని వంక చూసి 'వూ చెప్పండి! ఏమిటి సంగతులు!' అని అడిగింది. 'ఏమీ లేదండి! సాయంత్రం జరిగిన దానికి మీకు సారీ చెబుదామని వచ్చాను' అన్నాడు వరుణ్. 'ఎందుకు సారీ! 'అదే! అ కండోం నేను కావాలని మీకు చూపించ లేదండి. అది అనుకోకుండా జరిగింది' నసిగాడు. 'మరేం ఫర్వాలేదు! మీరు కండోమ్ కొంటే నాకేంటి వయాగ్రా కొంటే నాకేంటి?' 'అది కాదూ...' 'ఏది కాదూ ..! మీ ఇష్టం వచ్చింది కొనండి మీ డబ్బులు మీ ఇష్టం.' 'అలా కాదు లెండి మీరు మర్యాద పూర్వకంగా నన్ను పలకరిస్తే నేను తప్పు చేసాను.' 'తప్పేముంది లెండి! ఈ కాలం లో ఎవరు ఎలాంటి వారో ఎవరికీ తెలుస్తుంది. మీకు కండోం ఎందుకు అవసరమో? నాకెలా తెలుస్తుంది?' 'అబ్బే! నేను అలాంటి వాడిని కాదండి. అది పొరపాటున జరిగింది అని చెపుతున్నాను కదా.' 'సరే లెండి!' 'ఇంతకీ మీ ఇంటిలో పెద్ద వాళ్ళు బయటికి వెళ్లి నట్టు వున్నారు' 'అవునండీ అర్జంట్ పని మీద బయటి వూరికి వెళ్లారు. రేపు గాని రారు. ఈ లోపల నేను ఒక్క దాన్నే వుండాలి. ఎవ్వరూ లేకుండా నాకు భయం వేస్తుంది' 'అయ్యో ఇప్పుడు ఎలా?' 'ఏమి? మీరు వచ్చి నాకు తోడు పనుకోవచ్చు కదా! అదేదో కండోం కూడా కొన్నారు కదా! ఇక్కదేమయినా పనికి వస్తుంది ఏమో చూడండి.' అనింది కావేరి వున్నట్టు వుంది. వరుణ్ కి కాసేపు ఏమీ అర్థం కాలేదు. అప్పటి దాకా టీవీ చూస్తా వున్నవాడు కాస్త ఆమె వయిపు చూసాడు ఆశ్చర్యంగా . అప్పటికే ఆమె పవిట కొంచెం జారి ఆమె సల్లు పయిన భాగం తెల్లగా కను విందు చేస్తుంది. ఆమె పొట్ట పయిన పవిట గాలికి జరిగి బొడ్డు సుడులు తిరిగి నట్టు లోపలి కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె కళ్ళు ఎర్రగా కాంక్షగా అతని వయిపు చూస్తున్నాయి. ఆమె కళ్ళు చూసిన వెంటనే ఏదో ట్రాన్స్లో వున్నట్టు గా పయికి లేచి ఆమెకి దగ్గరిగా వెళ్ళాడు వరుణ్. ఆమె అతన్ని చెయ్యి పట్టుకుని మీదకి లాక్కుంది వేగంగా. ఆ తాకిడికి వరుణ్ నేరుగా వెళ్లి ఆమె మీద పడ్డాడు.

ఆ పడడం పడడం ఆమె మీద నిలువునా పడ్డాడు వరుణ్. ఆమె సల్లు అతని చెస్ట్ కింద నలిగి పోతున్నాయి. ఆమె పెదవులు అతని పెదవులకి దగ్గరగా వున్నాయి. ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసాడు. ఆమె కళ్ళు చింత నిప్పుల మాదిరి ఎర్రగా కాలి పోతున్నాయి. కోరికతో ఆమె పెదవులు సన్నగా వణుకుతున్నాయి. ఆమె రెండు చేతులతో అతన్ని గట్టిగా వాటేసుకుని హా. అని మూలిగింది అతని బరువుకి. వరుణ్ మెల్లగా ఆమె నుంచి విడివడి పక్కన కూచున్నాడు. పక్కన కూచుని ఆమె వయిపు తిరిగి ఆమె పెదవులు అందుకున్నాడు తన పెదవులతో. ఆమె అతని పెదవులని గట్టిగా ముడి వేసి తన నాలుక అతని నోటిలో తమకంగా జోనిపింది. వారి ఇద్దరి ఎంగిలి ఒకరి నోట్లో ఒకరికి కలిసిపోతుంది. ఆమె అతని చేతులు తీసి తన సల్ల మీద వేసుకుంది. వేసుకుని పిసక మన్నట్టు కసిగా అతని చేతులని తన సల్ల మీద అడుముకుంది. అప్పటికే కింద గురుడు నిటారుగా లేచి ఆడడం ప్రారంభించాడు వరుణ్ కి. ఆమె తాకిడికి తన మడ్డ ఎక్కడ అల్లాడి పోతుందో అనుకుంటూ ఆమె సల్ల మీద తన చేతులతో పిసకడం స్టార్ట్ చేసాడు వరుణ్. అప్పటికే ఆమె పవిట పూర్తిగా జారిపోయింది. ఆమె కుఛ భాగం ఎత్తుగా గట్టిగా పయికి చూస్తుంది. తనను పిసికే వాడిని