shejkarnila ghar shodhun dile (Marathi story)
07-07-2020, 12:40 AM,
#1
shejkarnila ghar shodhun dile (Marathi story)
shejkarnila ghar shodhun dile (Marathi story)

नमस्कार मित्रानो
माझे नाव.......
नाव सांगून का उपयोग पण कथा सांगितली तर खरी मजा येईल नाही का?
असो तरी तुम्ही मला रोय बोलू शकता (नावात बदल)...
ही माझी सत्यघटना आहे. आणि सगळी पत्र बरोबर आहे पण नाव बदलून...

आता माझी माहिती
मी एक ३२ वर्षाचा विवाहित पुरुष आहे. उंची ५फूट ११ इंच आहे. मी मुम्बईला मुलुंड मध्ये राहतो. तसा मी सावला आहे. म्हणजे मुली मला भाळतीलच आसे अजिबात नाही. माझा चोट (लंड) साधारण ६.५ आहे आणि जाडी १.५ आहे तसा stamina आहे माझा.

आता माझ्या शेजारी राहणाऱ्या मावशीची(रीना) माहिती: मला माहित नाही तुम्हाला ५०शितली बाई कशी वाटेल पण हिला बघून १००% तुमचा उठेल आणि कुणालाही हिला खाली लोळावावी अशी बाई. ३८ ३४ ३८ अशी आहे. एकदम कडक माल उरोज एकदम उचलेले. मुळात तिला कोन्हीच ५०+ म्हणणार नाही. तसं मी तिच्या बद्दल तासन तास बोलू शकतो पण इतकेच पुरे. एक गोष्ट सांगू इच्छितो ती म्हणजे ती गुजराथी आहे आणि तिला ३ मुले आहेत २ मुलगे आणि १ मुलगी आणि तिन्ही मुलांची लग्न झालेली असून त्यानाही मुले आहेत. आणि त्या Government मध्ये कामाला आहेत म्हणजे आम्ही Government वसाहतीत राहतो अगदी शेजारी शेजारी.

आता आमच्या घडलेल्या सत्य घटने कडे वळूया. आता येत्या काही महिन्यातच त्या रिटायर होणार आहेत. म्हणून त्या (रीना नाव बदल) मला बोलली आरे तुझीतर खूप ओळख आहेना मला एक घर बघून देणा विरार वसईला १० ते १६ लाखाच्या दरम्यान. तसा मी तिच्याशी खूप बोलतो पण लग्न झाल्या पासून झालो माझ्या घर्च्याचे आणि तिचे काही चांगले पटत नाही. पण माझे पटते तसा मी तिचा लाडका आहे. गेली १८ वर्ष ती आमच्या शेजारी राहते. ते नवरा बायको दोघही Government मध्ये कामाला असल्याकारणामुळे ती खोली त्यांना मिळाली आहे. काका २ वर्ष्यापुर्वी रिटायर झाले ते घरीच असतात म्हणजे गावी जाऊन येउन असतात आणि मुलगी मात्र इथे आहे तिचा डिवोर्स होतो आहे. तिचा नवरा आणि तिचे पटत नाही तिच्या मुलगी (नीला नावात बदल) तिची स्टोरी नंतर सांगेन. असो आता पुढे ती बोलली कि मला घर बघ रे आता रिटायर झाल्यावर कुठे जाणार आम्ही. मी पण हाच विचार करत होतो आणि संधीची पण वात बगत होतो आणि संधी चालून आली. आता ही संधी कशी कामाला लावायची ते शोधत होतो. तशी रीना पण खूप सेसाड आहे अधून मधून मला तापवत असते. आणि ते मला खूप लेत कळले कसे काळे ते समजेल पुढे. तशी रीना तिला मावशी बोलतो आम्ही माझ्या बायकोला पण बोलली जर रोयला सांग आम्हाला घर बघायला माझी बायको बोलली तू त्यांना मदत का नाही करत आहेस. मी बोललो आरे जेवा घर बघायला हे लोक जातात तेव्हा सगळे निघतात इतके लोग काय करायचे आहेत आधी एकटे जाऊन बघून येयचे आणि मग दाखवायचे ना सगळ्यांना.
माझ्या बायकोला पटले तिने लगेच रीनाला सांगितले की
माझी बायको: तुम्ही काय सगळे घर बघायला जाता?
रीना: हो का काय झाले?
माझी बायको: आहो पहिले तुम्हीच जाऊन घर बघून या किती जागा आहेत बघा आणि २ ते ३ ठरावा आणि मग सगळे जा उगाच इतके जन कुठे फिरणार. असे रोय बोलत होते.
रीना: आरे मग तसे सांगायचे न मला ठीक आहे रोयला सांग की कधी जायचे आहे. ते ठराव तू पण येणार आहेस का?
माझी बायको: नाही मला वेळ नसतो आणि आई परवानगी देणार नाहीत. तुम्ही आणि रोय जा आजून एखादे कोण असेल तर घेऊन जा
रीना: ठीक आहे मला रोयला भेटायला बोल मी बोलते त्याच्याशी.

माझ्या बायकोने मला सांगितले मावशीनी भेटायला सांगितले आहे. मी तसाच गेलो रीना कडे

मी: काय झाले मावशी का बोलावलेत मला?