చూడడం కోసం అన్నట్టుగా బయటికి ఉబికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టు గా ఆ రెండు జాకెట్ ని చించ దానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా అనిపించాయి అతని కళ్ళకి. అతను పిసికే కొద్దీ అవి బయటికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టుగా వున్నాయి. అతని పిసుకుల్లకి ఆమెకి కుతి తీరు తున్నట్టుగా వాటి సలుపులు తగ్గుతున్నట్టుగా వుండి. ఆ ఆనందాన్ని ప్రదర్సించ డానికా అన్నట్టు ఆమె నోటి నుండి తియ్యని మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ మూలుగులకి వరుణ్ కి ఇంకా హుషారు గా వుంది. కావేరి జాకెట్ హుక్స్ పట పట మని తెంపి వెయ్యడానికి ఆమె సల్లు ప్రయత్నిస్తుండా గానే వరుణ్ ఆమె జాకెట్ హుక్స్ చాలా కాస్త పడి తియ్యవలిసి వచ్చింది. అవి రాక బిర్రుగా తయారయి వున్నాయి. కొంచెం కాస్త పడి వాటిని తీసివేసిన వరుణ్ కి ఆమె సమున్నత శిఖరాలు చొసి కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి. అవి రెండూ రెండు కొండల లాగ వున్నాయి. అతను ఆమె జాకెట్ ని తీసిన విధానానికి అవి రెండూ ఒక్క సారిగా బయట పడి డీ కొన్నాయి. ఒక దానిని ఇంకొకటి. అవి పెద్ద పెద్ద వెన్న ముద్దలా వున్నాయి. వాటి శిఖరం చివర ఖర్జూరాలు అంటించి నట్టు అని పిస్తున్నాయి ముచికలు. ముచికలు పూర్తిగా ఎరెక్ట్ అయి వున్నాయి ముందుకు పొడుచుకు వచ్చి. వాటి వాలకం చూసిన ఎవరి కయినా తెలుస్తుంది వాటి సొంత దారులు ఎంత కసిగా వున్నారో. వాటి మెరుపు నునుపు చూసిన వరుణ్ కి వాటిని నోటి నిండా కుక్కు కోవాలని పించింది. అది గమనించిన కావేరి తన కుడి వెన్న ముద్దని కుదుళ్ళ కింద పట్టు కుని అతని తలని దాని కేసి అదుము కుంది. వరుణ్ ఆమె సన్ను ని పట్టి నంత వరకు నోటిలో కుక్కు కొని స్ట్రా పీల్చి నట్టు పీల్చ సాగాడు. ఆ ఒత్తిడికి ఆమె నోటి నుంచి గాట్టిగా అరుపులు రా సాగాయి. 'స్స్. హూ.. వో.కొరకరా! వరుణ్! అవి నీ నోటి కోరుకుల్ల కోసం మొహం వాచీ పొయ్యి వున్నాయి. వాటి తనివి తీరా కొరుకు. పిసికి పిసికి వాటిని పచ్చడి చెయ్యి ఆ.' 'అబ్బ ఏమి కొరుకు తున్నవురా. నీ కొరుకుల్లకి నా కింద చెరువు అయ్యింది. ఆ.. అలాగే. హా. మ్మ్..' 'ఆ.. ఆ ముచికని నీ ముని పంటితో పట్టుకుని నలుపు' ఆ. అదీ. అలాగే..రా.. రా అంటూ తన ఎడమ చన్ను ని పట్టుకుని అతని బుగ్గల కేసి అదిమింది. ఇంకొక చేత్తో అతని లండు ని పట్టు కుంది ఫాంట్ మీదే. దాన్ని ఫాంట్ మీదే కాసేపు సవరించి జిప్ తీసి లోపలి డ్రాయర్ లోంచి బయటికి లాగింది. అది 9 అం|| తో పొడుగుతో 2 అం|| వెడల్పుతో వీరావేశం తో ఊగి పోతుంది ఎర్రని ఇనుప కడ్డీ మాదిరి వుంది. దాని వేడి కాల్చిన ఇనుప చువ్వ లాగా అనిపించింది ఆమె చేతికి. దానిని చూసిన ఆమెకి కళ్ళు మెరిసాయి. ఆమె దాన్ని గుప్పిట పట్టి పిసుకుతున్న కొద్దీ నాగు పాము లాగా పాడగా విప్పి ఆడుతుంది. 'అబ్బ. ఏమి ఎరువు వేసి పెంచావురా? ఇంత పోడుగుంది? ఇది నా బొక్కలో దూరుతుందా అసలు?' 'అది నీ అందాలు చూసి ఇంకా ఇంకా పెరిగి పోతుంది' 'అబ్బ. మడ్డ అంటే ఇదిరా' 'అది నీ బొక్కకి దాసోహం ఇప్పుడు హా.. స్స్.. దాన్ని నా బొక్కలో దాచుకుంటాను ఎవ్వరికీ చూపించాను.' అనుకుని ఇద్దరూ వొకరి బట్టలు వొకరు వోలుచుకున్నారు అతి వేగంగా. ఇప్పుడు ఇద్దరూ నగ్నం గా నిల బడ్డారు ఒకరి ఎదురుగా ఒకరు. ఆమె సల్లు నిటారుగా నిల బడి వున్నాయి. అతని లంభం పయికి చోస్తుంది గట్టిగ నిలబడి. ఒకరి మర్మాంగాలు ఒకరిని చూస్తున్నాయి ఒఅదిలితే కసి కసి గా కల బడేటట్టు. వరుణ్ అంగం గట్టిగా నిటారుగా నిలబడి ఉంది. దాని చూపు అంతా కావేరి కసి కసి పూకు మీదే. ఆమె పూ మందిరం దాని చూసి కన్ను కొడుతున్నట్టుగా ఉంది నిలువుగా. ఆమె సల్లు అయితే రబ్బరు బంతుల్ల వున్నాయి రా రారా! వచ్చి నన్ను కసి తీర పిసికి నలిపి కొరికెయ్ అన్నట్టుగా చూస్తున్నాయి ఆమె బంతుల సిఖరాగ్రాల మీద వున్న నల్లని ఖర్జూరాలు. ఆమె కళ్ళు ఎరుపు జీరలు సంతరించు కుంటున్నాయి ఆమె మనసులోని కోరిక లాగ. ఆ ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దం వారిని అనిర్వచనీయమయిన ఆనంద పారవశ్యం చేస్తున్నది. ఆ క్షణ కాలము ఎడబాటు కూడా తట్టుకొనలేక వారిద్దరూ ఒకరిని ఒకరు కరుచుకు పొయ్యారు నిలువునా నగ్నంగా. వరుణ్ జంభం ఆమె బొడ్డుకు తగిలింది నిలువుగా రూళ్ళ కర్ర లాగా వున్న దాని వేడి తాకిడికి ఆమె పూకు లోపల ఒక్క సారిగా రసాలు ఎగ జిమ్మాయి. ఎర్రని చెర్రీ పళ్ళ మాదిరి వున్న ఆమె పెదవులు అతని నోటిలో నాను తున్నాయి. ఆ బిగి కౌగిలి వారు ఇద్దరి అంగాలని గట్టిగా తడుముతున్నాయి. వరుణ్ చేతులు ఆమె చను గుబ్బాలని కుదుళ్ళ నుంచి పిసుకుతూ ఆమె ముచికాలని మీటు తున్నాయి. ఆమె చేతులు అతని మడ్డని వక చేతి గుప్పిట బిగించి బొటన వేలితో అతని ముందు తోలుని అటూ ఇట్తో కదిలిస్తూ తమాషా ఆడిస్తుంది. ఇంకొక చేతితో అతని రూళ్ళ కర్ర కింద వున్న గోలీ కాయలని మీటుతుంది కసిగా. ఆమె కదలికలకి అతనికి ఎక్కడో అద్భుతమయిన ఫీలింగ్ కలుగు తుంది. ఆ అనుభూతిని వారు పదే పదే అనుభవిస్తూ వారి కోరికని ఇంకాస్త రాజు కొనేటట్టు చేస్తున్నారు. వరుణ్ కావేరి పెదవులని, చేమ్పాలని, మెడని కొరుకుతూ ఆమె చను గుబ్బల కేసి తన మొహాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు. అవి అతని ఆలస్యానికి కోపగించుకున్నట్టుగా గట్టిగా మారి అతని నోటిలో దూర దానికి ససేమిర మొరాయిస్తున్నాయి. అతను వాటిని బుజ్జగిస్తున్నట్టుగా ఆమె ముచికాలని తనివి తీర కొరకడం ప్రారంభించాడు. ఆ ముని పంటి కొరుకుల్లకి ఆవేశం (సలుపు) తగ్గినట్టుగా అయి ఆ రెండు రబ్బరు బంతులు కొంచెం మెత్త బడ్డాయి. దాని కోసమే చూస్తున్నట్టు వరుణ్ నోటిని ఇంత లావు చేసి వాటిని మొదల్ల కంతా దూర్చుకొన దానికి ట్రై చేసాడు. కాని వీలు కాలేదు. వాటి లావుని తన నోటిలోకి మొత్తం లాగడం అసాధ్యం అనుకున్న వరుణ్ పట్టినంతా పెట్టుకుని చీకడం మొదలు పెట్టాడు. ఆ చీకుల్లకి ఆమె పువ్వులో రసాలు లావా పొంగి ఆమె తొడల మీద పారడం మొదలు పెట్టాయి. మెల్లిగా అతని తల ఆమె పొట్ట మీదకి చేరి బొడ్డు చుట్టూ సున్నాలు పెట్టాడు తన నాలికతో. ఆమె దానికి గిలిగింతలు గా ఫీల్ అయ్యి మెలికలు తిరిగింది. కావేరి నడుము మీద ఊతము లాగ రెండు చేతులూ వేసి పట్టుకుని ఆమె పూ పెదవులని గట్టిగా చప్పుడు వచ్చే లాగ ముద్దు పెట్టుకున్నాడు వరుణ్. హా. చంపుతున్నావు వరుణ్! అన్నది కావేరి అతని తలని తన పూకు కేసి అదుము కుంటూ.