रीना: अरे तुझी बायको सांगत होती कि खूप लोक घेऊन का जाता म्हणून तू येत नाही
मी: हो इतके सगळे ६ जन घेऊन कुठे कुठे फिरणार
रीना: ठीक आहे. मग आपण जाऊया
मी: आपण म्हणजे कोण कोण?
रीना: अरे तू आणि मी, तू मला जागा दाखव किती त्या मग आपण ठरवू आणि मग मी सगळ्यांना दाखवते.
मी: ठीक आहे आपण शनिवारी जाऊया पण मला ब्रोकारिंग चार्ज द्यावा लागेल.
रीना: जर तू चांगल्या जागा दाखवल्यास तर तुला मी खुश करून टाकेन जितका ब्रोकारिंग चार्ज सांगतो आहेस ना त्याच्या दुप्पट तिप्पट देईन फक्त काम झाले पाहिजे
मी: ठीक आहे शनिवारी सकाळी ७:०० निघूया.

बोलल्या प्रमाणे शनिवार आला सकाळी लवकर उठलो आणि तयारी केली माझी आई आणि वडील लगेच विचारायला सुरवात काय सकाळीच सुट्टीच्या दिवशी कुठे?
मी: आरे रीना मावशीला घर दाखवायचे आहे विरार आणि वसई ला
वडील: नित लक्ष्य ठेव बाई बरोबर नाही आहे उगाच तुलाच जाण्या येण्याचा खर्च करायला लागेल
मी चिडलो. तेव्हा आई बोलली जाऊदे त्याला उगाच सकाळी भांडू नका.
बायको: ये बाबा काय बोलले ते लक्ष्यात ठेव.
मी होकारार्थी मान हलवली आणि निघालो. रीनाला हाक मारली आणि बोललो चला. ती पण तिची गुजराथी साडी घालून निघाली. आज जरा वागलीच वाटत होती पण पण मनावर आवर घातला सगळेच होते तिथे मग आमच्या कोलनिच्या गेट वर आलो रीक्ष्या पकडली. आणि मुलुंड चेक्नाक्याला आलो
रीना: अरे स्टेशनला जायला हवे होते तिथून दादर वरून गेलो असतो
मी: नको ac बसने जाऊया मिरारोड पर्यंत तिथून लगेच ट्रेन पकडून पहिले विरार आणि मग वसई आणि भाईंदर.
रीना: ठीक आहे जशी तुझी इच्छा मी फक्त खर्च कमी करत होते?
मी: का पैसे कमी आणले आहेत का? की आजून कुठे खर्च करायला ठेवले आहेत.
तिला कळले नाही असे वाटले मला पण लगेचच ती उत्तरली
रीना: आरे वर पैसे लागले तर तू आहेस ना. वरचा खर्च तर तू करशीलच न आणि एक मिश्किल हसली.
मी थोडा बावचाळालो पण तिला भासू दिले नाही आणि बसची वात पाहू लागलो. तिला थोडे हिणवावे म्हणून बोललो मला खुश करणार म्हणत होता तुम्ही मावशी.
रीना: अरे तू इतके करतोयस माझ्यासाठी तर तुला खुश करणार न मी नक्की तुला दुप्पट तिप्पट ब्रोकारिंग चार्ज देणार बघ तू.

तितक्यात बस आली आणि आम्ही दोघेही बस मध्ये चढलो. बस तशी खाली होती. मुद्दाम तिला विचारले कुठे बसणार तुम्ही
रीना: तू कुठे बसतो आहे.
मी: मी मागे बसणार.
रीना: अरे मी पण येते मागे बसायला.
मी:तुम्ही बसाना आरामात लेडीस सीटवर
रीना: नको मी येते मागे
मी मनात खुश होऊन) ठीक आहे जशी तुमची इच्छया (तुमची लाईन तुम्हाला परत)....
मग आम्ही दोघेही मागे जाऊन बसलो (जे मुंबईत ac ने प्रवास करतात त्यांना ह्या बस बरोबर माहित आहेत)...
ती आतल्या बाजूला बसली आणि मी बाहेर. मी एक कटाक्ष्य टाकला मला जाणवले ह्या सीडे ने हिचे बॉल मला दाबत नाही येणार पण आता करू काय तितक्यात तीच बोलली
रीना: अरे ह्या बाजूला उन आहे आपण त्या बाजूला बसू हे साईड आतली आहे ती ड्रायवर साईडला बसू
मी खुश होऊन पण शांत)चालेल.

लगेच जागा बदलली, तशी हे बस खालीच असते त्यामुळे मागे जास्त कोण्ही येत नाही मोस्टली जोडपीच असतात. पण शनिवार असल्यामुळे एकदम खाली होती त्यात खुपच लवकर पकडली होती त्यामुळे आजून खाली होती. तितक्यात मास्तर आले कुठे जाणार.
मी: मीरारोड २ द्या
रेन: हे घे २००
मी: राहुंदे नंतर द्या लागणार आहेत पुढे.
रीना: ठीक आहे.
तिकिटाचे १८० रुपये झाले. ते बघून ती बोलली उगाच इतके पैसे खर्च केले
मी: का काय झाले? इतक्या आरामात जायला मिळते आहे ac खात खात
रीना: ते ठीक आहे रे पण फक्त ac साठी इतके
मी(थोडा घेण्याच्या मूड मध्ये): आजून खूप फायदे आहेत पण मिळाले पाहिजेत ना?
रीना: (विषय टाळत) किती वेळ लागेल पोचायला?