కావేరి ఆ తోపుకి ఒక్క సారిగా నగ్నం గా వెళ్లి సోఫా మీద పడే టప్పటికి ఆమె సల్లు ఆమె పిరుదులు ఊగాయి. ఆ వూపిడికి వరుణ్ కి ఎక్కడ లేని కసి రేగింది. ఒక్క సారిగా పొడుగ్గా పొడుచుకుని వచ్చిన తన లంభాన్ని తన ఎడమ చేతితో పట్టుకుని ఆమె మీద పడ్డాడు. ఆమె తన చేతులని అతని భుజాల కానించి అతనిని కాచుకుంది. వరుణ్ ఆమె తొడల సందులో చెయ్యి పెట్టి ఆమె పూగాడి కోసం వెతికాడు. అప్పుడు ఆమె అతన్ని ఒక్క సారిగా తోసి వేసి పయికి లేచి నిలబడింది. వున్నట్టు వుండి కావేరి అలా చేసే సరికి వరుణ్ కి ఏమీ అర్థం కాలేదు. అర్ధం కానట్టు మొహం పెట్టి 'ఏమయింది కావేరి!' అని అడిగాడు. అప్పుడు ఆమె 'ఆ! ఏమీ కాలేదు! రా రా వచ్చి నీ రాడ్డుని నా వెనుక నుంచి ప్రవేశ పెట్టు' అని సోఫా కి ఎదురు గా వున్న టేబుల్ పయికి వంగి దాని మీద చేతులు పెట్టి తన గుద్దలని అతని మొహం కేసి తిప్పింది. ఓహో! ఈమెకి డాగీ స్టైల్ ఇష్టము లాగా ఉంది అనుకున్న వరుణ్ ఆమె వెనుక వయిపు నిలబడి తన లంభాన్ని ఒక చేతితో పట్టుకుని ఆమె గుద్దలని విడదీసి ఆమె పూ గాడి కోసం తన వెళ్ళు లోపలి జోనిపాడు. ఆమె 'స్స్.. అయ్యో. అక్కడ కాదు ఇక్కడ' అని అతని వెళ్ళని ఆమె గుద్ద కన్నం కేసి జరిపింది. 'అయ్యొహ్.. అక్కడ కాదు కావేరి! ఇక్కడ!' అంటూ మళ్ళీ అతను తన వెళ్ళాను ఆమె పూ పెదవులకేసి జరిపి ఆమె పూకు లోకి తన వేళ్ళని జోనిపాడు. అప్పుడు కావేరికి జల్లు మని 'అయ్యో నువ్వు అక్కడ పెట్ట కూడదు! నీ మడ్డకి నా వెనక గృహ ప్రవేశ ద్వారం ఇస్తున్నాను. రా! వచ్చి! దాని నిండా! నీ మడ్డ పెట్టి తోసుకో! అనింది. అప్పుడు వరుణ్ 'అలా ఎందుకు?" అన్నాడు. 'అది అంతే! నువ్వు నా పూకులో మడ్డ పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు' 'అబ్బా.. ముందు రాజ మార్గం వుండగా వెనుక దొడ్డి దారి ఎందుకు కావేరి' 'స్స్.. అది అంతే అన్నానుగా! నువ్వు వెనుక నుంచి పెట్టినా ముందు నుంచి పెట్టినా నీ మడ్డకి బొక్కే కదా కావలసింది' 'హూ. అది ఇరుకుగా వుంటుంది. అదీ కాక నీ గుద్ద కన్నం లో నా లావుపాటి లంభం పెడితే అది చిరిగి పోతుంది' 'హా. ఏమీ పర్వాలేదు. నాకు తెలుసుగా.. నీ మడ్డకి ఏమి ఇవ్వాలో ఏమి ఇవ్వ కూడదో. 'అయ్యో. నా అందమయిన రాక్షసీ ఇదేమి కోరికే నీకు' 'వరుణ్! రా రా.. నా గుద్ద కన్నం నీ కోసం చూస్తుంది. దాన్ని లోపలి పెట్టి నీ కుతి తీర్చుకో.' 'కావేరి! నీ మాట నీదే కానీ నా మాట వినవా? వెనుక నుంచి పెడితే నీకు నెప్పి పుడుతుంది. అదే ముందు పూకులో పెట్టుకున్నవనుకో ఆపుడు నీ పూకు బాధ నా మడ్డ బాధ తీరుతాయి. ప్లీజ్' 'అదేం లేదు. అదుగో అక్కడ వాసలిన్ ఉంది. దాన్ని నీ మడ్డకి పట్టించు అదే విధంగా నా గుద్ద కన్నం కి పట్టించు. ఒక దానికి ఒక దానికి సమ్మగా వుంటుంది. ఇంతకీ నీకు అసలు వెనుక నుంచి పెట్టడం ఇష్టం లేదా?' 'అయ్యో .అదేం మాట. నీ లాంటి అందగత్తె ని దేంగే టప్పుడు ముందు నుంచి అయినా ఒకటే, వెనుక నుంచి అయినా ఒకటే. కానీ..' అంటూ నసిగాడు వరుణ్. 'హా. నేను ముందు నుంచి పూకులో పెట్టద్దు అన్నాను గానీ.ఇంక మిగతా నవ రంద్రల్లో ఏ రంధ్ర మయినా నాకు ఓకే.' 'నీకు కడుపు వస్తుందని భయమయితే చెప్పు నా దగ్గర పొద్దున్న కొన్న కండోమ్ ఉంది' 'ఆహా.. నాకు తెలుసు నువ్వు ఆ కండోం ఎవరి కోసమో కొన్నావ్' 'అది కాదె.నువ్వు ముందు బొక్కలో ఎందుకు వద్దు అంటున్నవో నాకు అర్థం కావడం లేదు.' 'అది నీకు ముందు చెపుతాలే. ముందు నీ మడ్డ సంగతి చూద్దాం.'అని వాసలిన్ తెచ్చి ఇచ్చింది కావేరి. అది అతను తీసుకున్న వెంటనే అతని ముందు వంగి నిలబడింది. ఇదేందో వెరైటీ అనుకున్న వరుణ్ దాన్ని తన మడ్డకి, ఆమె గుద్ద కన్నానికి పట్టించి మెల్లగా తన లవదాని ఆమె గుద్ద కన్నాని కి ఆనించాడు. అది మెల్లగా జారుతున్నట్టు గా ఆమె గుద్ద కన్నం లో కొంచెం ప్రవేశించి ఆగి పోయింది. దాన్ని ఇంకా కొంచెం లోపలికి నెడదామని తన జంభాన్ని చేతితో పట్టుకుని మెల్లిగా ఆమె గుద్ద కన్నం లోకి నెట్టసాగాడు. ఆమె గుద్ద కన్నం చిన్నగా ఉంది అతను పూసిన వాసలిన్ దాని మొదల్ల లోనే ఉంది. అది కాస్త అతని తోపుడికి లోపలికి జరిగింది ఇంకొంచెం. ఆమె ఆ తాకిడికి కొంచెం నెప్పిగా అనిపించి 'హా.. అంటూ నెప్పిని భరించడానికి అరవ సాగింది. అతను ఆమెని బాధ పెట్ట కూడదు అనుకుంటూ తన లవడాని చేతితో ఆమె లోపలికి సర్దుతున్నాడు. ఆమె ఇలా కాదనుకుని ఒక్క సారిగా 'హోప్..' అంటూ తన గుద్దలని వెనుకకి విదిలించింది. ఆ దెబ్బకి అతన మడ్డ సగం దాకా ఆమె గుద్ద కన్నం లోకి జరిగింది. ఆ దెబ్బకి ఇద్దరికీ కొంచెం నెప్పిగా అనిపించి స్స్.. హా అబ్బ.. అంటూ అరుచు కుంటూ తమ తమ నడుములని మెల్లిగా వూప సాగారు. ఆ విధంగా నాలుగయిదు సార్లు ఊపిన తరువాత వాళ్లకి లోపల కొంచెం రసాలు వూరి లూబ్రికెంట్ అయ్యి కొంచెం ఈజీ గా వెళ్లి వస్తుంది మడ్డ. ఆ దెబ్బకి ఇద్దరికీ కొంచెం రిలీఫ్ గా అయ్యి సంమాగా ఉంది. వరుణ్ మడ్డకి అయితే ఆమె గుద్ద, కన్నె పూకు లాగ ఇరుకు గా ఉండి సమ్మగా ఉంది. కావేరికి ఎప్పుడూ చూడని లావు పాటి మడ్డ తనలోకి కోలాటం ఆడు తుంటే హాయిగా అనిపించింది. తన పూకులో అతని వేళ్ళు పెట్టించుకుని కొట్టు కుంటూ ముందు ఒక మడ్డ వెనుక ఒక మడ్డ తనను కుల్ల బొడుస్తున్నాయని ఊహించు కుంటూ సమ్మగా కళ్ళు మూసుకుంది. కొంత సేపు ఆ రతి క్రీడా విలాసం ఆ విధంగా జరిగిన తరువాత అతను చివరికి వచ్చి ఒక్క సారిగా ఆమె గుడ్డలకి తన వట్టలు ఆనించి బలంగా కొత్త సాగాడు. అపుడు ఆమె అరుపులు ఆ రూమ్లో ప్రతిద్వనించాయి చివరికి వచ్చిన అతను తన మడ్డని ఆమె గుద్ద రంధ్రం లో నుంచి తీసివేసి తన రసాన్ని ఆమె పిర్రల పయిన వెద జల్లాడు. అప్పటికే ఆ సుఖాన్ని కసిగా అనుభవించిన కావేరి అతని వయిపు తిరిగి బల్లి లాగ అతన్ని కరుచుకుంది. ఇద్దరూ కాసేపు అలాగే కరుచుకుని తరువాత ముద్దులు పెట్టుకుని విడి వాడి ఒకరి ఎదురుగా ఒకరు కూచున్నారు. 'ఇంతకీ ఆ విషయాన్ని చెపుతావా లేదా?.' అన్నాడు వరుణ్ 'ఏ విషయం..? అనింది కావేరి. 'అదే ముందు ఎందుకు వద్దు?' 'అదా అది నా మొగుడికి తప్ప ఎవరికీ చెప్పను.' 'నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్న వాడికయినా ఇస్తావా లేదా?' 'వాడికి దానితో పాటే నా రంద్రాలు అన్నీ అర్పిస్తాను.' 'అయితే నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను' అన్నాడు వరుణ్ ఇదేదో రహస్యం కనుక్కోవాలని. 