मी: ४५ मिनिटे तोए १ तास
रीना: मग एक झोप होईल माझी
मी: तुम्ही आता झोपणार?
रीना: हो मग काय करू?
मी: ठीक आहे झोप मला काय झोप येणार नाही, पण मला वाटले तुम्ही माझ्याशी बोलत बोलत प्रवास कराल?
रीना: अच्छा तुला आसे वाटले
मी: हो (थोडा नाराज होऊन).
रीना: ठीक आहे बोलूया पण ....
मी: पण काय?
रीना: आरे बोलणार काय?
मी: मगाशी तुम्ही मला म्हणालात नाही २ ते ३ ब्रोकारिंग चार्ज देणार पण तुम्ही हे नाही विचारलात की ब्रोकारिंग चार्ज काय आहे ?
रीना: अरे तो काहीही असूंदे मी देईन तुला ठीक आहे
मी: ठीक आहे एक विचारू?
रेणा: विचार ना काय झाले?
मी: तुम्ही लग्न झाला तेवा खूप सुंदर असाल ना?
रीना: हो पण हे का विचारलस तू मी आता काय सुंदर दिसत नाही का?
मी: नाही तसा नाही मावशी पण....
रीना: पण काय?
मी: तुम्ही काकांशी लग्न कसे केले? ते तर खूप मोठे आहेत तुमच्या पेक्ष्या?
रीना: अरे आमच्या कडे असेच लग्न होतात. जाऊंदे आता काय बोलून फायदा.
मी: ते पण बरोबर म्हणा. तुम्ही तुमची फिगर कशी मेन्तेंड ठेवता?
रीना:मी आणि फिगर.... तुला कुठून वाटले कि मेंतेंड ठेवते. मी काही करत नाही
मी: नाही तुमचे सा........ नको जाऊंदे तुम्हाला राग येयील
रीना: काय झाले का राग येयील अरे बोल आसे आर्ध बोलला तर कसे कळेल मला
मी: तुम्ही रागावणार नाही तर बोलालतो. आणि आपल्या दोघांमध्ये ठेवाल तर बोलतो
रीना: पण काय ?
मी: नाही तुम्ही आधी सांगा
रीना: ठीक आहे आपल्यात ठेऊ
मी: तुमचे सामान खूप सही आहे
रीना: सामान कुठले सामान मी कुठे आणले आहे सामान
मी: आरे समान म्हणजे तुमची फिगर
रीना: अच्छा.
मी: काही बोललो तर चालेल न?
रीना: अरे बाबा बोल चालेल
मी: तुम्ही मुळात ५९ च्या वाटत नाही. आणि तुमचे बॉल इतके उठावदार कसे आहेत
रीना: हट मी तर वाटते ६० वर्ष्याची आणि माझे काय बोलला तू
मी: बॉल
रीना: बॉल (बॉल कडे हात दाखवत) हेच ना? मी तर काही केले नाही हे जशे आहेत तसेच आहेत.
मी: पण खूप सुंदर आहेत (आणि पटकन त्यांना हात लावला आणि हात लावताच बोललो) नरम पण आहेत. मला जर असे बॉल दाबायला रोज मिळाले तर....
रीना: गप चावत कुटला (आणि तिने हात झटकून दिला).
पण मला काही राहवत नव्हते आणि अल्रेअद्य १० मिनिटे उलटून गेली होती. मग मी शांत बसलो का कुणास ठाऊक मी दोनदा प्रयत्न केला पण काही उपयोग नाही झाला. कारण तिने हात तिथ परयंत जाऊच दिला नाही. असे होत असताना घोड्बंदारचे जंगल लागले तो रस्ता जवळपास २५ मिन्ताचा आहे. मनात आले हाच मोका आहे तर आज काहीतरी होईल. मी लगेच बोललो
मी: मावशी झोपलात का?
रीना: नाही बाहेर बघते आहे.
मी: हे घोड्बंदारचे जंगल आहे हा २५ मिनिटाचा रस्ता आहे. माझा खूप आवडता रोड आहे.
रीना: का ह्यात आसे काय आहे?
मी: एकांत एकदम शांत आता कंडक्टर मागे येणार नाही कारण बस इथे कुठेच थांबत नाही फक्त एकाच ठिकाणी थांबते चेना ब्रिज.
रीना: चेना ब्रिज ते एकाच स्तोप आहे .
मी: ते स्पेसियल आहे. जोडप्यान साठी.
रीना: अच्छा तुला बराच माहित आहे
मी: हो मला माहित आहे.
आणि रीना ने माझ्या खांद्यावर मान टाकली आणि बोलली मी थोडी झोपते आता तो बघत बस बाहेर.
मी: बाहेर काय बघणार.
रीना: मग आत बघ (दुहेरी अर्थाने बोलली वाटते)
मी: आत बघायला मिळणार का?(मी सुद्धा सुरु झालो)
रीना: प्रयत्न केला तर सगळे मिळते (मी समजून गेलो की हिला एकांत हवा होता)
आणि मी हळूच तिचे बॉल दाबायला सुरवात केली तशी ती जरा अडजस्त करून बसली जेणे करून मला तिचे बॉल दाबता येतील आणि काय सांगू मित्रानो ते नरम पण मादक बॉल दाबताना जो आनंद मिळत होता. मग थोडा प्रयत्न करून तिचा ब्लाउझ खोलायचा प्रयत्न केला. तेवा तिने मला अडवले आणि बोलली जास्त प्रयत्न चांगला नसतो. नाहीतर जे मिळते आहे ते पण बंद होईल. मी समजून गेलो आणि गप्प बॉल दाबत राहिलो. पण मला राहवत नवते आजून काहीतरी हवे होते.