'అయితే నాకు నువ్వు, నీ జంభం ఇష్టమే' అనింది కావేరి కిసుక్కున నవ్వి. 'సరే వచ్చే నెల మనిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటాము. నేను పెద్ద వాళ్ళతో మాట్లాడుతాను' 'అలాగే' 'అయితే ఇప్పుడు చెప్పు ముందు ఎందుకు వద్దు' 'అబ్బా ఆస దోస . నేను మన శోభనం రోజు చెపుతాను.. అదీ నువ్వు నీ మద్దతో నా పూకుని కుల్ల పొడిచిన తరువాత' 'అలాగే! ఇంక నేను వెళ్తాను' 'సరే'

ఆ రోజు కావేరికి, వరుణ్ కి శోభనం రోజు. అంతకు రెండు రోజుల ముందే వారికి పెద్ద వారి అనుమతితో పెళ్లి అయింది. వరుణ్ కి ఆమె ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా ఆమె ని ఎప్పుడెప్పుడు వాయిస్తామా తరువాత ఆమె తన పూకు గురించి ఎప్పుడెప్పుడు చెబుతుందా అని చాల ఆత్రుతగా ఉంది. ఆ టెన్షన్ లో ఆ శోభనము రూం లో అటూ ఇటూ తిరుగు తున్నాడు. అప్పుడు వచ్చింది కావేరి ఆ రూం లోకి. ఆమెని చూసిన అతని కళ్ళు జిగేల్ మన్నాయి. ఆమె తెల్లని చీరలో, చేతిలో పాల గ్లాస్ తో, తల నిండా మల్లె పూలతో, వొంటి నిండా నగలతో మెరిసి పోతుంది. ఆమె ని చూసిన వెంటనే వరుణ్ ఒక చేతితో ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని తన మీదకి లాక్కున్నాడు. ఆ పట్టుని సుతారంగా విడిపించుకుని సిగ్గుగా అతని చేతిలోని పాల గ్లాస్ ని అందించింది కావేరి. వరుణ్ ఆ పల గ్లాస్ ని పక్కన పెట్టి 'ఏంటి! ఇదంతా సిగ్గే!' అన్నాడు.'ఛీ పొండి!' అని అతన్ని మెల్లిగా ఒక నెట్టు నెట్టింది కావేరి. వరుంకి ఆమె సిగ్గుని చూసి ఆశ్చర్యం వేసింది. మొదటి సారి ఆమెని దెంగి నప్పుడు ఆమె విశ్వ రూపం చోసిన అతనికి ఇదంతా కొత్తగా అనిపించింది. ఆమెని అలాగే పొదవి పట్టుకొని 'ఏంటి ఇప్పుడయినా చెపుతావా ఆ రహస్యం ?' అన్నాడు. 'నేను మీకు ముందే చెప్పను కదా! అసలు విషయం అయిన తరువాతే' అనింది కావేరి. 'అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం. ముందు ఆ పని చూసి తరువాత మిగతా సంగతి చూద్దాం' అని ఆమెని ఆక్రమించు కున్నాడు వరుణ్. ఆమె చీర, జాకెట్, లంగా వోక్కక్కటిగా ఆమె నుంచి వేరయ్యాయి. అతని పంచే, జుబ్బ కింద దారి చూసుకున్నాయి. ఇద్దరు దిశమొలగా నిలబడ్డారు. ఒకరిని చూసి ఒకరు పూర్తిగా ఆత్రుతగా వున్నారు. మెల్లిగా అతని వయిపు లాక్కున్నాడు కావేరిని. ఆమె ఎటువంటి ప్రతిఘటన లేకుండా అతని దగ్గరికి జరిగి దాదాపుగా అతని మీదకి ఎగ బాకీ నట్టు తన నగ్న శరీరాన్ని అతనికి ఆనించింది. మెత్తని ఆమె గుండెలు అతని ఎదుర్రోమ్ముకి అదుముకోగానే అతని వొళ్ళంతా జలదరించింది. ఆమె భుజం మీద చెయ్యి వేసి తనని ఇంక గాడంగా అదుము కున్నాడు వరుణ్. నిగడ దన్నిన అతని అంగం ఆమెని తొడల సందులో పొడుస్తుంది. అతని అంగం పాతది అయినా ఆ ప్రదేశం, ఆ పరిస్థితి కొత్తది కావడం తో ఆమెకి సిగ్గు ముంచు కొస్తుంది. అతని లంభం ఎర్రగా కాల్చిన ఇనుప రాడ్ మాదిరి ఆమెకి తొడల మీద తగులుతుంది. ఆ తాకిడికి ఆమె యోని లో తడి చేరుతుంది. ఆమె వొళ్ళు అంత కాలి ప్తుంది కామ సెగలతో. అతని చేతులు తీసుకుని తన సల్ల మీద వేసుకుని పిసక మన్నట్టు వత్తింది ఒక చేత్తో, ఇంకో చేతితో అతని మడ్డని పట్టుకుని దాని చివర తోలుని కిందకి పయికి కదిలిస్తూ అతని గోలీ కాయలని సుతారంగా మీటుతుంది. ఆ చర్యలకి వరుణ్ కి ఎక్కడ లేని హుషారు వచ్చి ఆమె సల్లని బత్తాయిలని పిసికి నట్టు పిసుకి ఆమె ముచికాలని తన ముని పంటితో కోరక సాగాడు. ఆ కదలిక లకు ఆమెకు చివ్వు చివ్వున కామం ఎగ చిన్మ్ముతున్నట్టు అయి అతన్ని తీసుకుని మంచం మీదకి స్పీడ్ గా కదిలి దాని మీద వెల్లికిలా పనుకునింది నగ్నంగా. తొడలు వెడల్పు చసి తన పూకు బంగారాన్ని చూపిస్తూ 'రారా! రా వరుణ్! నీ మడ్డ తో దీన్ని కుల్ల పొడువు. ప్లీజ్ రా ఆగలేకున్నాను. ఫక్ మీ!' అంటూ పిచ్చిగా అరవ సాగింది. 'వస్తున్న! కావేరి! నీ పూకు ఈ రోజు పచ్చడే. కాస్కో!' అంటూ నిగిడిన తన మడ్డని పట్టుకుని నేరుగా ఆమె పూ పెదవులకి ఆనించాడు. "స్స్స్. రా.. పొడువు. దాన్ని లోపలి పొడిచి నా పూకు గుల తీర్చు. లోపలికి గునపం దించి నట్టు దించరా మొగుడా!' 'వస్తున్ననే.. నీ పూకు పాలకోవా లాగుంది. దాన్ని కాసేపు దాన్ని నాకి నీ వెనుక వాయిస్తాను.' 'వెనుక వద్దు. ముందే ముద్దు' 'అదేంటి నిన్న మొన్నటి దాక ముందు వద్దన్న దానివి ఇప్పుడు ముందే కావాలంటున్నావు? 'అబ్బబ్బ .దాని సంగతి తరువాత మాట్లాడదాము ముందు దెంగారా మగడా ఆగ లేకున్నను.' 'ముందు దేన్గాను వెనుకే' 'అస్సలు కుదరదు. ఇన్ని రోజులూ దీన్ని నీ మడ్డ కోసం పవిత్రం గా కాపడుకోలేక చచ్చాను. ముందు దానిలో నీ గునపం దిగేసి జండా పాతి దాని గుల తీర్చిన తరువాతే నాకడం అయినా చీకడం అయినా!' అంటూ అతని వెనుక వాయిపుగా తన కాళ్ళు పెన వేసి మీదకు లాక్కుంది కావేరి. ఆ ఊపుకి అతని మడ్డ నేరుగా ఆమె పూకు లోతుల్లోకి 'ఖ..స్సు..న..' దిగింది. వున్నట్టు ఉంది అత లావు మడ్డ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా బిర్రుగా తన పూకులోకి దిగేటప్పటికి కావేరి 'కే..వ్వు.' మని అరిచి అతన్ని అతుక్కుపోయింది. 'ఏమయింది కావేరి?' అంటూ ఆమె మొహం లోకి ఆత్రుతగా చూసాడు వరుణ్. 'ఏమీ కాలేదు దెంగారా' పచ్చడి చెయ్. అంటూ అతన్ని రెచ్చగొట్టింది కావేరి. ఆ సయిగ కి అతనికి కామం పెరిగి 'ఖ..స్సు.. ఖ..స్సు..న' దింప నారంభించాడు వరుణ్ ఆమె పూకులోకి తన మడ్డని. ఆ దెబ్బలకి ఆమెకి లోపల అంతా వరుసుకుపోయ్యి 'మెల్లగా' అని సణిగింది. కాని వరుణ్ ఆ మాటలని లెక్క చెయ్యక ఆమెని ఇంకా గట్టిగా దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు. ఆ దెబ్బలకి ఆమె యోని లోంచి ఎర్రగా కారడం మొదలు పెట్టింది. వరుణ్ అది చూసి 'ఆహా నా పెళ్ళాం పూకు కన్నె పూకు' అనుకుని మెల్లిగా స్పీడ్ తగ్గించాడు. ఈ లోపల ఆమెకి లోపల రసాలు వూరి అతని మడ్డ దెబ్బలకి సమ్మగా ఉంది. కొంత సేపు అలాచేసుకున్న తరువాత వరుణ్ కి ఆమె సయిగ చేసింది. స్పీడ్ పెంచమని. ఆ సయిగాకి వరుణ్ లాగి లాగి నడుము వూప సాగాడు. ఆ దెబ్బలకి ఆమెకి వొళ్ళంతా తీట తగ్గినట్టుగా అయి శరీరం గాలిలో తెలిపోతున్నట్టుగా అవుతుంది. కొంత సేపటికి అయిపోవస్తుంది అన్నట్టుగా అతనికి సయిగ చెంది కావేరి. అప్పుడు వరుణ్ తన మడ్డని లాగి లాగి నాలుగయిదు దెబ్బలు వేసాడు. ఆ వూపుల్లకి ఇద్దరికీ ఒకేసారి కారి పోయింది. ఆమె వొళ్ళు ఒక్కసారిగా జెర్క్ ఇచ్చి నట్టయి వొళ్ళంతా జల జల జలదరించింది. ఆ తమకానికి అతన్ని గట్టిగా కరుచుకు పోయింది. ఆమె బలానికి ఇద్దరూ కదలకుండా ఒక్కటయిపోయ్యారు. 