मी: माझी जीन्स ची झिप खोलु लागलो तशी तीने मला अडवले आणि रागाने बघितले. मी थोडा दचकलो आणि ते अचानक उठून खिडकीतून बाहेर पाहू लागली. मी तिच्या बॉल हात लावला तर सरळ झटकून दिला. मला काही सुचेना इतक्या गाडी थांबली आणि वळून मला बोलली
रीना:कुठे आहोत आपण.
मी:चेना ब्रिज (थोडा नाराज स्वरात)
रीना: अच्छा हेच ते ठिकाण जिथे जोडपी उतरतात पण मग फुढे काय?
मी: (उलट्या साईडला हात दाखवत बोललो) हे द्वारका लॉज आहे. इथे जातात.
रीना: तूला कसा माहित रे तू कधी गेला का इथे?
मी: हो गेलो आहे.
रीना: अच्छा कसा आहे हा लॉज?
मी: छान आहे. ac रूम तर मस्तच आहे
रीना: आणि काय काय आहे या लॉजमध्ये
मी: आजून म्हणजे
रीना: आरे ते tv वर दाखवतात ना मोठे बाथरूम आणि ते आतमधी मोठे टब असतात ते
मी: मावशी ते लॉज आहे ५ स्टार हॉटेल नाही (आणि मी हसलो)
रीना: (थोडी रागाने पण आतुरतेने) अशी जागा आहे का इथे कुठे
मी: नाही कठीण आहे आणि असली तरी खूप महाग असेल
रीना: किती होतील अश्या जागेचे
मी: कमीत कमी ३ हजार होतील २ तासाचे
रीना: बापरे एवढे आणि त्या द्वारका लॉज चे किती होतील.
मी: तिचे काय होतील ८०० ac पूर्ण दिवसाचे
रीना: पूर्ण दिवस काय करायचा आहे
मी: पण ते पूर्ण दिवसाचेच घेतात
रीना: अच्छा मग ठीक आहे.
मी लगेच मागे पुढे न बघता) का जायचा प्लान करूया का?
रीना: तुला असे नाही वाटत तू खूप घाई करतो आहे आणि मी तुझी मावशी आहे.
मी: मग मला मगाशी बॉल दाबायला का दिले
रीना: तुला आवडले म्हणून थोडे दिले
मी: मग मला तुमचे पूर्ण शरीर आवडले आहे (थोडा रागाने)
रीना: ह्म्म्म्म्म अच्छा म्हणून तू मला एकटे घेऊन आला आहेस तर आता मला कळाले. तुझ्या बायकोशी बोलावे लागेल
मी घाबरून )अरे मी तर मस्करी करत होतो.
रीना: ठीक आहेना तरी सुद्धा बोलणार आहे मी तिला तू जे बोललास ते.
मी: अरे अस करू नका मावशी आमचे भांडण होईल माझे लग्न मोडेल
रीना: इतका घाबरतो तर असे काशाला करतो.
मी: मला तुम्ही खूप आवडता १० वर्ष पासून तुम्हाला बघून मी बाथर....... (आणि मी थांबलो )
रीना: काय मला बघून काय बोलतोस का?
मी: बाथरूम मध्ये लग्न आधी मुठाल्या मारायचो आणि तुम्ही जेवा वाकत तेव्हा तेव्हा जर मी तिथे असेन तर तुमचे बॉल बघायचो आणि पुन्हा मुठाल्या मारायचो.

रीना: शी हे काय फालतुगिरी लावली होती तू
मी: मी आज पण कधी कधी माझ्या बायकोला झावताना तुमचा चेहरा समोर ठेऊन तिला झावतो.
रीना: बापरे काय तू पण तू काय बघितलेस रे ह्या म्हातारीत
मी: तुम्ही जेवा आलात तेवा म्हातार्या थोडी होता
रीना: पण तेवाही मी ४०+ होते रे वेद आहेस तू
मी: पण प्लीज बोलू नका हे नाहीतर प्रोब्लेम होईल
रीना: ठीक आहे. पण असा पुन्हा करू नकोस जिच्या बरोबर संभोग करतोस तिचाच चेहरा समोर ठोव नाहीतर तू असाच गोत्यात येशील
मी: पण मग जिला करायचे तिचे काय?
रीना: मग विचारून बघ ना?
मला लगेच तिचा इशारा कळला
मी: आज लवकर परत निघूया ११ पर्यंत
रीना: का रे?
मी: मग मध्ये थांबायचे आहे न?
रीना: आरे पण जागा बघायला हव्या ना घरी काहीतरी दाखवायला लागतील ना?
मी: एक आयडिया आहे चालेल तर बोला
रीना: काय?