'ఎలా ఉంది!? కావేరి!' 'సమ్మగా ఉంది!' 'పూకులో ఎలా ఉంది? ఇందాక ఎర్రగా వచ్చింది.' 'హాయిగా ఉంది. లోపల అంతా తీట తీరి నట్టు ఉంది.' 'ఇంకా కావాలా?' 'మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి.' 'ఇప్పుడయినా చెపుతావా?' 'ఏంటది?' 'అదే!' 'అదే అంటే ఏంటది.?' అనింది సన్నగా నవ్వుతూ. 'ఇంకేంటి? మొన్నటిదాకా నువ్వు ఎప్పుడు నాతో వేపించుకున్న ముందు వొద్దు. ముందు వొద్దు. వెనకే నా గుద్దనే దెంగు అనే దానివి కదా. దాని సంగతి.' 'అదా. అవును. నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా? నా కన్నె పూకుని నీకు అర్పించాను కదా.' 'ఆహా. నీ పూకుని మాత్రం పవిత్రంగా నీ పెళ్లి అయిన తరువాత శోభనం రోజు మొగుడికి అర్పిద్దమనా?' 'అవును. వెనుక నుంచి ఎంత మంది నన్ను దెంగినా.. ముందు నుంచి మాత్రం వద్దు అన్నది.. నా పూకుని పవిత్రం గా నా మొగుడికే అర్పిద్దామని.' 'అంటే వెనుక ఇంక ఎంత మంది జండా పాతేరు ఏంటి.?' 'వుంటారు ఒక ఇరవయి, ముప్ఫయి మంది.' అనేసి నాలిక కరుచుకుంది కావేరి. ఆ మాటకి వరుణ్ నిర్ఘాంత పొయ్యాడు. ఒక్క సారిగా అతనికి చిమ్మ చీకట్లు ఆవిరించు కున్నాయి. 'ఇదేమి పాతివ్రత్యము రా దేవుడా...?' అనుకుంటూ తల పట్టుకున్నాడు వరుణ్.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart oka married lady tho na modhati anubhavam abhirathod 0 573 10-18-2020, 02:33 AM
Last Post: abhirathod
  na modhati anubhavam oka married lady tho abhirathod 0 221 10-18-2020, 01:31 AM
Last Post: abhirathod
Photo Velamma Comics PDF 46 to 60 Full episode.....Telugu Aunty Howtodesitrick 0 873 10-16-2020, 02:54 AM
Last Post: Howtodesitrick
Smile Akka tho bumchik bumchik Akhil0009 0 892 10-12-2020, 06:53 PM
Last Post: Akhil0009
  సేల్స్ మాన్ తో శృంగారం - Salesman To Srangaram sexstories 0 1,761 09-29-2020, 03:09 PM
Last Post: sexstories
  నేను రాధా ఆంటీతో సెక్స్ చేస్తున్నాను - Nenu Radha Aunty to Sex Chestunanu sexstories 0 1,542 09-29-2020, 03:09 PM
Last Post: sexstories
  తెలుగు మేడం తో - Telugu Madam To sexstories 0 1,680 09-29-2020, 03:08 PM
Last Post: sexstories
  8 వ తరగతి లోనే పూకు గుల - 8 Va Taragati Lone Puku Gula sexstories 0 1,896 09-29-2020, 03:08 PM
Last Post: sexstories
  స్నేహితుల భార్య సంతృప్తి అవసరం - Snehitula Bharya Santrpti Avasaram sexstories 0 2,020 09-29-2020, 03:08 PM
Last Post: sexstories
  మరిదిగారు గుద్దుకుని తపక్ తపక్ - Maridigaru Guddukuni Tapak Tapak sexstories 0 2,216 09-29-2020, 03:08 PM
Last Post: sexstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)