मी: माझा एक मित्र आहे वसईमध्ये त्याला सांगू सगळे नवीन construction चे पेपर जमा करून मला दे तेच दाखू घरी आणि २ ते ३ जे चांगले वाटत आहे ते बघून येऊ लगेच त्याचीच बाईक घेतो मी
ती लगेच चालेल म्हणाली
मग आम्ही मिरारोडला पोहोचलो तो पर्यंत आणि मी मित्राशी बोलून घेतले त्याला सांगितले के पेपर आणून दे मी वसईला पोहोचे पर्यंत तो आला होता(माझा मित्र इस्टेट एजेंट आहे तिथे त्यामुळे मला थोडे सोप्पे गेले तसे हा माझ्या प्लान मध्ये एक प्लान होता टाईम वाचवायला)
मी पेपर घेतले आणि तिला एका हॉटेल मध्ये घेऊन गेला चहा ऑर्डर केला आणि पेपर चालू लागलो आणि काही जवळच्या प्रोपर्टी काढल्या पण चांगल्या काढल्या १६ लाखापर्यंत. आणि मित्राची बाईक घेऊन गेलो. ती एका साईड ने बसली साडी मुले तसे ती साडीच नेसते. मी पण थोडा शहाणा आहे लगेच चालवताना मुद्दाम ब्रेक मारत होतो ती होती आणि मुद्दाम मला खेटून बसली आणि कानात बोललि हे खेळ बंद कर मोठा खेळ खेळायचा आहे तर फटाफट काम करूया आणि इथून निघूया.
सामाझनेवालेको इशारा काफी लगेच सगळ्या जागा १.३ तासात बघून निघालो आम्ही. सडक मित्राला गाडी दिली. आणि पुन्हा मिरारोड वसई वरून.
मिरारोड स्टेशनला बाहेर आलो आणि रिक्षा पकडली चेन्ना ब्रिज द्वारका लॉज. तेवा बरोबर १०:४५ झाले होते तिला विचारले
मी: ac की नोन ac
रेन: ac घे तुला त्रास होतो ना गर्मीचा
मी: हा
आम्ही रूमवर गेलो आणि आणि मी रूम सर्विसला पैसे देऊन पळते केले. आणि तितक्यात माझ्या लक्ष्यात आले कि मी कंडोम नाही घेतला आणि मी डोक्यावर हात मारला. तिने वळून विचारले
रीना:का रे काय झाले?
मी: मावशी कंडोम नाही घेतला थांबा घेऊन येतो
रीना: आरे नको राहूदे
मी: पण....
रीना: अरे काही होणार नाही ना मी प्रेगानेंट होऊ शकत आणि ना तुला एड्स होयील त्याची गरज नाही आणि कंडोम ने मज येत नाही
मी: हो पण मला भीती वाटली म्हणून मी....
रीना: अरे ठीक आहे ये इकडे
मी जाऊन तिच्या बाजूला बसलो तीने लगेच मला विचारले
रीना:खर बोलशील
मी: काय?
रीना: तू किती मुलींना आणि बायकांना झावला आहेस
मी: मी असेन तरी १२ ते १५ जणींना किवा जास्त आणि तुम्ही किती जणांना चढून घेतले आहे
रीना: नाहीरे जास्त नाही पण २ ते ३ जन झाले पण १ ते २ वेळा जास्त नाही. तू काय काय केले आहेस रे.
मी: सगळे केले आहे
रीना:बाईची पुच्ची चाटली आहे का रे
मी: हो मला खूप आवडते चाटायला
रीना: माझी चाताशील का रे? मी आज पर्यंत कधीच चाटून नाही घेतली रे माझी पुच्ची
मी: हो चाटेन पण माझी एक शर्त आहे
रीना: काय?
मी: तुम्हाला माझा लवडा तोंडात घ्यावा लागेल
रीना: मी कधी नाही घेतला पण घेईन तू दाखवशील न कसा घेतात ते
असे बोलून ती बाथरूम मध्ये गेली मी पण मागून निघालो
रीना: अरे थांब मी आले ५ मिनिटे वाईट कर
मी: ठीक आहे
५ मिनिटांनी ती बाहेर आली तेवा ती पूर्ण नग्न होऊन आली मी तिला बघूनवेदाच झालो तीने फक्त टावेल गुंडाळला होता.
मी: आईच्या गावात मावशी काय दिसता ओ तुम्ही
रीना: आता मावशी नाही फक्त तुझी रीना रीना बोल मला
मी: हो रीना तू हे बघ तो पर्यंत तू जे हवे आहे ते यात आहे
असे बोलून मी तिला माझे सोनी मोबाईल दिला मोठी स्क्रीन आहे त्याची
आणि मी बाथरूम मध्ये जाऊन रेडी झालो. आणि नागडा बाहेर आलो
तोपर्यंत तिचे बघून झाले होते तिने आजूनही टावेल गुंडाळला होता. तिने माझा लवडा बघितला आणि खुश झाली
मी: रीना तू ह्याच्या पेक्ष्या मोठा बघितला असशील ना
रीना: हो पण काही कामाचा नवता ५ मिनिटात गाळायचा काय उपयोग.
मी: तुला मोठा लंड आवडतो कि लहान
रीना: आरे लंड मोठा कि लहान नाही तर तो किती मज देऊ शकतो हे महत्वाचे आहे.
मी लगेच तिच्या जवळ आलो आणि एक दीर्घ चुंबन केले तिला आणि हळू हळू तिचे टावेल सोडले आणि तिचे बॉल मोकळे केले
आणि दाबू लागलो आणि हात तिच्या पोटावरून आणि मांड्या वरून फिरवू लागलो अस करत असताना रीनाचा हात माझ्या ल्न्डावर चढत होता आणि तीचा श्वास मला गरम होताना जाणवत होता मी लगेच खाली वळून तिचे बॉल चोखु लागलो ती सित्कार सोडू लागली आणि बोलली
रीना: रोय आय लव यु घे न माझे गोळे खुस्कारून टाक
मी ते ऐकून आजून चेकाळलो आणि आजून जोरात चोखु लागलो ती
रीना:रोय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य घ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ये आजून घे रे माझ्या सोन्या
तसा मी खाली सरकलो आणि तिने पटकन पाय आखूड केले आणि पुच्ची लापऊन घेतली
मी: रीना खोलना आता मग मी कशी चाटणार हिला
तेव्हा तिने हळू हळू पाय खोलले आणि तिच्या घनदाट केसांनी भरलेल्या पुच्चिचे दर्शन दिले आणि मी ते केस बाजूला करून तिच्या मदन मन्याला मधले बोट लावले आणि ती एकदम शहारली मला पहिल्यांद्या एक वेगळा अनुभव आला के जशी एक कोवळी मुलगीच्या पुच्चीला पहिल्यांदा हात लावल्यावर कशी ती शहारते तसा अनुभव आणि एक आवाज आआआआआआआह

मी लगेच तिला बोललो
मी: रीना ६९ पोझिशन माहित आहे का?
रीनाने नकारार्थी मान हलवली मी लगेच तिच्या बाजूला आडवा झालो पायाकडे डोके करून
मी: रीना आता माझ्यावर ये पण पाय माझ्या डोक्या कडे राहुंदे. तशी ती चूपचाप माझ्यावर आली आणि मग मी अड्जस्त करून नीट तिच्या पुच्ची वर माझे तोंड येयील असा आलो त्यामुळे माझा लंड तिच्या बरोबर तोंडासमोर आला. आणि मी तिचे केस साईडला केले आणि तिच्या भोकात जीभ टाकली. जशी मी जीभ टाकली तशी ती एकदम पुढे सरकली मी लगेच तिची कंबर पकडली आणि पाठी ओढली आणि पुन्हा चाटू लागलो आणि तिला थोडावेळ माझ्या तोंडावर घट्ट धरून राहिलो मग जसे मी चाटायचा स्पीड वाढवला तशी ती पण लय पकडायला लागली. आणि तिने तीहात माझ्या लन्डला लावला. मी तिच्या डोक्यावर हात पोहोचवायचा प्रयत्न करत होतो नशिबाने यशस्वी झालो आणि तिचे डोके माझ्या लांडाकडे वळवले पण ती लंड तोंडात घेत नवती आणि तिची कंबर मात्र आता माझ्या तोंडावर हलत होती आणि तिच्या तोंडातून
स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स आआआआआआआआआआआआह
ऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊउफ़
असा आवाज येत होता
पण माझी सटकली होती आणि मी थांबलो.
रीना: का थांबलास माझ्या राजा?
मी: तू कुठे माझे लवडा तोंडात घेते आहेस
रीना: अरे माझ्या राजा तू आधी मला शांत कर मग बघ माझी कमाल. प्लीज थांबू नकोस मी तुला नाराज नाही होऊ देणार.
तिच्या ह्या बोलालन्याने मी पुन्हा सुरु झालो आणि किमान १५ मिनिटे तिची पुच्ची चांगलीच रगडून काढली माझ्या तोंडाने आणि ती त्यात ३ वेळा तरी झडली होती असे मला वाटते कारण माझे तोंड तिच्या पाण्याने भरून गेले होते आणि ती उठली आणि बोलली बस खूप मजा आली तू खरच खूप छान चातातोस पुच्ची.

मी: आणि माझे काय?
रीना: आरे माझ्या सोन्या झोप आता देते तुला मजा
मी लगेच आडवा झालो.
रीना: आरे तोंड तर धूउन ये
मी: आता तू पण तोंडात घेणार आहेस ना मग कशाला सगळे झाल्यावर एकत्र आंघोळ करू
तिने होकार अर्थी मान हलवत ठीक आहे म्हणाली
रीना: मी हे आधी केले नाही आहे मला मदत कर
असे म्हणून तिने माझा लवडा हातात घेतला आणि म्हणाली
रीना: जास्त मोठा नाही पण चान आहे.
मी: ह्म्म्म्म्म्म आता नको छाळूस आणि घे ना
तिने लगेच माझा लवडा वर खाली हलवायला सुरवात केली आणि आणि माझी लावड्याची स्किन खाली करून माझी सुपारी बाहेर काढली. आणि तिला जीभ लावली.
आआआआआआआआह फक्त एवढाच आवाज काढू शकलो मी कारण तिची जीभ माझ्या लावड्यावर खूप वळवल करत होती आणि माझा आनंद गगनात मावत नव्हता. आणि तिने हळूच माझी सुपारी तोंडात घेतली फक्त बोंडाच तोंडात घेतले मी लगेच तिला डोक्याला धरून माझा पूर्ण लवडा तिच्या तोंडात सारण्याचा प्रयत्न केला तसा तिला ठसका लागला आणि तिने तोंड काढले आणि ओरडली.
रीना: जर दम नाही धरता येत. ठसका लागलाना तू परत असे केलास तर मी तोंडात नाही घेणार.
मी थोडा हिर्मुस्ल्यासारखा झालो आणि सॉरी बोललो. तसे तिने पुन्हा माझे लवडा तोंडात घेतला आणि बोंड चोखायला लागली. तिला माझा उतावळे पण जाणवत होता पण ती साली मुद्दाम फक्त बोंड तोंडात घेऊन त्यावर जीभ फिरवत होती पण मी आता काही केले असते तर तिने तींडत घेतला नसता म्हणून गप्प होतो. इतक्यात तिने माझा लवडा हळू हळू आता घ्यायला सुरवात केली आणि मला तिच्या त्या गरम नरम जिभेचा अनुभव मिळायला सुरवात झाली. तसा मी हळू हळू तिच्या डोक्यावरून हात फिरवू लागलो आणि बोललो
मी: रीना घेणा आजून पूर्ण गटकवून टाक माझा लंड घेणा रंडे.
जसा मी रानडे बोललो तसा तिने माझा लंड पूर्ण गताकावून टाकला. मी चत झालो आणि पूर्ण तिचे लिप्स माझ्या लावाड्याच्या तळाला लावले आणि आणि माझा लंड जोर जोराने चोपू आणि वर खाली हळू लागली मी ही तिच्या हलाण्याला प्रतिसाद देऊ लागलो आणि तिचा वेग वाढू लागला आणि तिने अचाणाल परत स्पीड कमी केला आणि माझा बोंड चोखु लागली. आणि तिची लाळ आणि माझे पाणी तिच्या तोंडातून माझ्या लंडावर आणि गोत्यांवर ओझरू लागले मी पुरता पेटलो होतो आणि
मी: रीना टाकू का तुझ्या तोंडात माझे पाणी पिशील न???
रीना: (लंड वरून तोंड काढत) बघू तरी कसे लागते ते गोड आंबट कि कडू चव तर दे पाण्याची माझ्या सोन्या
मी लगेच तिला पलटी केली आणि तिच्या तोंडावर चढलो (जसे झवायला आपण ज्या पोझिशन मध्ये असतो तसे) आणि तिने मुकाट आपले तोंड उघडले आणि आतुरतेने माझा लंड तोंडात यायची वाट बघू लागली. आणि मी गप कान तिच्या तोंडात माझा लंड टाकला आणि जसा शॉट लावतात तसा झवू लागलो आणि ती पण मला साथ देऊ लागली. मी थोडावेळ झवलो आणि माझा तोल सुटला आणि मी माझे सगळे वीर्य तिच्या तोंडात सोडले आणि तीही अधाश्यासारखे माझे सगळे वीर्य पिऊ लागली तिने एकाही थेंब वाया नाही घालवला. पूर्ण चाटून पुसून दिला इतकेच नाही तर माझ्या गोत्या आणि थोडे खाली आणि मागे चाटून दिले. मग ५ मिनिटे मी तिच्या तोंडात देऊन त्याच पोझिशन मध्ये होतो आणि उठलो जेव्हा उठत होतो तेव्हा माझा लंड तिच्या तोंडात होता तिने लगेच तोंडाने घट्ट धरला मी ओढत होतो पण ती माझ्या कंबरेत मागे हात घालून मला स्वतः कडे ओढत होती.
मी: आग मला सुसु आली आहे सोड नाहीतर तुझ्या तोंडात होईल.
तसे तिने मला सोडले आणि लगेच माझ्यावर आली आणि मला बेडवर आडवा केला व किस करू लागली माझ्या जिभेला जीभ लाऊन अगदी भिडून बसली. मी तिला ढकलण्याचा प्रयत्न केला पण काही उपयोग झाला नाही ती खूप तापली होती हे मला कळले. तिला बोललो आग मला सु करून येउदे मग तुला देतो मजा. मग तिने मला सोडले आणि ५ मिनिटात बाहेर आलो.
रीना मला येताना बघून) काय रोय कसे वाटले मजा आली का
मी होकार्थी मान आणि तिच्या जवळ येउन तिला किस करू लागलो आणि खुप किस केले तीही तसाच प्रतिसाद देत होती मी ही टीतकाच जोर लावला. इतक्यात तिने मला विचारले
रीना:आता माझ्या ह्या झावाडीला शांत करणार आहेस ना
मी: अगं पण मी आताच गळलो आहे लगेच होणार नाही ताट
रीना: आता ह्याला ताट करायला काय करू
मी: घेणा परत तुझ्या तोंडात
रीना: शानाच आहेस परत तोंडात पाणी पडलास तर
मी: आग नाही पाडणार. ताट झाला कि बाहेर काढ तोंडातून
हे ऐकताच रीना माझा लंड परत तोंडात घेतला आणि चाटू लागली. मी पण मजा घेऊ लागलो तिच्या तोंडाची. खूप उब होती तिच्या तोंडात माझा ५ मिनिटात ताट झाला. तिने लगेच बाहेर काढला आणि बोलली ये चढ माझ्या सोन्या. आणि बेड वर उताणी पडली, मी तिच्या दोन पायांना फाकउन त्या मध्ये बसलो ती माझ्या एकदम झावाड्या नजरेने बघत होती असे वाटत होते कि हिने खूप दिवस सेक्स केला नाही आहे. मी जरासाही वेळ न लावता माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला आणि धक्का मारला
रीना: आआआआआआआआअह
आणि एकाच धक्यात माझा अख्खा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला तिनेही लगेच कैची मारली आणि चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. मग मीही सुरु झालो धक्के मारायला. मी चटल्यामुळे तिची पुच्ची खूपच पानचाळली होती. त्यामुळे पच पच असा आवाज येत होता आणि एक आवाज येत होता तो म्हणजे
आआआआआआअह अउच आईग. झव ना सोन्या. मी पण मग चेव आल्या सारखा झावत होतो.
आआआआआआआउच, आआआआआआआह आआआआआआईईईईईग, रंडी लावाड्या आशय आवाजाने रूम भरून गेला होता. मी त्यातच तिचे पाय माझ्या गळ्यात घातले त्यामुळे तिची गांड वर उचलली गेली. आणि मला आत घालायला आजून सोप्पे झाले. मी वेग वाढवला आणि तिनेही प्रतिसाद द्यायला सुरवात केली. असाच थोडा वेळ गेला आमचा बराच दम निघाला होता. पण जोर संपला नव्हता मी काही केल्या खाली होत नव्हतो. पण ती मला पूर्ण साथ देत होती. मी तिचे पाय गळ्यातून खाली घेतले ते पण माझ्या दंडांवर आणि पुन्हा दणके चालू केले, वेग वाढत होता आणि तिचा ही वेग वाढत होता खालून. तिचे गोळे गदा हलत होते. आणि मला चेतवत होते जोर लावायला. आजून स्पीड वाढवला तीही जोर लावत होती. आम्ही दोघाही तो तो औन्शबिन्दु गाठण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि मी खुपच जवळ आलो.
ठप ठप ठप ठप पच पच
आआआआऔ आआआआअह अउच ह्म्म्म्म
शश...................................
झ.............व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व
मी: रीना सुटलो ग
रीना: मी पण रे कधीच झाली आहे टाक ना माझ्या सोन्या आत भरून टाक तुझ्या या मावशीला करून टाक तुझी रांड
आणि हाआआअ हूऊऊऊऊउ करत मी तिच्या पुच्चीत माझे सगळे वीर्य टाकले. आणि मी तसाच रीनावर पडून होतो. ती पण अनुभवी असल्या मुले तिने मला कुशीत घेतले आणि सरळ ताणून दिले. झोप कधी लागली मला कळलेच नाही. आणि जाग आली तेव्हा ४:३० झाले होते. मी उठून बसलो पण थोडा नाराज होतो ती बाथरूम मध्ये होती मी बाथरूम मध्ये गेलो मला बघून रीना बोलली
रीना:आरे उठलाआस चाल तयार हो निघूया खूप उशीर झाला आहे?
मी: ह्म्म्म्म्म्म्म्म
रीना: काय रे काय झाले? तुला मजा नाही आली वाटते ?
मी: हो आलेन पण.....
रीना: पण आता पण काय?
मी: मला तुला मागून लावायचे होते
रीना: मागून मागून कुठून?
मी वैतागून बोललो) मला तुझा बोचा मारायचा होता
रीना हसत मिश्किलीने बोलली) आरे इतकेच ना मग ही संधी तुला नंतर नाही मिळणार का? आता तर फक्त सुरु झाले आहे. तू जे म्हणशील ते तुला मिळेल आता. तू थोडा धीर धर काका दोन तीन दिवसात. मग मी आहेस आणि तू. तुला जितके पाहिजे तितक्यावेळा मार बस.
मी: पण घरी कठीण जाईल हे सगळे करायला?
रीना: त्याची तू चिंता करू नकोस ती पण जाणार आहे. तू फक्त तुझ्या बायकोला माहेरी पाठव.
मी: ठीक आहे. पण मग पुढे काय?
रीना: मी तुला सांगेन तू विचार करू नकोस चाल आता निघूया मी घालते तुला आंघोळ.
मी लगेच आत आलो नागडाच होतो आणि ती पण मग तिने आणि मी आंघोळ केली त्यात पण मी तिच्या तोंडात दिला. तिनेही एकदम आनंदाने घेतला आणि मला तिने साबण तिच्या बॉल ने लावला. माझे सगळे अंग तिने बॉलने चोळून दिले. आम्ही फ्रेश झालो आणि निघालो. रिक्षा आली आणि मग आम्ही मुलुंड चेकानाक्याला आलो.

तो दिवस मी आज पण आठवणीत ठेवला आहे. आणि पुढे...........

तिच्या बरोबर काय केले ते मी तुम्हाला माझ्या पुढच्या कथेत सांगेन. पण जर तुम्हाला हे कथा आवडली असेल तरच सांगेन
मी तुमच्या रिप्लाय ची वात बघतो आहे..
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (3) myownstories 0 3,842 05-03-2021, 04:04 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (2) myownstories 0 2,604 05-03-2021, 04:00 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (1) myownstories 0 2,507 05-03-2021, 03:44 PM
Last Post: myownstories
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (3) myownstories 0 9,109 04-06-2021, 06:24 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2) myownstories 0 5,855 04-06-2021, 06:23 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1) myownstories 0 5,576 04-06-2021, 06:20 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3) myownstories 0 12,698 03-07-2021, 11:06 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2) myownstories 0 8,756 03-07-2021, 11:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (1) myownstories 0 11,310 03-07-2021, 10:52 AM
Last Post: myownstories
  आंटीने दक्षाला ठोकवले sexstories 1 13,680 03-02-2021, 05:01 PM
Last Post: blabzakUsers browsing this thread: 1 Guest(s)